Postup : 2017/2510(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0126/2017

Predkladané texty :

B8-0126/2017

Rozpravy :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Hlasovanie :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0017

NÁVRH UZNESENIA
PDF 349kWORD 48k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.437v01-00
 
B8-0126/2017

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o kríze právneho štátu v Konžskej demokratickej republike a v Gabone (2017/2510(RSP))


Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Tadeusz Zwiefka, Ivo Belet, Paul Rübig v mene skupiny PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o kríze právneho štátu v Konžskej demokratickej republike a v Gabone (2017/2510(RSP))  
B8-0126/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Konžskej demokratickej republike (KDR),

–  so zreteľom na vyhlásenia Delegácie EÚ v Konžskej demokratickej republike o situácii v oblasti ľudských práv v krajine,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej z 18. decembra 2016 o neschopnosti dosiahnuť dohody v KDR,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu PK/VP z 23. novembra 2016 o aktuálnom politickom úsilí v KDR,

–  so zreteľom na závery Rady z 23. mája 2016 a 17. októbra 2016 o KDR,

–  so zreteľom na miestne vyhlásenia EÚ z 2. augusta 2016 a z 24. augusta 2016 o volebnom procese v KDR po začatí národného dialógu v KDR,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o KDR, najmä rezolúciu 2293 (2016) o obnove sankčného režimu voči KDR a mandátu skupiny expertov a rezolúciu 2277 (2016), ktorou sa obnovil mandát stabilizačnej misie v KDR (MONUSCO),

–  so zreteľom na tlačové vyhlásenia Bezpečnostnej rady OSN z 15. júla 2016 a z 21. septembra 2016 o situácii v KDR,

–  so zreteľom na výročnú správu vysokého komisára OSN pre ľudské práva o situácii v oblasti ľudských práv v KDR uverejnenú 27. júla 2015,

–  so zreteľom na správy generálneho tajomníka OSN z 9. marca 2016 o stabilizačnej misii OSN v KDR a o vykonávaní rámcovej dohody o mieri, bezpečnosti a spolupráci pre KDR a príslušný región,

–  so zreteľom na spoločnú tlačovú správu Africkej únie, Organizácie Spojených národov, Európskej únie a Medzinárodnej organizácie frankofónie zo 16. februára 2016 a z 5. júna 2016 o potrebe inkluzívneho politického dialógu v KDR a na ich záväzok podporovať úsilie subjektov v KDR o konsolidáciu demokracie v krajine,

–  so zreteľom na rámcovú dohodu o mieri, bezpečnosti a spolupráci pre KDR a príslušný región podpísanú v Addis Abebe vo februári 2013,

–  so zreteľom na záverečnú správu volebnej pozorovateľskej misie Európskej únie,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie, ktoré 24. septembra 2016 po oznámení oficiálnych výsledkov prezidentských volieb gabonským ústavným súdom vydali PK/VP Federica Mogheriniová a komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu PK/VP o Gabone z 11. septembra 2016,

–  so zreteľom na tlačovú správu, ktorú vydala Africká únia 1. septembra 2016, v ktorej odsúdila násilie páchané v konflikte nasledujúcom po voľbách v Gabone, a žiadala o mierové vyriešenie tohto konfliktu,

–  so zreteľom na výročnú správu EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2015, ktorú prijala Rada Európskej únie 22. júna 2015,

–  so zreteľom na národný indikatívny program v rámci 11. Európskeho rozvojového fondu (2014 – 2020), medzi priority ktorého patria riešenia na posilnenie demokracie, správy vecí verejných a právneho štátu,

–  so zreteľom na konžskú a gabonskú ústavu,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z júna 1981,

–  so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných,

–  so zreteľom na Dohodu z Cotonou,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže mnohí africkí politickí predstavitelia sa pokúsili prekročiť povolenú dĺžku mandátu, a to aj napriek ústavným obmedzeniam, spochybňovali volebné procesy alebo silné protesty ľudí, čím uvrhli svoje krajiny do dlhých období krízy a nestability;

