Forslag til beslutning - B8-0135/2017Forslag til beslutning
B8-0135/2017

FORSLAG TIL BESLUTNING om brug af cannabis

1.2.2017

jf. forretningsordenens artikel 133

Nuno Melo

B8-0135/2017

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om brug af cannabis

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  mener, at nylige videnskabelige undersøgelser viser, at cannabis på grund af sin nuværende sammensætning udgør en meget stor fare og kan forårsage forskellige skader, som tidligere var ukendte eller blev overset, herunder navnlig alvorlige og uoprettelige psykiske sygdomme;

B.  der henviser til, at den seneste undersøgelse, der blev offentliggjort i november 2015 af forskere på King's College i London og universitetet La Sapienza i Rom, viser, at brugen af dette stof skaber forandringer i den del af hjernen, hvor kommunikationen mellem de to hjernehalvdele foregår;

C.  der henviser til, at regelmæssig brug af cannabis ud over psykiske sygdomme er blevet knyttet sammen med dårligere præstationer i skolen, fordi stoffet forringer de kognitive evner;

D.  der henviser til, at et informeret valg kan gøre hele forskellen; der henviser til, at langt størstedelen af brugerne af cannabis er uvidende om konsekvenserne af at bruge dette narkotikum, der fejlagtigt betegnes som et "blødt stof";

E.  der henviser til, at selv offentligheden i almindelighed omtaler cannabis som et harmløst "blødt" stof uden særligt skadelige virkninger;

F.  der henviser til, at det er EU's pligt på pædagogisk måde at formidle oplysninger om risikoen ved brugen af dette stof, som er videnskabeligt bevist;

1.  opfordrer Kommissionen til at iværksætte en europæisk plan, der har til formål at udbrede kendskabet til den videnskabeligt påviste risiko ved brugen af cannabis hos skoleelever og universitetsstuderende og informere dem herom.