Πρόταση ψηφίσματος - B8-0135/2017Πρόταση ψηφίσματος
B8-0135/2017

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατανάλωση κάνναβης

1.2.2017

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού

Nuno Melo

B8-0135/2017

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατανάλωση κάνναβης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατες επιστημονικές μελέτες έδειξαν πως, λόγω της σύνθεσής της, η κάνναβη είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, ικανή να προξενήσει διάφορες βλάβες, παλαιότερα άγνωστες ή υποτιμημένες, ιδιαίτερα όμως συμβάλλει στην εμφάνιση σοβαρών και μη αναστρέψιμων διανοητικών ασθενειών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελευταία μελέτη, που δημοσιοποιήθηκε τον Nοέμβριο 2015 από ερευνητές του King’s College του Λονδίνου και του Πανεπιστημίου La Sapienza της Ρώμης, αποκαλύπτει ότι η χρήση αυτής της ουσίας «αλλοιώνει ένα τμήμα του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία μεταξύ των δύο ημισφαιρίων»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέρα από τη διανοητική ασθένεια, η τακτική κατανάλωση κάνναβης έχει συνδεθεί με περιπτώσεις σχολικής αποτυχίας, επειδή επιδεινώνει τη μείωση της γνωσιακής ικανότητας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα εξαρτώνται από την λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των καταναλωτών αγνοεί τις συνέπειες που έχει η κατανάλωση αυτού του ναρκωτικού, που εσφαλμένα χαρακτηρίζεται ως «μαλακό ναρκωτικό»·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια κοινή γνώμη αντιλαμβάνεται την κάνναβη ως ένα ναρκωτικό «μαλακό», αβλαβές, χωρίς σημαντικές ζημιές·

ΣT.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημοσιοποιήσει με παιδαγωγικό τρόπο τους επιστημονικά αποδεδειγμένους κινδύνους από την κατανάλωση αυτής της ουσίας·

1.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την δημοσιοποίηση, μεταξύ των φοιτητικών κύκλων και μέσα στα πανεπιστήμια, των επιστημονικά αποδεδειγμένων κινδύνων από την κατανάλωση κάνναβης, προς ενημέρωση.