Päätöslauselmaesitys - B8-0135/2017Päätöslauselmaesitys
B8-0135/2017

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS kannabiksen käytöstä

  1.2.2017

  työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti

  Nuno Melo

  B8-0135/2017

  Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys kannabiksen käytöstä

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

  A.  toteaa, että viimeaikaiset tieteelliset tutkimukset osoittavat, että nykyisen koostumuksensa vuoksi kannabis on äärimmäisen vaarallista ja aiheuttaa erilaisia vahinkoja, joita ei aiemmin tunnettu tai jotka jätettiin huomiotta, kuten erityisesti vakavaa ja peruuttamatonta mielisairautta;

  B.  ottaa huomioon, että marraskuussa 2015 julkaistussa Lontoon King’s Collegen ja Rooman La Sapienza -yliopiston tutkijoiden tutkimuksessa todetaan, että tämän aineen käyttö muuttaa aivopuoliskojen välisestä viestinnästä vastaavaa aivojen osaa;

  C.  toteaa, että kannabiksen säännöllinen käyttö yhdistetään mielisairauden lisäksi huonoon koulumenestykseen, koska se heikentää kognitiivista kykyä;

  D.  katsoo, että tietoon perustuva päätös voi saada muutoksen aikaan; toteaa, että valtaosa kuluttajista ei tunne tämän huumeen käytöstä aiheutuvia seurauksia ja että sitä pidetään virheellisesti ”lievänä huumeena”;

  E.  toteaa, että yleisen mielipiteen mukaan kannabista pidetään lievänä ja harmittomana huumeena, joka ei aiheuta merkittäviä haitallisia vaikutuksia;

  F.  katsoo, että Euroopan unionin velvollisuutena on edistää pedagogisesti tieteellisen tiedon levittämistä tämän aineen käyttöön liittyvistä riskeistä;

  1.  kehottaa komissiota laatimaan eurooppalaisen suunnitelman, jonka tarkoituksena on levittää opiskelijoille ja yliopistoissa tietoa kannabiksen käytöstä aiheutuvista tieteellisesti todistetuista riskeistä.