Eljárás : 2016/3017(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0139/2017

Előterjesztett szövegek :

B8-0139/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 15/02/2017 - 7.8
CRE 15/02/2017 - 7.8

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 269kWORD 52k
7.2.2017
PE598.456v01-00
 
B8-0139/2017

az eljárási szabályzat 105. cikkének (4) bekezdése alapján


a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pozíciólimitek árualapú származtatott termékekre való alkalmazását meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2016. december 1-i (EU) .../... felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről (C(2016)04362) (2016/3017(DEA))


Anneliese Dodds az S&D képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pozíciólimitek árualapú származtatott termékekre való alkalmazását meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2016. december 1-i (EU) .../... felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről (C(2016)04362) (2016/3017(DEA))  
B8-0139/2017

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pozíciólimitek árualapú származtatott termékekre való alkalmazását meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2016. december 1-i (EU) .../... felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2016)04362)

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre(1) és különösen annak 57. cikke (3) és (12) bekezdésére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(2) 13. cikkére,

–  tekintettel a 2009. szeptember 25-én Pittsburghben rendezett G20-as csúcstalálkozó eredményére,

–  tekintettel a „Hatékonyabban működő élelmiszer-ellátási lánc” című 2009. október 28-i bizottsági közleményre (COM(2009)0591),

–  tekintettel a Bizottság 2011. február 2-i, „A nyers- és alapanyagpiacok támasztotta kihívások leküzdése” című közleményére (COM(2011)0025),

–  tekintettel a G20-csoport pénzügyminisztereinek és központi banki vezetőinek 2011. április 15-i közleményére,

–  tekintettel az Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi Szervezete által 2011. szeptember 11-én közzétett, az árualapú származtatott piacok szabályozására és felügyeletére vonatkozó alapelvekre,

–  tekintettel az előadója, valamint Gazdasági és Monetáris Bizottságának elnöke által 2015. november 27-én Hill biztosnak küldött levélre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel a pénzügyi válságra való reagálásként a G20-csoport vezetői 2009. szeptember 24–25-én Pittsburghben találkozót tartottak, és a nyersanyagárak túlzott volatilitásának kezelése érdekében elkötelezték magukat a pénzügyi és árupiacok szabályozásának, működésének és átláthatóságának javítása mellett;

B.  mivel a „Hatékonyabban működő élelmiszer-ellátási lánc” című, 2009. október 28-i bizottsági közlemény elismerte, hogy az elmúlt években az élelmiszer-ellátási lánc árai erőteljesen ingadoztak, és ezek a változások amellett, hogy jelentős terheket róttak a gazdákra, a fogyasztói érdekek sérülésével is jártak, és ezért annak biztosítását javasolta, hogy a szabályozók pozíciólimitekkel szabhassanak gátat az aránytalan ármozgásoknak vagy a spekulatív pozíciók koncentrációjának, ezáltal biztosítva e piacok hatékony működését;

C.  mivel „A nyers- és alapanyagpiacok támasztotta kihívások leküzdése” című, 2011. február 2-i bizottsági közlemény szintén elismerte, hogy az elmúlt években az árupiacokat fokozott kiszámíthatatlanság és korábban soha nem látott mértékű ármozgások jellemezték, és hogy a valamennyi árupiacon tapasztalt jelentős áringadozások megjelentek a fogyasztói árakban is, és esetenként társadalmi feszültségeket, illetve az életkörülmények romlását váltották ki; mivel ezért a Bizottság annak feltárását javasolta, hogy szükség van-e rendszerezettebb és részletesebb információkra a piac különböző résztvevőinek az árualapú származtatott termékekkel kapcsolatos kereskedelmi tevékenységeiről, illetve szükség van-e az árukon alapuló származtatott termékek pozícióinak átfogóbb szabályozói felügyeletére, például szükség esetén pozíciólimitek meghatározására;

D.  mivel a G20-csoport pénzügyminisztereinek és központi banki vezetőinek 2011. április 15-i közleménye üdvözölte a nemzetközi szervezetek arra irányuló tevékenységét, hogy kezeljék az élelmiszer- és mezőgazdasági piacok túlzott áringadozásait és annak az élelmezésbiztonságra gyakorolt hatásait, és felszólította az Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi Szervezetét (IOSCO) a területtel kapcsolatos szabályozásra és felügyeletre vonatkozó ajánlások véglegesítésére, különös tekintettel a piaci visszaélés és manipuláció kezelésére, többek között adott esetben az előzetes pozíciólimitek megállapítására vonatkozó jogkörre;

E.  mivel az IOSCO által 2011. szeptember 11-én közzétett, az árualapú származtatott piacok szabályozására és felügyeletére vonatkozó alapelvek egyik kulcsfontosságú célként azt tűzik ki, hogy a piacok tisztességesek, hatékonyak és átláthatóak legyenek, valamint hogy ezt annak előírásával kell elérni, hogy a kereskedelmi rendszereket szabályozói engedélyezésnek és folyamatos felügyeletnek vessék alá, a szabályozást oly módon dolgozzák ki, hogy leleplezze a manipulációt és az egyéb tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat és elrettentsen azoktól, valamint hogy a szabályozás törekedjen a jelentős kockázatok, a nemteljesítési kockázat és a piaci zavarok megfelelő kezelésére; mivel az IOSCO ezért azt javasolta, hogy a piaci hatóságok rendelkezzenek formális pozíciókezelési jogkörökkel és használják azokat, ideértve az előzetes pozíciólimitek megállapítására vonatkozó jogkört is;

