Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0176/2017Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0176/2017

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY az Unió olyan övezetté tételéről, amelyben nem élnek fogságban tartott delfinek

1.3.2017

az eljárási szabályzat 133. cikke alapján

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

B8-0176/2017

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány az Unió olyan övezetté tételéről, amelyben nem élnek fogságban tartott delfinek

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó európai uniós stratégiára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 133. cikkére,

A.  mivel a különböző jelentésekben foglalt tudományos bizonyítékok arra utalnak, hogy a fogságban tartott delfinek túlélési aránya kisebb, mint a szabadon élőké;

B.  mivel a fogságban tartott delfinek körében általánosak a kedvezőtlen egészségügyi hatások, a stressz és a zavaró viselkedés;

C.  mivel a fogságban született állatok száma nem elégíti ki a delfináriumok igényeit; mivel az uniós delfináriumoknak következésképpen kapcsolataik vannak olyan csoportokkal, amelyek részt vesznek a vadon élő delfinek kegyetlen és brutális vadászatok során való befogásában;

D.  mivel több tagállam – többek között az Egyesült Királyság, Ausztria, Horvátország és Szlovénia – betiltotta a delfinek kereskedelmi célú tartását;

1.  felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy tegyen sürgős lépéseket az Unió delfináriummentes övezetté tétele érdekében;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy ösztönözze a tagállamokat a fogságban élő delfinek tartására vonatkozó, szigorú jogi szabályozás bevezetésére és a nemzeti delfináriumok fokozatos felszámolására, valamint arra, hogy új delfináriumok építését ne engedélyezzék;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.