B.  keďže najnovším prípadom je vyhlásenie Aliho Bonga, odchádzajúci prezidenta Gabonu, ktorý bol pri moci od smrti svojho otca Omara Bonga v roku 2009, za víťaza prezidentských volieb v roku 2016; keďže medzinárodní pozorovatelia, najmä volebná pozorovateľská misia Európskej únie, zistili zjavné anomálie pri zostavovaní výsledkov;

C.  keďže Jean Ping, jeho hlavný rival, okamžite napadol a odsúdil tento výsledok; keďže na ústavný súd bolo pre podozrenie z nezrovnalostí a s požiadavkou opätovného sčítania hlasov podané odvolanie, ten však napokon potvrdil výsledok; keďže však preskúmanie odvolania nerozptýlilo všetky pochybnosti týkajúce sa výsledku prezidentských volieb;

D.  keďže po zverejnení výsledku v krajine vypukli pouličné demonštrácie, ktoré boli násilne potlačené; keďže povolebná kríza viedla k výraznému zhoršeniu situácie v oblasti ľudských práv v Gabone, charakterizovaným zvýšením počtu zatknutí zo strany úradov a násilím medzi civilným obyvateľstvom, pri ktorom niekoľko ľudí prišli o život;

E.  keďže konžský prezident Joseph Kabila, ktorý je pri moci od roku 2001, pozdržal voľby a zotrval pri moci aj po skončení ústavného mandátu; keďže toto viedlo k bezprecedentnému politickému napätiu, nepokojom a násiliu v krajine, ktoré spôsobili mnohé úmrtia;

F.  keďže následne príslušníci konžských bezpečnostných a spravodajských zložiek ostro zasiahli proti členom opozície a občianskej spoločnosti, ktorí vyjadrovali nesúhlas s vládnymi orgánmi; keďže ľudskoprávne skupiny nepretržite informujú o zhoršujúcej sa situácii v oblasti ľudských práv a slobody prejavu a zhromažďovania v KDR, ako aj o používaní neprimeranej sily proti pokojným demonštrantom, svojvoľných zatýkaniach a väzneniach a politicky motivovaných súdnych procesov;

G.  keďže v decembri 2016 po vypršaní mandátu prezidenta Kabilu násilie eskalovalo, čo viedlo k smrti desiatok osôb pri stretoch medzi demonštrantmi a bezpečnostnými silami;

H.  keďže situáciu zhoršuje pretrvávajúca a trvalá beztrestnosť v KDR;

I.  keďže v obidvoch krajinách došlo k zhoršeniu v oblasti slobody médií, ktorú obmedzujú neustále hrozby a útoky na novinárov; keďže úrady zatvorili médiá a rozhlasové stanice, pričom prístup na internet a sociálne siete sa obmedzil;

J.  keďže pokojné, transparentné a včasné uskutočnenie prezidentských volieb v týchto krajinách by výrazne prispelo k riešeniu problému demokratického pokroku a striedania síl pri moc, ktorému čelí región strednej Afriky;

K.  keďže medzi priority národného indikatívneho programu v rámci 11. Európskeho rozvojového fondu (2014 – 2020) patria riešenia na posilnenie demokracie, správy vecí verejných a právneho štátu, keďže veľkým spoločným záujmom EÚ aj afrických partnerov je stály rozvoj demokracie a vytvorenie správne fungujúceho konštitucionalizmu;

Gabon

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad politickou krízou v Gabone a pokračujúcim násilím medzi demonštrantmi a bezpečnostnými silami v nadväznosti na vyhlásenie predbežných výsledkov prezidentských volieb v roku 2016;

2.  dôrazne odsudzuje všetko spáchané násilie, porušenia ľudských práv, svojvoľné zatýkanie a nezákonné zadržiavanie, politické zastrašovanie občianskej spoločnosti a členov opozície, ako aj porušovanie slobody tlače a slobody prejavu pred prezidentskými voľbami aj po nich; vyzýva na prepustenie všetkých politických väzňov;

