ONTWERPRESOLUTIE
PDF 156kWORD 47k
17.2.2017
PE598.504v01-00
 
B8-0172/2017

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het opstellen van een gezamenlijke juridische definitie van haatzaaiende uitlatingen in de Europese Unie


Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het opstellen van een gezamenlijke juridische definitie van haatzaaiende uitlatingen in de Europese Unie  
B8-0172/2017

Het Europees Parlement,

–  gezien de gedragscode voor illegale haatuitingen op internet van 2016,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat onder haatzaaiende uitlatingen wordt verstaan "alle uitdrukkingsvormen die rassenhaat, vreemdelingenhaat, antisemitisme of andere vormen van haat die op onverdraagzaamheid zijn gebaseerd, (...) verspreiden, aansporen, bevorderen of rechtvaardigen";

B.  overwegende dat Facebook, Microsoft, Twitter en YouTube, met het oog op de bestrijding van dergelijke uitlatingen in de EU, een gedragscode hebben ondertekend waarin zij aanvaarden de meerderheid van de geldige meldingen te toetsen met het oog op verwijdering van illegale haatzaaiende uitlatingen in minder dan 24 uur (31 mei 2016);

C.  overwegende dat naast het werk van de vermelde social media, de lidstaten moeten samenwerken aan een juridische definitie van haatzaaiende uitlatingen, die momenteel van staat tot staat verschilt: gaande van een flexibele definitie van hate speech in Duitsland tot een meer omstandige definitie in de Tsjechische Republiek (Study on hate speech Online in Belgium, Czech Republic, Germany and Italy, 2016);

1.  vraagt de Commissie een studie uit te voeren om na te gaan of het mogelijk is een gezamenlijke juridische definitie van haatzaaiende uitlatingen in de Europese Unie op te stellen.

Juridische mededeling - Privacybeleid