Prijedlog rezolucije - B8-0171/2017Prijedlog rezolucije
B8-0171/2017

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o stupu socijalnih prava

16.2.2017

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika

Mara Bizzotto

B8-0171/2017

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o stupu socijalnih prava

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  uzimajući u obzir izjavu predsjednika Junckera iz 2015. o europskom stupu socijalnih prava koji bi mogao „poslužiti i kao kompas pri ponovnoj uspostavi konvergencije unutar europodručja”, što je navedeno i u Komunikaciji Komisije od 8. ožujka 2016.;

B.  budući da tim pristupom Unija želi nametnuti zajednički europski socijalni model i zamijeniti socijalne modele pojedinačnih država članica ne bi li stvorila „socijalnu Europu”, čime se olakšavaju razorne posljedice usklađivanja;

C.  budući da je europska socijalna situacija katastrofalna, pri čemu 122 milijuna građana živi u siromaštvu, a gotovo 10 % građana živi u krajnje nepovoljnim uvjetima;

D.  budući da socijalni stup, kao i neke druge politike konvergencije Unije, nije zamišljen za građane, nego za spašavanje posrnulog projekta euro valute;

1.  poziva Komisiju da prepusti državama članicama upravljanje socijalnim politikama i politikama zapošljavanja kako bi se poštovala socioekonomska raznolikost svake države;

2.  također je poziva da prizna da su politike štednje pogoršale, a ne poboljšale, gospodarstva država članica i životne uvjete europskih građana;

3.  stoga poziva Komisiju da ukine projekt socijalnog stupa i da državama članicama olakša ulaganja u vlastitu proizvodnju, naročito u mala i srednja poduzeća, radi otvaranja radnih mjesta i poticanja gospodarskog rasta.