Projekt rezolucji - B8-0182/2017Projekt rezolucji
B8-0182/2017

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie ochrony włoskiego sektora produkcji ryżu

8.3.2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu

Angelo Ciocca

B8-0182/2017

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony włoskiego sektora produkcji ryżu

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Włochy są najważniejszym producentem ryżu w Europie (234 tys. hektarów powierzchni upraw ryżu, 4265 plantacji, ponad 5000 pracowników i około 100 łuszczarni);

B.  mając na uwadze, że podmioty działające w tym sektorze – zasługujące na ochronę i wyróżnienie z uwagi na kunszt i zdolności, które umożliwiły upowszechnienie tego produktu włoskiego na całym świecie – są dzisiaj karane m.in. masowym przywozem ryżu z krajów najsłabiej rozwiniętych zwolnionych z opłat celnych;

 

C.  mając na uwadze, że importowany ryż nie gwarantuje tych samych standardów bezpieczeństwa żywności, co ryż włoski, oraz że z powodu zwolnienia państw trzecich z opłat celnych przedsiębiorcy włoscy uginają się pod ciężarem nierównej konkurencji rynków azjatyckich;

1.  wzywa Komisję do zwiększenia form i środków ochrony włoskiego sektora produkcji ryżu, wprowadzając odpowiednie opłaty celne i maksymalnie ograniczając przywóz tego produktu.