Mozzjoni għal riżoluzzjoni - B8-0174/2017Mozzjoni għal riżoluzzjoni
B8-0174/2017

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI  dwar id-Direttiva dwar l-Istazzjonar ta' Ħaddiema u t-telf ta’ ħiliet

16.2.2017

imressqa skont l-Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura

Dominique Martin

B8-0174/2017

Mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar id-Direttiva dwar l-Istazzjonar ta' Ħaddiema u t-telf ta’ ħiliet

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi r-reviżjoni tad-Direttiva dwar l-Istazzjonar ta' Ħaddiema għandha l-għan li tiffaċilita l-għoti ta’ servizzi transkonfinali, iżda kontinwament qed tiġi ostakolata minħabba l-problema ta’ protezzjoni effettiva tal-ħaddiema kkonċernati;

 

B.  billi l-Kummissjoni ssostni l-importanza tad-Direttiva, filwaqt li tenfasizza d-dipendenza tal-impriżi fuq l-istazzjonar biex jikkumpensaw għan-nuqqas ta’ ħiliet f’ċerti setturi;

 

C.  billi, fil-prattika, din id-Direttiva tirriżulta f’telf sinifikanti ta’ ħiliet f’ċerti setturi bħall-kostruzzjoni u t-trasport;

 

D.  billi l-leġiżlazzjoni Ewropea għandha t-tendenza li ddgħajjef l-awtonomija tas-sħab soċjali;

 

1.  Jitlob lill-Kummissjoni tirrikonoxxi li l-kompetizzjoni inġusta tirriżulta minn spejjeż ta' xogħol u mhux mill-kompetenzi;

 

2.  Jitlob li l-Kummissjoni tirrevoka d-Direttiva, li hi l-unika soluzzjoni biex tingħeleb il-kriżi Ewropea, meta jitqies l-għadd ta’ parlamenti u assemblej nazzjonali li huma kontra r-reviżjoni tagħha.