Prijedlog rezolucije - B8-0175/2017Prijedlog rezolucije
B8-0175/2017

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o ekonomiji suradnje

22.2.2017

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika

Joëlle Mélin, Mylène Troszczynski

B8-0175/2017

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o ekonomiji suradnje

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 2. lipnja 2016.[1],

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da plan Komisije može prouzročiti samo još veću deregulaciju na tržištu ekonomije suradnje država članica;

B.  budući da ekonomije platformi već danas za posljedicu imaju osiromašenje reguliranih profesija i prekarizaciju radnika;

C.  budući da na temelju plana Komisije neće doći do poboljšanja položaja aktera u ekonomiji suradnje, a ni položaja potrošača;

D.  budući da je s obzirom na tehnički napredak nekih poduzeća, osobito američkih, taj pokušaj Komisije da uredi spomenuto područje već zastario;

E.  budući da Komisija želi da se porezni i socijalni standardi utvrđuju na europskoj razini, na uštrb nacionalnog suvereniteta država;

1.  traži od Europske komisije da državama članicama, jedinim tijelima koja mogu hitno riješiti tu situaciju, prepusti donošenje propisa u tom području kako bi se zakonski uredila tzv. ekonomija suradnje;

 

2.   nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću i Komisiji.