RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 152kWORD 47k
24.1.2017
PE598.438v01-00
 
B8-0127/2017

vastavalt kodukorra artiklile 133


eakate töötajate tööhõives hoidmise ja oskusteabe edasiandmise kohta


Dominique Martin

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek eakate töötajate tööhõives hoidmise ja oskusteabe edasiandmise kohta  
B8-0127/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et üle 60-aastaste inimeste arv kasvab üha (praegu on neid 15 miljonit ning demograafiliste uuringute kohaselt 2030. aastal 20 miljonit ja 2060. aastal 24 miljonit);

B.  arvestades, et komisjon soovib aidata liikmesriikidel hoida eakaid töötajaid võimalikult kaua tööhõives;

C.  arvestades, et komisjon tuletab meelde, et sellest sõltub pensionisüsteemide jätkusuutlikkus ning kiiremas korras tuleb teostada siseriiklikke reforme seda eesmärki silmas pidades;

D.  arvestades, et kogu oma karjääri jooksul ennast täiendanud eakate oskusteabel ja toimetulekuoskustel on hindamatu väärtus teadmushalduse(1) seisukohast;

1.  palub, et komisjon ergutaks liikmesriike pigem soodustama oskuste edasiandmist vanematelt töötajatelt noorematele, selle asemel et hoida eakamaid töötajaid võimalikult kaua tööhõives;

2.  palub, et komisjon ei soodustaks tööelu pikendamist, sest riikliku pensionisüsteemi alalhoidmiseks asjakohaste reformide teostamine on iga konkreetse riigi valitsuse ülesanne.

(1)

Teadmushaldus (inglise keeles knowledge management) hõlmab teadmiste põlvkondadevahelist edasiandmist.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika