Návrh usnesení - B8-0174/2017Návrh usnesení
B8-0174/2017

NÁVRH USNESENÍ o směrnici o vysílání pracovníků a odlivu kvalifikovaných pracovních sil

16.2.2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu

Dominique Martin

B8-0174/2017

Návrh usnesení Evropského parlamentu o směrnici o vysílání pracovníků a odlivu kvalifikovaných pracovních sil

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

 

A.  vzhledem k tomu, že revize směrnice o vysílání pracovníků si klade za cíl usnadnit přeshraniční poskytování služeb, avšak neustále naráží na problém účinné ochrany dotčených pracovníků;

 

B.  vzhledem k tomu, že Komise zdůrazňuje význam tohoto právního předpisu, přičemž poukazuje na to, že podniky využívají možnosti vysílání pracovníků proto, aby vyrovnaly nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v určitých odvětvích;

 

C.  vzhledem k tomu, že v praxi tato směrnice vede k podstatnému odlivu kvalifikovaných pracovních sil v určitých odvětvích, například ve stavebnictví a dopravě;

 

D.  vzhledem k tomu, že evropské právní předpisy mají sklon oslabovat autonomii sociálních partnerů;

 

1.  vyzývá Komisi, aby uznala, že k nekalé hospodářské soutěži dochází na základě nákladů práce, nikoli na základě dovedností;

 

2.  naléhavě vyzývá Komisi, aby tuto směrnici zrušila vzhledem k tomu, že se proti její revizi staví řada vnitrostátních parlamentů a národních shromáždění a její zrušení představuje jedinou cestu k překonání evropské krize.