Návrh usnesení - B8-0135/2017Návrh usnesení
B8-0135/2017

  NÁVRH USNESENÍ o užívání konopí

  1.2.2017

  předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu

  Nuno Melo

  B8-0135/2017

  Návrh usnesení Evropského parlamentu o užívání konopí

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

  A.  vzhledem k nedávným vědeckým studiím, které dokazují, že svým složením konopí představuje ohromné nebezpečí a má pravděpodobně řadu nepříznivých účinků, které dosud neznáme či přehlížíme, a především způsobuje závažná a nezvratná duševní onemocnění;

  B.  vzhledem ke zjištěním poslední studie, kterou v listopadu 2015 zveřejnili vědečtí pracovníci z londýnské King’s College a z římské univerzity La Sapienza, že „užívání této látky narušuje část mozku odpovědnou za komunikaci mezi hemisférami“;

  C.  vzhledem k tomu, že kromě duševních onemocnění se pravidelné konzumaci konopí připisují rovněž studijní neúspěchy, neboť ještě více snižuje poznávací schopnosti;

  D.  vzhledem k tomu, že možnost rozhodovat se na základě dobré informovanosti by mohla mnohé změnit, neboť většina uživatelů nezná následky užívání této drogy, kterou mylně považuje za „lehkou“;

  E.  vzhledem k tomu, že dokonce podle veřejného mínění se na konopí často nahlíží jako na „lehkou drogu“, neškodnou a bez zjevných nepříznivých účinků;

  F.  vzhledem k tomu, že úkolem Evropské unie je podporovat vzdělávacím způsobem šíření informací o rizicích spojených s užíváním této látky a potvrzených vědeckými výzkumy;

  1.  naléhavě žádá Evropskou komisi, aby vypracovala evropský projekt, který bude mezi studenty a na vysokých školách šířit informace o vědecky prokázaných rizicích užívaní konopí.