NÁVRH USNESENÍ
PDF 326kWORD 47k
17.2.2017
PE598.504v01-00
 
B8-0172/2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o vypracování společné unijní právní definice verbálních projevů nenávisti


Aldo Patriciello

Návrh usnesení Evropského parlamentu o vypracování společné unijní právní definice verbálních projevů nenávisti  
B8-0172/2017

Evropský parlament,

–   s ohledem na kodex chování upravující boj proti šíření nenávistných projevů na internetu (2016),

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že „verbální projevy nenávisti“ zahrnují „všechny formy projevu, které šíří, podněcují, podporují nebo ospravedlňují rasovou nenávist, xenofobii, antisemitismus či jiné formy nenávisti založené na intoleranci…” (Rada Evropy, 1997);

B.  vzhledem k tomu, že v rámci strategie potírající takové projevy v EU podepsaly společnosti Facebook, Microsoft, Twitter a YouTube kodex chování, podle něhož souhlasí s tím, že do 24 hodin prověří většinu platných oznámení podaných za účelem odstranění nezákonných podob nenávistných projevů (31. května 2016);

C.  vzhledem k tomu, že činnost uvedených platforem musí doplnit společné úsilí členských států o vypracování právní definice verbálních projevů nenávisti, jež se nyní liší stát od státu: od volné německé definice tzv. hate speech (verbálních projevů nenávisti) až po konkrétnější definici platnou v České republice (Study on hate speech Online in Belgium, Czech Republic, Germany and Italy – Studie projevů nenávisti na internetu v Belgii, České republice, Německu a Itálii, 2016);

1.  vyzývá Komisi, aby vypracovala studii o možnosti vytvořit právní definici verbálních projevů nenávisti, kterou by sdílela celá Evropská unie.

Právní upozornění - Ochrana soukromí