PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 156kWORD 47k
17.2.2017
PE598.504v01-00
 
B8-0172/2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


vihapuheen yhteisen oikeudellisen määritelmän laatimisesta Euroopan unionissa


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys vihapuheen yhteisen oikeudellisen määritelmän laatimisesta Euroopan unionissa  
B8-0172/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon käytännesäännöt, joilla torjutaan laittoman vihapuheen leviämistä verkossa (2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että vihapuheella tarkoitetaan kaikkea sellaista ilmaisua, jolla levitetään, yllytetään, edistetään tai oikeutetaan rotuvihaa, muukalaisvihaa, antisemitismiä tai muunlaista vihaa, joka perustuu suvaitsemattomuuteen (Euroopan neuvosto, 1997);

B.  ottaa huomioon, että Facebook, Microsoft, Twitter ja YouTube ovat allekirjoittaneet vihapuheen torjuntaa EU:ssa koskevan strategian yhteydessä käytännesäännöt, joissa ne sitoutuvat tutkimaan 24 tunnin kuluessa enimmän osan aiheellisista ilmoituksista, jotka on tehty vihaan yllyttämisen laittomien muotojen poistamiseksi (31. toukokuuta 2016);

C.  katsoo, että edellä mainittujen foorumien työtä on tuettava jäsenvaltioiden yhteisillä ponnistuksilla vihapuheen oikeudellisen määritelmän laatimiseksi, sillä tällä hetkellä eri jäsenvaltioissa käytössä olevat määritelmät eroavat toisistaan: esimerkiksi Saksassa on käytössä joustava vihapuheen määritelmä, kun taas Tšekissä käytetään kapeampaa määritelmää (Study on hate speech Online in Belgium, Czech Republic, Germany and Italy, 2016);

1.  kehottaa komissiota tutkimaan mahdollisuutta laatia EU:ssa vihapuheen yhteinen oikeudellinen määritelmä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö