Návrh usnesení - B8-0176/2017Návrh usnesení
B8-0176/2017

NÁVRH USNESENÍ o přeměně EU v prostor bez delfínů chovaných v zajetí

1.3.2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

B8-0176/2017

Návrh usnesení Evropského parlamentu o přeměně EU v prostor bez delfínů chovaných v zajetí

Evropský parlament,

–  s ohledem na strategii EU v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle vědeckých důkazů předložených prostřednictvím různých zpráv je míra přežití u delfínů chovaných v zajetí nižší než u těch, kteří žijí ve volné přírodě;

B.  vzhledem k tomu, že u delfínů chovaných v zajetí se běžně projevují negativní zdravotní důsledky, stres a znepokojivé vzorce chování;

C.  vzhledem k tomu, že počet zvířat narozených v zajetí nestačí pokrýt potřeby delfinárií; vzhledem k tomu, že delfinária v EU si z tohoto důvodu vytvářejí vazby na skupiny zapojené do odchytu volně žijících delfínů, který je prováděn krutým a surovým způsobem;

D.  vzhledem k tomu, že několik členských států, včetně Spojeného království, Rakouska, Chorvatska a Slovinska, zakázalo chov delfínů pro obchodní účely;

1.  vyzývá Radu a Komisi, aby naléhavě učinily kroky k tomu, aby se z EU stal prostor bez delfinárií;

2.  vyzývá Komisi, aby povzbudila členské státy k zavedení přísné právní úpravy týkající se chovu delfínů v zajetí a k zavedení plánů postupného snižování počtu delfinárií na jejich území a ukončení vydávání povolení k výstavbě jakýchkoli nových delfinárií;

3.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, jakož i vládám
a parlamentům členských států.