Mozzjoni għal riżoluzzjoni - B8-0176/2017Mozzjoni għal riżoluzzjoni
B8-0176/2017

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI biex l-UE ssir żona mingħajr delfinarji

1.3.2017

imressqa skont l-Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

B8-0176/2017

Mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew biex l-UE ssir żona mingħajr delfinarji

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Istrateġija tal-UE għall-Protezzjoni u l-Benesseri tal-Annimali,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-evidenza xjentifika pprovduta f'diversi rapporti turi li r-rati ta' sopravivenza tad-delfini huma aktar baxxi għal dawk fil-magħluq milli għal dawk fis-selvaġġ;

B.  billi effetti ħżiena fuq is-saħħa, stress u mġiba mhux tas-soltu huma komuni fost delfini fil-magħluq;

C.  billi n-numru ta' annimali mwielda fil-magħluq ma jissodisfax il-ħtiġijiet tad-delfinarji; billi, b'riżultat ta' dan, id-delfinarji fl-UE għandhom rabtiet ma' gruppi involuti fil-qbid ta' delfini selvaġġi permezz ta' kaċċa krudili u brutali;

D.  billi diversi Stati Membri, inklużi r-Renju Unit, l-Awstrija, il-Kroazja u s-Slovenja, ipprojbew iż-żamma ta' delfini għal raġunijiet kummerċjali;

1.  Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jieħdu passi urġenti sabiex l-UE ssir żona mingħajr delfinarji;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni tħeġġeġ lill-Istati Membri biex idaħħlu fis-seħħ leġiżlazzjoni stretta dwar iż-żamma ta' delfini fil-magħluq u pjanijiet biex jeliminaw gradwalment id-delfinarji nazzjonali u ma jagħtux permessi għall-kostruzzjoni ta' delfinarji ġodda;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.