ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 469kWORD 48k
6.2.2017
PE598.449v01-00
 
B8-0138/2017

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно борбата с дискриминацията, основана на раса, религия и гражданство


Антанас Гуога, Михал Бони, Лин Бойлан, Петер Нидермюлер, Юг Байе, Тимо Вьолкен, Себ Данс, Хилде Вотманс, Марк Тарабела, Дитмар Кьостер, Брайън Хейс, Таня Гонсалес Пеняс, Меря Кюльонен, Тибор Сани, Саджад Карим, Рамон Тремоза и Балселс, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Неса Чилдърс, Алфред Сант, Исмаил Ертуг, Бронис Ропе, Зигмантас Балчитис, Никола Капуто, Мади Делво, Катрин Стайлър, Жорди Соле, Беатрис Бесера Бастеречеа, Паскал Аримон, Ясенко Селимович, Габриеле Пройс, Джули Уорд, Щефан Ек, Майте Пагасауртундуа Руис, Шон Кели, Елеонора Форенца, Люк Минг Фланаган, Хонас Фернандес, Йепе Кофод, Моли Скот Кейто, Удо Булман, Лефтерис Христофору, Хелга Трюпел, Жорж Бах, Милтиадис Киркос, Георги Пирински, Гунар Хьокмарк, Сирпа Пиетикяйнен, Франсишку Асиш, Иван Щефанец, Йо Лайнен, Лиса Яконсари, Хосу Хуаристи Абаунс, Мартина Андерсън, Кристел Шалдемозе, Петрас Аущревичюс, Анна Мария Кораца Билд, Дору-Клаудиан Фрунзулика, Маргрете Аукен, Бенедек Явор, Токиа Саифи, Марите Схаке, София ин 'т Велд, Гербен-Ян Гербранди, Матейс ван Милтенбьорг

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно борбата с дискриминацията, основана на раса, религия и гражданство  
B8-0138/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 14, параграф 1 от Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид член 33, параграф 1 от Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г.,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че държавите, включително и Съединените американски щати (САЩ), които са подписали и ратифицирали Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г. и Протокола за статута на бежанците от 1967 г., са задължени да спазват правилата на международното право относно бежанците;

Б.  като има предвид, че на 27 януари 2017 г. президентът на САЩ подписа указ, с който за срок от 90 дни се забранява на граждани на седем страни с преобладаващо мюсюлманско население да влизат на територията на САЩ и за срок от 120 дни се преустановява действието на системата на страната за приемане на бежанци;

1.  подчертава, че зачитането на културното многообразие е съществен елемент в насърчаването на демократизацията, правата на човека и предотвратяването на конфликти;

2.  подчертава, че решителната борба с тероризма не оправдава повсеместно подозрително отношение към лица с определен произход или религия;

3.  призовава ЕС за борба с дискриминацията, основана на раса, религия или гражданство на лицата, търсещи убежище, която представлява сериозно нарушение на правата на човека и принципите на правовата държава.

Правна информация - Политика за поверителност