Návrh usnesení - B8-0181/2017Návrh usnesení
B8-0181/2017

NÁVRH USNESENÍ o dětech s dětskou autoimunní neuropsychickou poruchou spojenou se streptokokovou infekcí (syndrom PANDAS)

1.3.2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu

Piernicola Pedicini

B8-0181/2017

Návrh usnesení Evropského parlamentu o dětech s dětskou autoimunní neuropsychickou poruchou spojenou se streptokokovou infekcí (syndrom PANDAS)

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že syndrom PANDAS je onemocnění virového původu, které zatím nebylo zařazeno mezi vzácná onemocnění; vzhledem k tomu, že postihuje jedno ze 2 000 dětí ve věku od tří let do puberty a že mezi jeho symptomy patří závažné obsedantně-kompulzivní chování, příp. tiky a v 8 % případů také psychotické chování;

B.  vzhledem k tomu, že syndrom PANDAS se podobá revmatické horečce a Tourettově syndromu, s nimiž má stejné symptomy a stejnou léčbu;

C.  vzhledem k tomu, že diagnostiku tohoto syndromy ztěžuje jeho nedostatečná znalost mezi odbornou lékařskou veřejností, což může vést k nesprávné, příp. k opožděné diagnostice;

1.  vyzývá Komisi a členské státy, aby syndrom PANDAS zařadily mezi „uznávaná vzácná onemocnění“;

2.  žádá Komisi a členské státy, aby na úrovni členských států a EU zahájily osvětovou kampaň věnovanou syndromu PANDAS;

3.  vyzývá Komisi a členské státy, aby podpořily výzkum léčby těchto druhů onemocnění navýšením finančních prostředků pro vědecko-výzkumné pracovníky, kteří se věnují jejich každodennímu výzkumu.