Návrh uznesenia - B8-0135/2017Návrh uznesenia
B8-0135/2017

  NÁVRH UZNESENIA o užívaní marihuany

  1.2.2017

  predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku

  Nuno Melo

  B8-0135/2017

  Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o užívaní marihuany

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

  A.  keďže nedávne vedecké štúdie potvrdzujú, že marihuana predstavuje v dôsledku svojho vlastného zloženia veľké nebezpečenstvo a má pravdepodobne množstvo nepriaznivých účinkov, ktoré sme doposiaľ nepoznali alebo sme ich prehliadali, predovšetkým to, že spôsobuje ťažké a nezvratné duševné ochorenia;

  B.  keďže v najnovšej štúdii, ktorú v roku 2015 uverejnili výskumní pracovníci londýnskej King’s College a rímskej Universidade La Sapienza, sa uvádza, že užívanie tejto látky „spôsobuje zmeny v časti mozgu, ktorá je zodpovedná za komunikáciu medzi oboma hemisférami“;

  C.  keďže okrem duševných ochorení sa pravidelné užívanie marihuany spája so študijnými neúspechmi, pretože výrazne znižuje kognitívne schopnosti;

  D.  keďže možnosť rozhodovať sa na základe dobrej informovanosti by mohla mnohé veci zmeniť; keďže drvivá väčšina užívateľov nepozná dôsledky užívania tejto drogy, ktorú mylne považujú za „ľahkú drogu“;

  E.  keďže samotná verejnosť často marihuanu vníma ako tzv. „ľahkú“, neškodnú drogu bez zjavných škodlivých účinkov;

  F.  keďže povinnosťou Európskej únie je pedagogicky podporovať šírenie poznatkov o vedecky potvrdených rizikách súvisiacich s užívaním tejto látky;

  1.  naliehavo žiada Európsku komisiu, aby urýchlene vypracovala európsky plán, ktorého zámerom by bolo šíriť informácie o vedecky dokázaných rizikách užívania marihuany v radoch študentov a na univerzitách, s cieľom zvýšiť informovanosť.