Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0172/2017Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0172/2017

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl bendros neapykantą kurstančios kalbos teisinės apibrėžties Europos Sąjungoje

17.2.2017

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį

Aldo Patriciello

B8-0172/2017

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl bendros neapykantą kurstančios kalbos teisinės apibrėžties Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. Kovos su neteisėtomis neapykantą kurstančiomis kalbomis internete elgesio kodeksą;

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi terminas „neapykantą kurstančios kalbos“ apima visas išraiškos formas, kuriomis skleidžiama, kurstoma, skatinama ar pateisinama rasinė neapykanta, ksenofobija, antisemitizmas ir kitų formų netolerancija pagrįsta neapykanta (Europos Taryba, 1997 m.);

B.  kadangi įgyvendindamos strategiją, kaip kovoti su šia problema ES, interneto platformos „Facebook“, „Microsoft“, „Twitter“ ir „YouTube“ pasirašė elgesio kodeksą, pagal kurį jos susitarė per 24 valandas peržiūrėti daugelį galiojančių pranešimų dėl neteisėtos neapykantą kurstančios kalbos pašalinimo (2016 m. gegužės 31 d.);

C.  kadangi šių interneto platformų atliekamą darbą turi bendrai paremti valstybės narės ir susitarti dėl teisinės neapykantą kurstančios kalbos apibrėžties, nes tai sąvoka, kuri šiuo metu labai skiriasi įvairiose valstybėse narėse: nuo lanksčios Vokietijos apibrėžties iki siauresnės Čekijos Respublikos apibrėžties (Neapykantą kurstančios kalbos internete Belgijoje, Čekijos Respublikoje, Vokietijoje ir Italijoje tyrimas, 2016 m.);  

1.  ragina Komisiją išnagrinėti galimybę sukurti bendrą neapykantą kurstančios kalbos teisinę apibrėžtį Europos Sąjungoje.