Propunere de rezoluţie - B8-0182/2017Propunere de rezoluţie
B8-0182/2017

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la protejarea riziculturii italiene

8.3.2017

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură

Angelo Ciocca

B8-0182/2017

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la protejarea riziculturii italiene

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Italia joacă un rol central în producția de orez din Europa, cu 234 000 de hectare cultivate, 4 265 de exploatații agricole, peste 5 000 de lucrători și circa 100 de unități de procesare a orezului;

B.  întrucât operatorii din acest sector, în loc să fie protejați și recompensați pentru competențele și pentru munca lor de excepție, care au făcut orezul italian cunoscut în toată lumea, sunt în prezent penalizați, printre altele, de importurile masive de orez din țările cel mai puțin dezvoltate, importuri scutite de taxe;

 

C.  întrucât orezul importat nu oferă aceleași garanții de siguranță alimentară ca orezul italian și întrucât, din cauza importurilor scutite de taxe din țările terțe, operatorii italieni se află într-o situație dificilă, confruntându-se cu concurența neloială a piețelor asiatice,

1.  invită Comisia să consolideze formele și măsurile de protecție a riziculturii italiene, prevăzând taxe corespunzătoare și limitând la maximum importurile de orez.