3.  naliehavo vyzýva gabonské orgány, aby prijali všetky opatrenia potrebné na to, aby za každých okolností zabezpečovali dodržiavanie demokracie, zásad právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a zásad v oblasti ľudských práv vrátane slobody prejavu a slobody tlače v súlade s medzinárodnými záväzkami Gabonu;

4.  vyzýva všetkých politických aktérov a súdne orgány, ktoré sú v súčasnosti zapojené do povolebných polemík, aby preukázali zodpovednosť a zdržanlivosť, a najmä aby sa zdržali podnecovania násilia;

5.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že odvolacie konanie, ktoré viedlo k vyhláseniu Aliho Bonga za víťaza volieb, sa vykonalo netransparentne, a že ústavný súd riadne nezohľadnil nezrovnalosti zistené v niektorých provinciách, najmä provincii Haut-Ogooué, ktorá je mocenskou základňou Aliho Bonga;

6.  domnieva sa, že oficiálne výsledky prezidentských volieb sú netransparentné a vysoko pochybné, čo má za následok spochybnenie legitimity prezidenta Bonga; vyjadruje poľutovanie nad tým, že vládnúca trieda Gabonu premeškala príležitosť, ktorú ponúkali prezidentské voľby, preukázať medzinárodnému spoločenstvu, že dokáže zorganizovať otvorené a spravodlivé voľby a počas celého volebného procesu sa správať mimoriadne zodpovedne;

7.  žiada preto, aby sa výzvy týkajúce sa opätovného sčítania podali nielen na ústavný súd, ale aj na Africkú úniu a OSN; vyzýva na spustenie povolebnej misie Africkej únie, ktorá bola pôvodne naplánovaná na september 2016;

8.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že napriek memorandu o porozumení podpísanému s vládou Gabonu, bol volebnej pozorovateľskej misii EÚ poskytnutý len obmedzený prístup k centralizovanému sčítaniu hlasov a do sídla štátnej volebnej komisie v Libreville, a následne aj k ústavnému odvolaciemu konaniu, a že sa tým volebnej pozorovateľskej misii EÚ zabránilo v kontrole legitímnosti prezidentského volebného procesu;

9.  dôrazne odsudzuje zastrašovanie a hrozby voči členom volebnej pozorovateľskej misie Európskej únie, ako aj útoky spochybňujúce jej neutralitu a transparentnosť, a naliehavo vyzýva gabonské orgány, aby plne rešpektovali a vykonali odporúčania uvedené v záverečnej správe volebnej pozorovateľskej misie EÚ;

10.  poukazuje na to, že slobodná opozícia je základom každého demokratického systému a usporiadania spravodlivých volieb; vyzýva gabonské orgány, aby podporovali participatívne a pluralitné politické prostredie viacerých politických strán;

11.  berie na vedomie, že 14. novembra 2016 sa na základe návrhu Aliho Bonga začal národný dialóg; poukazuje však na to, že vedúci predstaviteľ opozície Jean Ping sa na ňom odmieta zúčastniť a má záujem začať vlastný národný dialóg; preto vyjadruje výhrady, pokiaľ ide o vierohodnosť a relevantnosť takýchto procesov, a zdôrazňuje naliehavú potrebu otvoreného a transparentného zmierovacieho postupu s cieľom ukončiť povolebnú krízu;

12.  naliehavo žiada vládu Gabonu, aby uskutočnila dôkladnú a rýchlu reformu volebného postupu zameranú na jeho zlepšenie a dosiahnutie jeho plnej transparentnosti a dôveryhodnosti; zdôrazňuje, že gabonské orgány musia ručiť za plnú a lojálnu spoluprácu so všetkými príslušnými vnútroštátnymi a medzinárodnými zainteresovanými stranami s cieľom zabezpečiť, aby budúce parlamentné voľby boli plne transparentné a spravodlivé, a aby sa uskutočnili v slobodnom, demokratickom, inkluzívnom a pokojnom prostredí;

