ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 246kWORD 47k
1.3.2017
PE598.512v01-00
 
B8-0176/2017

az eljárási szabályzat 133. cikke alapján


az Unió olyan övezetté tételéről, amelyben nem élnek fogságban tartott delfinek


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány az Unió olyan övezetté tételéről, amelyben nem élnek fogságban tartott delfinek  
B8-0176/2017

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó európai uniós stratégiára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 133. cikkére,

A.  mivel a különböző jelentésekben foglalt tudományos bizonyítékok arra utalnak, hogy a fogságban tartott delfinek túlélési aránya kisebb, mint a szabadon élőké;

B.  mivel a fogságban tartott delfinek körében általánosak a kedvezőtlen egészségügyi hatások, a stressz és a zavaró viselkedés;

C.  mivel a fogságban született állatok száma nem elégíti ki a delfináriumok igényeit; mivel az uniós delfináriumoknak következésképpen kapcsolataik vannak olyan csoportokkal, amelyek részt vesznek a vadon élő delfinek kegyetlen és brutális vadászatok során való befogásában;

D.  mivel több tagállam – többek között az Egyesült Királyság, Ausztria, Horvátország és Szlovénia – betiltotta a delfinek kereskedelmi célú tartását;

1.  felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy tegyen sürgős lépéseket az Unió delfináriummentes övezetté tétele érdekében;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy ösztönözze a tagállamokat a fogságban élő delfinek tartására vonatkozó, szigorú jogi szabályozás bevezetésére és a nemzeti delfináriumok fokozatos felszámolására, valamint arra, hogy új delfináriumok építését ne engedélyezzék;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat