Projekt rezolucji - B8-0135/2017Projekt rezolucji
B8-0135/2017

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie używania marihuany

1.2.2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu

Nuno Melo

B8-0135/2017

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie używania marihuany

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że niedawne badania naukowe wykazują, że marihuana – z uwagi na jej skład – stanowi ogromne zagrożenie i może powodować różne nieznane lub bagatelizowane dotychczas szkody dla zdrowia, a w szczególności wywoływać poważne i nieodwracalne choroby psychiczne;

B.  mając na uwadze, że ostatnie badanie, którego wyniki opublikowali w listopadzie 2015 r. badacze z King’s College w Londynie i Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie, dowodzi, że używanie tej substancji „powoduje zmiany w części mózgu odpowiedzialnej za komunikację między obydwiema półkulami”;

C.  mając na uwadze, że oprócz wywoływania chorób psychicznych regularne używanie marihuany zostało powiązane z przypadkami złych wyników w nauce, gdyż powoduje obniżenie zdolności kognitywnych;

D.  mając na uwadze, że podejmowanie świadomych decyzji może odwrócić tendencję; mając na uwadze, że przytłaczająca większość konsumentów nie zna skutków używania tego narkotyku, błędnie nazywając go „narkotykiem miękkim”;

E.  mając na uwadze, że sama opinia publiczna uważa często marihuanę za narkotyk „miękki”, niegroźny i bez dowiedzionych skutków ubocznych;

F.  mając na uwadze, że obowiązkiem Unii Europejskiej jest pedagogiczne sprzyjanie rozpowszechnianiu informacji o naukowo udowodnionych zagrożeniach związanych z używaniem tej substancji;

1.  nalega na Komisję Europejską, aby opracowała europejski plan rozpowszechniania w środowiskach studenckich i na uniwersytetach informacji o naukowo udowodnionych zagrożeniach związanych z używaniem marihuany.