F.  mivel a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról szóló 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (MiFID II) a pozíciólimitek új, összehangolt rendszerét vezeti be az árualapú származtatott ügyletekre, ami a G20-csoport 2009-es pittsburghi kötelezettségvállalásainak uniós végrehajtását jelenti;

G.  mivel a 2014/65/EU irányelv 57. cikke előírja a tagállamok számára annak biztosítását, hogy az illetékes hatóságok pozíciólimiteket állapítsanak meg és alkalmazzanak az egy adott személy által bármely időpontban a kereskedési helyszíneken és a gazdaságilag egyenértékű, tőzsdén kívüli (OTC) szerződésekben forgalmazott árualapú származtatott ügyletekre tartható nettó pozíció nagyságára vonatkozóan annak érdekében, hogy meg lehessen előzni a piaci visszaéléseket, és meg lehessen teremteni a rendezett árazás és kiegyenlítés feltételeit, ideértve a piactorzító pozíciók megelőzését is;

H.  mivel a 2014/65/EU irányelv 57. cikkének (3) bekezdése felhatalmazza az Európai Értékpapír-piaci Hatóságot (ESMA), hogy szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgozzon ki, és a Bizottságot ruházza fel azzal a jogkörrel, hogy kidolgozza ezeket a standardtervezeteket azon számítás módszertanának meghatározása érdekében, amelyeket az illetékes hatóságoknak alkalmazniuk kell az azonnali havi pozíciólimitek és az egyéb, természetben és készpénzben kiegyenlített, árualapú származtatott termékekre vonatkozó, az érintett származtatott termék jellemzőin alapuló havi pozíciólimitek megállapítására;

I.  mivel a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv kiegészítéséről szóló, 2016. december 1-i (EU) .../... felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet meghatározza a pozíciólimitek kiszámítására vonatkozó módszertant;

J.  mivel ez a módszertan az árualapú származtatott termékek azonnali havi pozíciólimitje tekintetében alapértéket határoz meg, mégpedig az adott árualapú származtatott termék leszállítható mennyiségének 25%-ában, az egyéb hónapok tekintetében pedig az adott árualapú származtatott termékben fennálló nyitott pozíciók 25%-ában, majd lehetővé teszi az illetékes hatóságok számára, hogy valamely árualapú származtatott termék azonnali havi és egyéb havi pozíciólimitjeit úgy határozzák meg, hogy ezt az alapértéket bizonyos tényezők potenciális hatásának megfelelően legalább 5%-kal vagy legfeljebb 35%-kal kiigazítják;

K.  mivel a módszertan eltérést tartalmaz minden olyan származtatott ügylet esetére, amelynek alapterméke emberi fogyasztásra szánt élelmiszer, és amelyben az azonnali és egyéb havi nyitott pozíciók összesített, kombinált mértéke meghaladja az 50 000 kereskedési egységet valamely egymást követő három hónapot lefedő időszakban; mivel a javaslat szerint ezen ügyletek esetében az azonnali havi pozíciólimitek alapértéke 20%, és ez a mérték 2,5% és 35% között mozog;

L.  mivel az Egyesült Államokban érvényes pozíciólimit-rendszerhez képest – amelyben az alapérték helyett a felső határérték 25% és az átlagos pozíciólimit 10% és 15% között mozog – az uniós pozíciólimit-rendszerre javasolt módszertan igen megengedő;

M.  mivel a legérzékenyebb és a magas likviditású élelmiszerügyletek esetében a 20%-os alapérték nem felel meg a 2014/65/EU irányelvben meghatározott, a piaci visszaélések megelőzésére és a rendezett árazási és kiegyenlítési rendszerek kialakításának támogatására irányuló célkitűzésnek, és ezért az Unió nem teljesíti a G20-csoport vezetői által 2009-ben aláírt kötelezettségvállalásokat;

N.  mivel a Parlament tárgyalócsoportja 2015. november 27-i levelében egyértelművé tette, hogy jelentős aggályai vannak az ESMA által kidolgozott szabályozástechnikai standardtervezetekkel kapcsolatban, az alapérték és egyéb területek tekintetében;

O.  mivel a Parlament elismeri, hogy e problémák közül néhánnyal már foglalkoztak, ám nem elegendő mértékben ahhoz, hogy a felhatalmazáson alapuló rendeletet úgy lehessen tekinteni, mint ami megfelel az eredeti jogszabályokban megfogalmazott ambiciózus célkitűzéseknek;

P.  mivel lehetővé kell tenni a Bizottság számára, hogy a Parlament levelében kifejezett aggályok eloszlatása érdekében a felhatalmazáson alapuló rendelettervezethez további módosításokat fűzzön anélkül, hogy ez késleltetné a 2014/65/EU irányelv teljes körű végrehajtását, amelynek hatálybalépési időpontja 2018. január 3-án esedékes; mivel ha a Bizottság végrehajtaná ezeket a változtatásokat, úgy a Parlament ellenőrzési szerepéről lemondva megfontolná a módosított szöveg jóváhagyási eljárása felgyorsításának lehetőségét;

1.  kifogást emel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, és értesítse arról, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet nem léphet hatályba;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson be új felhatalmazáson alapuló jogi aktust, amely figyelembe veszi a fenti aggályokat;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

HL L 173., 2014.6.12., 349. o.

(2)

HL L 331., 2010.12.15., 84. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat