Ontwerpresolutie - B8-0135/2017Ontwerpresolutie
B8-0135/2017

ONTWERPRESOLUTIE over cannabisgebruik

1.2.2017

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement

Nuno Melo

B8-0135/2017

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over cannabisgebruik

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat uit recente wetenschappelijke studies blijkt dat cannabis, vanwege zijn samenstelling, uiterst gevaarlijk is en diverse tot dusver onbekende of verwaarloosde negatieve effecten kan hebben, waaronder het ontstaan van ernstige en onomkeerbare psychische aandoeningen;

B.  overwegende dat uit de jongste studie, die onderzoekers van King's College in Londen en Universiteit La Sapienza in Rome in november 2015 hebben bekendgemaakt, blijkt dat het gebruik van deze stof "een deel van de hersenen aantast dat instaat voor de communicatie tussen beide hersenhelften";

C.  overwegende dat regelmatig cannabisgebruik behalve met geestelijke aandoeningen ook in verband wordt gebracht met gevallen van slechte schoolprestaties omdat het het cognitief vermogen alleen maar doet afnemen;

D.  overwegende dat een besluit met kennis van zaken een wereld van verschil kan uitmaken; overwegende dat de meeste gebruikers zich niet bewust zijn van de gevolgen van het gebruik van deze drug, die ze ten onrechte als "softdrug" beschouwen;

E.  overwegende dat cannabis ook door de publieke opinie vaak als ongevaarlijke "softdrug" zonder noemenswaardige nadelen wordt beschouwd;

F.  overwegende dat het de plicht van de Europese Unie is de wetenschappelijk aangetoonde risico's die aan het gebruik van deze stof verbonden zijn, onder de aandacht te brengen;

1.  verzoekt de Commissie een Europees plan uit te werken om onder studenten en aan universiteiten informatie te verstrekken over de wetenschappelijk aangetoonde risico's van cannabisgebruik.