Rezolūcijas priekšlikums - B8-0135/2017Rezolūcijas priekšlikums
B8-0135/2017

  REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par marihuānas lietošanu

  1.2.2017

  iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu

  Nuno Melo

  B8-0135/2017

  Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par marihuānas lietošanu

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

  A.  tā kā jaunākie zinātniskie pētījumi liecina, ka marihuāna pašreizējā sastāva dēļ ir ārkārtīgi bīstama un var radīt dažādus līdz šim nezināmus vai neievērotus bojājumus un jo īpaši smagas un neatgriezeniskas garīgās slimības;

  B.  tā kā jaunākajā, 2015. gada novembrī publicētajā Londonas Karaļa koledžas un Romas La Sapienza universitātes pētījumā ir konstatēts, ka šīs vielas lietošana rada izmaiņas tajā smadzeņu daļā, kas ir atbildīga par abu smadzeņu pusložu saziņu;

  C.  tā kā papildus garīgajām slimībām regulāra marihuānas lietošana tiek saistīta arī ar nesekmību, jo tā veicina kognitīvo spēju pazemināšanos;

  D.  tā kā situāciju var mainīt uz informāciju pamatots lēmums; lielākā daļa marihuānas lietotāji nezina par sekām, kuras izraisa šīs par “vieglajām narkotikām” kļūdaini dēvētās vielas lietošana;

  E.  tā kā pati sabiedrība marihuānu uzskata par “vieglajām narkotikām”, proti, nekaitīgu un ievērojamu kaitējumu neradošu vielu;

  F.  tā kā Eiropas Savienības pienākums ir pedagoģiski veicināt informācijas izplatīšanu par zinātniski pierādītiem šīs vielas lietošanas riskiem,

  1.  mudina Eiropas Komisiju izstrādāt Eiropas līmeņa plānu ar mērķi studentu kopienās un augstskolās izplatīt informāciju par zinātniski pierādītiem marihuānas lietošanas riskiem.