Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0178/2017Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0178/2017

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a földközi-tengeri térségre vonatkozó makroregionális alstratégiák kidolgozásáról

6.3.2017

az eljárási szabályzat 133. cikke alapján

Nicola Caputo

B8-0178/2017

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány a földközi-tengeri térségre vonatkozó makroregionális alstratégiák kidolgozásáról

Az Európai Parlament,

–  tekintettel „Az Unió makroregionális stratégiáinak alakulása: jelenlegi gyakorlatok és jövőbeli kilátások, különösen a földközi-tengeri térségben” című 2012. június 27-i jelentésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 133. cikkére,

A.  mivel a makroregionális stratégiák egyre fontosabb szerepet játszanak az uniós kohéziós politikában;

B.  mivel a földközi-tengeri térség egy koherens egészet képez, amely számos közös jellemzővel és prioritással rendelkező, egyetlen kulturális és környezeti egységet alkot: ugyanazon mezőgazdasági termékek, ugyanolyan bőségesen rendelkezésre álló megújuló energiák, a turizmus azonos jelentősége, valamint ugyanazon kockázatok a természeti katasztrófákat illetően;

C.  mivel a földközi-tengeri térségre vonatkozó makroregionális stratégia lehetővé tenné a térségben elköltött uniós források optimalizálását, valamint a térséghez tartozó valamennyi tagállamot érintő közös problémák megoldását;

D.  mivel a közelmúltban kidolgozásra került az adriai- és jón-tengeri makrorégióra (a Földközi-tenger középső része) vonatkozó stratégia, és mivel a kérdéses térség hatalmas kiterjedésére figyelemmel makroregionális alstratégiák kidolgozása szükséges;

1.  felkéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki két makroregionális stratégiát: egyet a Földközi-tenger nyugati térségére és egyet a Földközi-tenger keleti térségére vonatkozóan, amelyek lehetővé teszik az e két terület közötti, valamint a Földközi-tenger középső részével való együttműködést.