Mozzjoni għal riżoluzzjoni - B8-0181/2017Mozzjoni għal riżoluzzjoni
B8-0181/2017

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI dwar tfal bis-sindrome ta' Disturbi Newropsikjatriċi Awtoimmuni Pedjatriċi Assoċjati ma' Infezzjonijiet bl-iStreptokokku (PANDAS)

1.3.2017

imressqa skont l-Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura

Piernicola Pedicini

B8-0181/2017

Mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar dwar tfal bis-sindrome ta' Disturbi Newropsikjatriċi Awtoimmuni Pedjatriċi Assoċjati ma' Infezzjonijiet bl-iStreptokokku (PANDAS)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi s-sindrome ta' PANDAS huwa sindrome ta' oriġini virali li għadu mhuwiex rikonoxxut bħala marda rari; billi jaffettwa lil tifel jew tifla minn kull 2 000 tifel u tifla b'etajiet bejn it-3 snin u l-pubertà, u s-sintomi tiegħu jinkludu ossessjonijiet, koazzjonijiet u/jew tikkijiet severi kif ukoll imġiba psikotika fi 8 % tal-każi;

B.  billi s-sindrome ta' PANDAS huwa simili għad-deni tar-rewmatiżmu u għas-sindrome ta' Tourette, kemm fir-rigward tas-sintomi kif ukoll fir-rigward tat-trattament;

C.  billi d-dijanjosi hija mxekkla minn nuqqas ta' għarfien dwar is-sindrome ta' PANDAS fost il-komunità medika, u dan jista' jwassal għal dijanjosi inkorretta u/jew dijanjosi li ssir tard wisq;

1.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħtu lis-sindrome ta' PANDAS l-istatus ta' "marda rari rikonoxxuta";

2.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jvaraw kampanja ta' sensibilizzazzjoni fil-livell nazzjonali u f'dak Ewropew dwar is-sindrome ta' PANDAS;

3.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu r-riċerka dwar it-trattament ta' dan it-tip ta' mard billi jżidu l-fondi għar-riċerkaturi li jinvestigaw dan it-tip ta' patoloġiji kuljum.