Predlog resolucije - B8-0182/2017Predlog resolucije
B8-0182/2017

PREDLOG RESOLUCIJE o zaščiti italijanskega rižnega sektorja

8.3.2017

v skladu s členom 133 Poslovnika

Angelo Ciocca

B8-0182/2017

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o zaščiti italijanskega rižnega sektorja

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker ima Italija pomembno vlogo pri proizvodnji riža v Evropi, saj ga prideluje na 234 tisoč hektarjih, ima 4265 podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo riža, več kot 5000 zaposlenih v tem sektorju in približno 100 tovarn riža;

B.  ker so delavci v tem sektorju oškodovani zaradi obsežnega brezcarinskega uvoza riža iz manj razvitih držav, namesto da bi bili zaščiteni in nagrajeni zaradi strokovnosti in sposobnosti, ki sta dali svetovni sloves temu italijanskemu proizvodu;

 

C.  ker uvoženi riž ne daje enakih jamstev glede prehranske varnosti kot italijanski riž in ker je zaradi brezcarinskega uvoza iz tretjih držav in posledične nelojalne konkurence azijskih trgov ogrožen obstoj italijanskih proizvajalcev;

1.  poziva Komisijo, naj okrepi zaščito italijanskega rižnega sektorja in ukrepe za njegovo ohranitev tako, da določi ustrezne carinske dajatve in čim bolj omeji uvoz tega proizvoda.