RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 158kWORD 49k
16.1.2017
PE598.445v01-00
 
B8-0134/2017

vastavalt kodukorra artiklile 133


uuringu edendamise kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu põhjustatud ja liidu bioloogilisele mitmekesisusele avalduva ohu suurenemist


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek uuringu edendamise kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu põhjustatud ja liidu bioloogilisele mitmekesisusele avalduva ohu suurenemist  
B8-0134/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et teadlaste D. Morani ja K. Kanemoto andmetel oli 2012. aastal ligikaudu 1/3 maailma ohustatud liikidest ohus rahvusvahelise kaubanduse tõttu, ning arvestades, et kõrvutades ülemaailmse toorainekaubanduse andmeid bioloogilise haavatavuse andmetega, suutsid need teadlased määrata maailmakaardil kindlaks riskipiirkonnad, kus need liigid on ohustatud;

B.  arvestades, et nimetatud teadlased tõestasid, et tarbimine ELis põhjustab bioloogilise mitmekesisuse kadu Kagu-Aasias (kalapüügi, reostuse ja vesiviljeluse tõttu) ning Réunioni, Mauritiuse ja Seišellide saartel, aga ka paljudes Aafrika piirkondades, Türgis ja Kesk-Aasia piirkondades(1);

C.  arvestades, et nimetatud teadlased on teinud kindlaks, et tarbimine USAs mõjutab tugevalt Hispaania ja Portugali bioloogilist mitmekesisust – need on riigid, mida harva peetakse riskipiirkondadeks –, ning et selle mõju tõttu on teatavad kala- ja linnuliigid täieliku hävimise ohus (vt Morani ja Kanemoto uuringut);

D.  arvestades, et bioloogilise mitmekesisuse vähenemise ohus olevate piirkondade tuvastamine aitaks kaasa prioriteetsete kaitsemeetmete väljatöötamisele;

1.  palub komisjonil uurida kaubateede ja bioloogilist mitmekesisust ähvardavate ohtude vahelist seost nii Euroopa Liidu sees kui ka sellest väljaspool.

(1)

Moran D. et Kanemoto K. "Identifying species threat hotspots from global supply chains" in Nature Ecology & Evolution 1, 2016.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika