Prijedlog rezolucije - B8-0135/2017Prijedlog rezolucije
B8-0135/2017

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o konzumaciji kanabisa

1.2.2017

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika

Nuno Melo

B8-0135/2017

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o konzumaciji kanabisa

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da nedavna znanstvena istraživanja pokazuju da kanabis zbog svog sastava predstavlja golemu opasnost te može imati razne štetne posljedice, koje su dosad bile nepoznate ili zanemarene, s naglaskom na pojavi teških i neizlječivih mentalnih bolesti;

B.  budući da je u posljednjem istraživanju, koje su u studenom 2015. objavili istraživači sa sveučilišta King’s College u Londonu i sveučilišta La Sapienza u Rimu, otkriveno da konzumacija te supstance mijenja dio mozga odgovoran za prijenos podataka između dviju polutki;

C.  budući da je redovita konzumacija kanabisa, osim s mentalnim bolestima, povezana i sa slučajevima neuspjeha u školi zbog oslabljenih kognitivnih sposobnosti;

D.  budući da informiranost može znatno pomoći; budući da velika većina konzumenata nije upoznata s posljedicama konzumacije te droge, koju se pogrešno smatra „lakom drogom”;

E.  budući da se javnost prema kanabisu često odnosi kao prema takozvanoj „lakoj” i bezopasnoj drogi, koja nema bitne nuspojave;

F.  budući da je obveza Europske unije da na pedagoški način podiže razinu osviještenosti o znanstveno dokazanim rizicima konzumacije te supstance;

1.  poziva Europsku komisiju da uvede europski plan čiji bi cilj bio širenje informacija o znanstveno dokazanim rizicima konzumacije kanabisa među učenicima, studentima i na sveučilištima.