Forslag til beslutning - B8-0171/2017Forslag til beslutning
B8-0171/2017

FORSLAG TIL BESLUTNING om søjlen for sociale rettigheder

16.2.2017

jf. forretningsordenens artikel 133

Mara Bizzotto

B8-0171/2017

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om søjlen for sociale rettigheder

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til udtalelsen fra 2015 fra Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, om "en europæisk søjle for sociale rettigheder, der (...) skal bane vejen for fornyet konvergens i euroområdet", som er gengivet i Kommissionens meddelelse af 8. marts 2016;

B.  der henviser til, at EU med dette udspil har til hensigt at gennemtvinge en fælles europæisk social model og erstatte medlemsstaternes sociale modeller med et "socialt Europa", der vil befordre en ødelæggende harmonisering;

C.  der henviser til, at den sociale situation i Europa er katastrofal: 122 millioner borgere er fattige, og næsten 10 % lever under særdeles vanskelige vilkår;

D.  der henviser til, at den sociale søjle – ligesom Unionens øvrige konvergenspolitikker – ikke er udformet for borgernes skyld, men for at redde det fejlslagne europrojekt;

1.  opfordrer Kommissionen til – af hensyn til de socioøkonomiske forskelle landene imellem – at lade medlemsstaterne beholde styringen med social- og beskæftigelsespolitikken;

2.  opfordrer desuden Kommissionen til at anerkende, at sparepolitikken har forværret medlemsstaternes økonomier og de europæiske borgeres levevilkår i stedet for at gavne dem;

3.  opfordrer sluttelig Kommissionen til at opgive projektet med den sociale søjle og gøre det lettere for medlemsstaterne at foretage investeringer i deres egen produktionsstruktur, navnlig SMV'er, med henblik på at skabe beskæftigelse og økonomisk vækst.