Prijedlog rezolucije - B8-0172/2017Prijedlog rezolucije
B8-0172/2017

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o postizanju zajedničke pravne definicije govora mržnje u Europskoj uniji

  17.2.2017

  podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika

  Aldo Patriciello

  B8-0172/2017

  Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o postizanju zajedničke pravne definicije govora mržnje u Europskoj uniji

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir kodeks postupanja kod nezakonita poticanja mržnje na internetu iz 2016.,

  –  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

  A.  budući da se prema tekstu Vijeća Europe iz 1997. pod pojmom govora mržnje podrazumijevaju svi oblici izražavanja koji šire, potiču, promiču ili opravdavaju rasnu mržnju, ksenofobiju, antisemitizam i ostale oblike mržnje koji se temelje na nesnošljivosti;

  B.  budući da su Facebook, Microsoft, Twitter i YouTube u okviru strategije za suzbijanje takvog izražavanja u Europskoj uniji 31. svibnja 2016. potpisali kodeks postupanja te pristali na to da u roku od 24 sata ispitaju većinu opravdanih upozorenja u cilju uklanjanja nezakonitog poticanja na mržnju;

  C.  budući da se djelovanje spomenutih platformi treba dopuniti zajedničkim nastojanjima država članica u pogledu definiranja govora mržnje u pravnom smislu, koji se trenutačno razlikuje među državama članicama; na primjer, u Njemačkoj vrijedi fleksibilna definicija govora mržnje, dok je u Češkoj takav govor podrobnije definiran (Studija o govoru mržnje na internetu u Belgiji, Češkoj, Njemačkoj i Italiji, 2016.);

  1.  poziva Komisiju da provede studiju o mogućnosti postizanja zajedničke pravne definicije govora mržnje u Europskoj uniji.