13.  vyzýva na nezávislé a objektívne vyšetrenie násilia súvisiaceho s voľbami, a obvinení z vážneho porušovania ľudských práv a základných slobôd, a zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby všetky zodpovedné osoby boli potrestané; okrem toho vyzýva EÚ, aby v spolupráci s OSN a Africkou úniou pokračovala v dôslednom monitorovaní celkovej situácie v Gabone a podávala správy o všetkých prípadoch porušovania ľudských práv a základných slobôd; berie na vedomie, že na žiadosť gabonských orgánov sa začalo predbežné vyšetrovanie na Medzinárodnom trestnom súde (MTS) týkajúce sa povolebného násilia;

14.  vyzýva Radu, aby zvážila uvalenie cielených sankcií na osoby zodpovedné za násilnosti po voľbách a porušovanie ľudských práv, ako aj za oslabovanie demokratického procesu v krajine;

Konžská demokratická republika

15.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že konžská vláda nedokázala usporiadať prezidentské voľby v termíne danom ústavou; opakuje svoju výzvu na úspešné a včasné konanie volieb v úplnom súlade s ústavou KDR a Africkou chartou demokracie, volieb a dobrej správy vecí verejných, a trvá na zodpovednosti vlády KDR za zaručenie priaznivého prostredia pre transparentné, vierohodné a inkluzívne voľby čo najskôr;

16.  naliehavo vyzýva všetkých politických aktérov, aby sa zapojili do mierového a konštruktívneho dialógu, a aby sa predišlo akémukoľvek prehĺbeniu súčasnej politickej krízy, prípadne aby sa zdržali ďalšieho násilia a provokácií;

17.  víta úsilie Národnej konferencie biskupov (CENCO) o dosiahnutie širšieho konsenzu o politickom prechode; berie na vedomie dohodu dosiahnutú koncom decembra 2016, v ktorej sa zamieta tretie funkčné obdobie prezidenta Kabilu a vyzýva na konanie volieb pred koncom roka 2017;

18.  opätovne vyjadruje hlboké znepokojenie nad zhoršujúcou sa situáciou v oblasti ľudských práv, narastajúcim obmedzovaním politického priestoru v KDR a zastrašovaním obhajcov ľudských práv, politických oponentov a novinárov; odsudzuje brutálne potláčanie pokojných demonštrantov;

19.  trvá na povinnosti vlády rešpektovať, chrániť a presadzovať ľudské práva a základné slobody jej občanov; pripomína, že sloboda prejavu, združovania a zhromažďovania je základom dynamického politického a demokratického života a zdôrazňuje, že akékoľvek použitie sily proti pokojným demonštráciám by malo byť zakázané;

20.  naliehavo požaduje úplné, podrobné a transparentné vyšetrenie prípadov údajného porušovania ľudských práv, ku ktorým došlo počas protestov s cieľom identifikovať zodpovedné osoby a vziať ich na zodpovednosť;

21.  víta skutočnosť, že EÚ prijala cielené sankcie vrátane zákazov cestovania a zmrazenia aktív týkajúce sa osôb zodpovedných za násilné represie a narúšanie demokratického procesu v KDR; vyzýva Radu, aby v prípade ďalšieho násilia zvážila rozšírenie týchto reštriktívnych opatrení;

22.  vyzýva delegáciu EÚ, aby naďalej pozorne sledovala vývoj v KDR;

°

°  °

23.  zdôrazňuje, že situácia v Gabone a KDR predstavuje vážnu hrozbu pre stabilitu regiónu strednej Afriky ako celku; opakovane vyjadruje svoju podporu Africkej únii v jej významnej úlohe pri predchádzaní politickej kríze v regióne, ako aj akejkoľvek ďalšej destabilizácii v oblasti Veľkých jazier;

24.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Africkej únii, prezidentom, premiérom a parlamentom KDR a Gabonu, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT-EÚ.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia