Propunere de rezoluţie - B8-0178/2017Propunere de rezoluţie
B8-0178/2017

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la elaborarea de substrategii macroregionale în zona Mediteranei

6.3.2017

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură

Nicola Caputo

B8-0178/2017

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la elaborarea de substrategii macroregionale în zona Mediteranei

Parlamentul European,

–  având în vedere Rezoluția sa din 27 iunie 2012 referitoare la evoluția strategiilor macroregionale ale UE: practica actuală și perspectivele, în special în regiunea mediteraneeană,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât strategiile macroregionale joacă un rol tot mai important în politicile de coeziune ale UE;

B.  întrucât spațiul mediteraneean este un ansamblu coerent, care alcătuiește un bazin cultural și ambiental unic, cu diverse caracteristici și priorități comune: același tip de producție agricolă, aceeași abundență de energie din surse regenerabile, importanța identică a turismului, risc similar de catastrofe naturale;

C.  întrucât o strategie macroregională pentru regiunea Mediteranei ar permite optimizarea fondurilor europene investite în această zonă și rezolvarea problemelor comune tuturor statelor membre care fac parte din același bazin;

D.  întrucât recent a fost elaborată o strategie pentru macroregiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice (Mediterana centrală) și este necesar să se continue prin elaborarea de substrategii macroregionale, dată fiind suprafața extinsă a zonei în cauză,

1.  solicită Comisiei să elaboreze două strategii macroregionale: o strategie pentru Mediterana occidentală și o strategie pentru Mediterana orientală, care să fie în măsură să interacționeze reciproc, precum și cu strategia pentru Mediterana centrală.