Prijedlog rezolucije - B8-0176/2017Prijedlog rezolucije
B8-0176/2017

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o tome da EU postane područje bez zatočenih dupina

1.3.2017

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

B8-0176/2017

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o tome da EU postane područje bez zatočenih dupina

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir strategiju EU-a za zaštitu i dobrobit životinja,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da znanstveni dokazi navedeni u mnogim izvješćima pokazuju da su stope preživljavanja dupina niže u zatočeništvu nego u divljini;

B.  budući da su među dupinima u zatočeništvu česte negativne zdravstvene posljedice, stres i uznemirujuće ponašanje.

C.  budući da određeni broj životinja rođenih u zatočeništvu ne ispunjava potrebe dupinarija; budući da su, kao rezultat toga, dupinariji u EU-u povezani sa skupinama koje love divlje dupine na okrutan i brutalan način;

D.  budući da je nekoliko država članica, među kojima su Ujedinjena Kraljevina, Austrija, Hrvatska i Slovenija, zabranile držanje dupina u komercijalne svrhe;

1.  poziva Vijeće i Komisiju da poduzmu hitne mjere kojima bi EU postao područje bez dupinarija;

2.  poziva Komisiju da potakne države članice da provode strogo zakonodavstvo o držanju dupina u zatočeništvu, da usvoje planove za postupno zatvaranje nacionalnih dupinarija i da ne odobravaju dozvole za izgradnju novih dupinarija;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.