Návrh usnesení - B8-0182/2017Návrh usnesení
B8-0182/2017

NÁVRH USNESENÍ o ochraně italského odvětví pěstování rýže

8.3.2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu

Angelo Ciocca

B8-0182/2017

Návrh usnesení Evropského parlamentu o ochraně italského odvětví pěstování rýže

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Itálie má v Evropě ústřední postavení v produkci rýže, a to díky 234 000 hektarů rýžových polí, 4 265 podnikům, které se zabývají pěstováním rýže, více než 5 000 zaměstnanců a přibližně 100 závodům na zpracování rýže;

B.  vzhledem k tomu, že místo toho, aby byly subjekty působící v tomto odvětví chráněny a oceňovány za svou zručnost a za své schopnosti, díky nimž je tento italský produkt proslulý po celém světě, jsou v současnosti znevýhodňovány mimo jiné rozsáhlým bezcelním dovozem rýže z nejméně rozvinutých zemí;

 

C.  vzhledem k tomu, že dovážená rýže neposkytuje stejné záruky bezpečnosti potravin jako italská rýže a že v důsledku neexistence cel pro třetí země jsou italští producenti sráženi na kolena nekalou soutěží ze strany asijských trhů;

1.  vyzývá Komisi, aby posílila formy ochrany a ochranná opatření týkající se italského odvětví pěstování rýže zavedením příslušných cel a co největším omezením dovozu tohoto produktu.