Предложение за резолюция - B8-0135/2017Предложение за резолюция
B8-0135/2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно употребата на канабис

  1.2.2017

  внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността

  Нуну Мелу

  B8-0135/2017

  Предложение за резолюция на Европейския парламент относно употребата на канабис

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид член 133 от своя правилник,

  А.  като има предвид, че научните изследвания показват, че поради състава си канабисът представлява сериозна опасност и може да има различни вреди, непознати или пренебрегвани досега, и по-специално да доведе до сериозни и необратими психични заболявания;

  Б.  като има предвид, че последното проучване, публикувано през ноември 2015 г. от изследователите в Кралския колеж, Лондон, и Университета „Ла Сапиенца“ в Рим, показва, че употребата на това вещество „изменя една част от мозъка, която отговаря за комуникацията между двете полукълба на мозъка“;

  В.  като има предвид, че освен с психичните заболявания, редовната употреба на канабис се свързва със случаи на ниски резултати в училище, тъй като изостря намаляването на познавателната способност;

  Г.  като има предвид, че възможността за информиран избор може да доведе до промяна; по-голямата част от лицата, употребяващи канабис, не са наясно с последиците от употребата на този наркотик, който окачествяват като „лек“;

  Д.  като има предвид, че самата общественост често определя канабиса като „лек“, безвреден наркотик, без забележителни вреди;

  Е.  като има предвид, че е задължение на Европейския съюз да информира педагогически относно научно доказаните рискове от употребата на това вещество;

  1.  призовава Европейската комисия да въведе европейски план, чиято цел е разпространяване, сред студентите и в университетите, на информация във връзка с научно доказаните рискове от употребата на канабис;