Förslag till resolution - B8-0135/2017Förslag till resolution
B8-0135/2017

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om konsumtion av cannabis

1.2.2017

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen

Nuno Melo

B8-0135/2017

Förslag till Europaparlamentets resolution om konsumtion av cannabis

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Nyligen genomförda vetenskapliga studier visar att cannabis, på grund av sin sammansättning, är en ytterst farlig narkotika som kan orsaka olika skador som tidigare inte var kända eller som nonchalerades, såsom framför allt allvarliga och oåterkalleliga mentala sjukdomar.

B.  Den senaste studien, som offentliggjordes i november 2015 av forskare vid King’s college i London och La Sapienza-universitetet i Rom, avslöjar att konsumtion av denna substans leder till förändringar i den del av hjärnan där kommunikationen mellan de båda hjärnhalvorna sker.

C.  Förutom de mentala sjukdomarna har konsumtion av cannabis kunnat kopplas till fall av misslyckad skolgång, eftersom substansen avsevärt minskar den kognitiva kapaciteten.

D.  Ett beslut som grundar sig på information kan ändra mycket. Den överväldigande majoriteten av konsumenterna är omedvetna om konsekvenserna av konsumtionen av denna narkotika, som felaktigt kännetecknas som en ”lätt drog”.

E.  Den allmänna opinionen hänvisar ofta till cannabis som en lätt drog, som är ofarlig och inte orsakar nämnvärda skador.

F.  Europeiska unionen är skyldig att på ett pedagogiskt sätt sprida information om vetenskapligt påvisade risker med konsumtion av denna substans.

1.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska kommissionen att utarbeta en europeisk plan i syfte att sprida information bland studenter och vid universitet om de vetenskapligt påvisade riskerna med konsumtion av cannabis.