Päätöslauselmaesitys - B8-0171/2017Päätöslauselmaesitys
B8-0171/2017

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS sosiaalisten oikeuksien pilarista

16.2.2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti

Mara Bizzotto

B8-0171/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys sosiaalisten oikeuksien pilarista

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon sen, mitä puheenjohtaja Juncker totesi vuonna 2015 EU:n sosiaalisten oikeuksien pilarista, ”joka antaa suuntaa euroalueen uudelle lähentymiselle”, ja mikä sisältyy komission 8. maaliskuuta 2016 antamaan tiedonantoon;

B.  ottaa huomioon, että tällaisella menettelyllä EU haluaa määrätä yhteisen eurooppalaisen sosiaalisen mallin käyttöönotosta ja korvata jäsenvaltioiden sosiaaliset mallit ”sosiaalisella Euroopalla”, joka helpottaa tuhoisaa yhdenmukaistamista;

C.  toteaa, että Euroopan sosiaalinen tilanne on katastrofaalinen, sillä 122 miljoonaa kansalaista elää köyhyydessä ja lähes 10 prosenttia on vakavasti hädänalaisia;

D.  katsoo, että sosiaalisessa pilarissa, kuten muissakaan EU:n lähentymistä lisäävissä politiikoissa, ei ole ajateltu kansalaisia, vaan sillä pyritään pelastamaan romahtamaisillaan oleva euroa koskeva hanke;

1.  kehottaa komissiota jättämään sosiaali- ja työllisyyspolitiikan hoitamisen jäsenvaltioiden huoleksi jäsenvaltioiden sosioekonomisen monimuotoisuuden huomioon ottamiseksi;

2.  kehottaa komissiota myös tunnustamaan, että säästöpolitiikka on pahentanut, eikä helpottanut, jäsenvaltioiden taloustilannetta ja unionin kansalaisten elinoloja;

3.  kehottaa komissiota luopumaan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevasta hankkeesta ja auttamaan jäsenvaltioita investoimaan niiden omaan tuotantopohjaan ja erityisesti pk-yrityksiin työpaikkojen ja talouskasvun luomiseksi.