NÁVRH USNESENÍ
PDF 242kWORD 47k
1.2.2017
PE598.446v01-00
 
B8-0135/2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o užívání konopí


Nuno Melo

Návrh usnesení Evropského parlamentu o užívání konopí  
B8-0135/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k nedávným vědeckým studiím, které dokazují, že svým složením konopí představuje ohromné nebezpečí a má pravděpodobně řadu nepříznivých účinků, které dosud neznáme či přehlížíme, a především způsobuje závažná a nezvratná duševní onemocnění;

B.  vzhledem ke zjištěním poslední studie, kterou v listopadu 2015 zveřejnili vědečtí pracovníci z londýnské King’s College a z římské univerzity La Sapienza, že „užívání této látky narušuje část mozku odpovědnou za komunikaci mezi hemisférami“;

C.  vzhledem k tomu, že kromě duševních onemocnění se pravidelné konzumaci konopí připisují rovněž studijní neúspěchy, neboť ještě více snižuje poznávací schopnosti;

D.  vzhledem k tomu, že možnost rozhodovat se na základě dobré informovanosti by mohla mnohé změnit, neboť většina uživatelů nezná následky užívání této drogy, kterou mylně považuje za „lehkou“;

E.  vzhledem k tomu, že dokonce podle veřejného mínění se na konopí často nahlíží jako na „lehkou drogu“, neškodnou a bez zjevných nepříznivých účinků;

F.  vzhledem k tomu, že úkolem Evropské unie je podporovat vzdělávacím způsobem šíření informací o rizicích spojených s užíváním této látky a potvrzených vědeckými výzkumy;

1.  naléhavě žádá Evropskou komisi, aby vypracovala evropský projekt, který bude mezi studenty a na vysokých školách šířit informace o vědecky prokázaných rizicích užívaní konopí.

Právní upozornění - Ochrana soukromí