Propunere de rezoluţie - B8-0171/2017Propunere de rezoluţie
B8-0171/2017

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la pilonul drepturilor sociale

16.2.2017

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură

Mara Bizzotto

B8-0171/2017

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la pilonul drepturilor sociale

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Președintele Juncker declara în 2015 că noțiunea de „nucleu european al drepturilor sociale (...) poate servi drept busolă pentru redirecționarea către convergență în zona euro”, în comunicarea Comisiei din 8 martie 2016;

B.  întrucât prin această abordare UE vizează să impună un model social european comun prin care să substituie modelele sociale existente în statele membre pentru o „Europă socială” care va facilita o armonizare cu efecte devastante;

C.  întrucât situația socială din Europa este catastrofică: 122 de milioane de cetățeni trăiesc în sărăcie iar circa 10% din aceștia în condiții de mare sărăcie;

D.  întrucât pilonul social, ca și alte politici de convergență ale Uniunii, nu este gândit pentru cetățeni, ci pentru salvarea proiectului falimentar al monedei euro,

1.  invită Comisia să lase la latitudinea statelor membre gestiunea politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă, respectând astfel diversitatea socio-economică a fiecărui stat;

2.  invită Comisia, totodată, să recunoască că politicile de austeritate au agravat, în loc să îmbunătățească, economiile statelor membre și condițiile de trai ale cetățenilor europeni;

3.  invită nu în ultimul rând Comisia să abandoneze proiectul pilonului social și să sprijine statele membre în a face investiții în domeniile productive, îndeosebi în sectorul IMM, pentru a crea locuri de muncă și creștere economică.