Forslag til beslutning - B8-0174/2017Forslag til beslutning
B8-0174/2017

FORSLAG TIL BESLUTNING om direktivet om udstationerede arbejdstagere og tab af kvalifikationer

16.2.2017

jf. forretningsordenens artikel 133

Dominique Martin

B8-0174/2017

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om direktivet om udstationerede arbejdstagere og tab af kvalifikationer

 

Europa-Parlamentet,

 

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

 

A.  der henviser til, at revisionen af direktivet om udstationerede arbejdstagere skal lette den grænseoverskridende levering af tjenesteydelser, men til stadighed løber ind i problemer med beskyttelsen af de pågældende arbejdstagere;

 

B.  der henviser til, at Kommissionen fremhæver betydningen af denne retsakt og understreger, at virksomhederne benytter sig af udstationeringer til at afhjælpe mangel på kvalificeret arbejdskraft i visse sektorer;

 

C.  der henviser til, at dette direktiv i praksis medfører et betydeligt tab af kvalifikationer i visse sektorer såsom byggeri og transport;

 

D.  der henviser til, at de europæiske lovbestemmelser har en tendens til at svække arbejdsmarkedsparternes autonomi;

 

1.  anmoder Kommissionen om at erkende, at illoyal konkurrence bygger på lønomkostninger og ikke på kvalifikationer;

 

2.  opfordrer Kommissionen til at ophæve direktivet, da det er den eneste løsning til at overvinde den europæiske krise i betragtning af det betydelige antal nationale parlamenter og forsamlinger, der modsætter sig revisionen af det.