Propunere de rezoluţie - B8-0181/2017Propunere de rezoluţie
B8-0181/2017

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la copiii cu sindromul PANDAS (tulburări neuropsihiatrice pediatrice autoimune asociate infecțiilor streptococice)

1.3.2017

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură

Piernicola Pedicini

B8-0181/2017

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la copiii cu sindromul PANDAS (tulburări neuropsihiatrice pediatrice autoimune asociate infecțiilor streptococice)

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât sindromul PANDAS este un sindrom de origine virală nerecunoscut încă drept boală rară; întrucât acesta afectează 1 din 2 000 de copii începând cu vârsta de 3 ani și până la pubertate, iar simptomele sale includ obsesii severe, compulsii și/sau ticuri, precum și comportament psihotic în 8 % din cazuri;

B.  întrucât sindromul PANDAS este asemănător febrei reumatice și sindromului Tourette din punctul de vedere al simptomelor și al tratamentului;

C.  întrucât este dificil de pus un diagnostic din cauza lipsei de cunoștințe despre sindromul PANDAS în rândul comunității medicale, ceea ce poate conduce la un diagnostic incorect și/sau întârziat,

1.  invită Comisia și statele membre să desemneze sindromul PANDAS drept „boală rară recunoscută”;

2.  invită Comisia și statele membre să lanseze o campanie de sensibilizare la nivel național și european cu privire la sindromul PANDAS;

3.  invită Comisia și statele membre să promoveze cercetarea în domeniul tratamentelor acestor tipuri de boli prin creșterea fondurilor alocate cercetătorilor care studiază astfel de patologii zilnic.