Návrh uznesenia - B8-0171/2017Návrh uznesenia
B8-0171/2017

NÁVRH UZNESENIA o pilieri sociálnych práv

16.2.2017

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku

Mara Bizzotto

B8-0171/2017

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o pilieri sociálnych práv

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  so zreteľom na prejav predsedu Junckera z roku 2015 o „európskom pilieri sociálnych práv (...), ktorý bude slúžiť ako kompas pre obnovenú konvergenciu v eurozóne“, tak ako je uvedený v oznámení Komisie z 8. marca 2016;

B.  keďže týmto prístupom chce Únia nastoliť spoločný európsky sociálny model a nahradiť sociálne modely členských štátov, a to v záujme tzv. sociálnej Európy, ktorá povedie k ničivej harmonizácii;

C.  keďže sociálna situácia v Európe je hrozná: 122 miliónov občanov žije v chudobe a takmer 10 % žije v podmienkach vážnej materiálnej deprivácie;

D.  keďže sociálny pilier, ako ostatné politiky zbližovania Únie, nie je navrhnutý pre občanov, ale s cieľom zachrániť zlyhávajúci projekt eura;

1.  vyzýva Komisiu, aby riadenie sociálnej politiky a politiky zamestnanosti ponechala na členských štátoch, a tak rešpektovala sociálno-ekonomické rozdiely medzi jednotlivými štátmi;

2.  ďalej ju vyzýva, aby uznala, že úsporné politiky viedli k zhoršeniu, a nie k zlepšeniu hospodárstiev členských štátov a životných podmienok európskych občanov;

3.  nakoniec ju vyzýva, aby upustila od projektu sociálneho piliera a umožnila členským štátom investovať do vlastnej výrobnej štruktúry, najmä do MSP, s cieľom vytvoriť pracovné miesta a zabezpečiť hospodársky rast.