Resolutsiooni ettepanek - B8-0135/2017Resolutsiooni ettepanek
B8-0135/2017

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK kanepi tarbimise kohta

1.2.2017

vastavalt kodukorra artiklile 133

Nuno Melo

B8-0135/2017

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek kanepi tarbimise kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et hiljutistest teadusuuringutest nähtub, et oma koostise tõttu kujutab kanep väga suurt ohtu ja sellel võib olla mitmesuguseid seni teadmata või tähelepanuta jäänud kahjulikke mõjusid, eeskätt võib kanep põhjustada raskeid ja pöördumatuid vaimse tervise häireid;

B.  arvestades, et viimasest uuringust, mille avaldasid 2015. aasta novembris Londoni King’s College’i ja Rooma La Sapienza Ülikooli teadlased, selgub, et nimetatud aine tarbimine muudab aju piirkonda, kus toimub kahe ajupoolkera infovahetus;

C.  arvestades, et lisaks vaimuhaigustele seostatakse kanepi tarbimist õpiraskuste tekkimisega, sest see aine põhjustab kognitiivsete võimete vähenemist;

D.  arvestades, et teadliku valiku tegemise võime on otsustava tähtsusega; arvestades, et enamik tarbijaid ei ole teadlikud kanepi tarbimise tagajärgedest ja peavad seda ekslikult nn pehmeks uimastiks;

E.  arvestades, et avalikkuse silmis on kanep sageli pehme ja kahjutu uimasti, mis ei tekita märkimisväärseid häireid;

F.  arvestades, et Euroopa Liidu kohustus on edendada teadmiste levitamist nimetatud aine tarbimisest tulenevatest teaduslikult tõestatud ohtudest;

1.  nõuab tungivalt, et Euroopa Komisjon töötaks välja Euroopa projekti, mille eesmärk on suurendada õpilaste ja üliõpilaste seas teadlikkust kanepi tarbimise teaduslikult tõestatud ohtudest.