RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 151kWORD 48k
1.3.2017
PE598.532v01-00
 
B8-0181/2017

vastavalt kodukorra artiklile 133


streptokokk-nakkusega seotud pediaatriliste autoimmuunsete neuropsühhiaatriliste häirete (PANDAS) sündroomi põdevate laste kohta


Piernicola Pedicini

Ettepanek võtta vastu resolutsioon streptokokk-nakkusega seotud pediaatriliste autoimmuunsete neuropsühhiaatriliste häirete (PANDAS) sündroomi põdevate laste kohta  
B8-0181/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et streptokokk-nakkusega seotud pediaatrilisete autoimmuunsete neuropsühhiaatriliste häirete (PANDAS) sündroom on viiruslikku päritolu ja seda ei ole veel tunnistatud haruldaseks haiguseks; arvestades, et PANDAS-sündroomi esineb 2000-st 3-aastasest kuni puberteediealisest lapsest ainult ühel lapsel, ning et 8 % juhtudest kuuluvad selle sümptomite hulka raskekujulised kinnisideed, sundkäitumine, ja/või kramplikud lihastõmblused või psühhootiline käitumine;

B.  arvestades, et PANDAS-sündroom sarnaneb sümptomite ja ravi osas reumale ning Tourette’i sündroomile;

C.  arvestades, et õige diagnoosi määramist takistavad meditsiinitöötajate puudulikud teadmised PANDAS-sündroomist, mis võib tuua kaasa vale ja/või hilinenud diagnoosi;

1.  palub nii komisjonil kui ka liikmesriikidel anda PANDAS-sündroomile tunnustatud raske haiguse staatus;

2.  palub, et komisjon ja liikmesriigid algataksid riiklikul ja Euroopa tasandil PANDAS-sündroomi käsitleva teavituskampaania;

3.  palub, et komisjon ja liikmesriigid edendaksid uurimistööd seda liiki haiguste alal, suurendades rahastust teadlastele, kes tegelevad igapäevaselt seda laadi patoloogiatega.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika