Διαδικασία : 2017/2598(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0185/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0185/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/03/2017 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 547kWORD 63k
13.3.2017
PE598.538v01-00
 
B8-0185/2017

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών κατά το 2017 (2017/2598(RSP))


Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών το 2017 (2017/2598(RSP))  
B8-0185/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προαιρετικά πρωτόκολλά τους,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 60/251 για την ίδρυση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (UNHRC),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 7ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την 71η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών(1),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των επειγόντων ψηφισμάτων του το 2016 σχετικά με την Αιθιοπία, τη Βόρεια Κορέα, την Ινδία, την Κριμαία, το Χονγκ Κονγκ, το Καζακστάν, την Αίγυπτο, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Πακιστάν, την Ονδούρα, τη Νιγηρία, τη Γκάμπια, το Τζιμπουτί, την Καμπότζη, το Τατζικιστάν, το Βιετνάμ, το Μαλάουι, το Μπαχρέιν, τη Μιανμάρ, τις Φιλιππίνες, τη Σομαλία, τη Ζιμπάμπουε, τη Ρουάντα, το Σουδάν, την Ταϊλάνδη, την Κίνα, τη Βραζιλία, το Θιβέτ, το Ιράκ, την Ινδονησία, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το Μπουρούντι, τη Νικαράγουα, το Κουβέιτ και τη Γουατεμάλα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2015 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 5, τα άρθρα 18, 21, 27 και 47 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 2015 του ΣΑΔΗΕ προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαγωγή και η διαφύλαξη της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί τμήμα του ηθικού και νομικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ευρωπαϊκής ενότητας και ακεραιότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να ενσωματωθεί σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι με σθένος προσηλωμένη στην πολυμέρεια και στα όργανα του ΟΗΕ σε ό,τι αφορά την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τακτικές σύνοδοι του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΔΗΕ), ο ορισμός ειδικών εισηγητών, ο μηχανισμός της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης (UPR) και οι Ειδικές Διαδικασίες που απευθύνονται είτε σε ειδικές καταστάσεις χωρών είτε σε θεματικά ζητήματα πρέπει να συμβάλλουν, στο σύνολό τους, στις διεθνείς προσπάθειες για προώθηση και ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και του Γραφείου του (OHCHR)· υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να συνεχίσει να στηρίζει και να προασπίζει την ακεραιότητα, την ανεξαρτησία και τη λειτουργία του· επικροτεί τον ρόλο που διαδραματίζει το OHCHR στην προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των διεθνών και περιφερειακών μηχανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην εξεύρεση τρόπων ενίσχυσης του ρόλου των «περιφερειακών ρυθμίσεων» σε σχέση με τα οικουμενικά πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

2.  εκτιμά ότι η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία του ΣΑΔΗΕ εξαρτάται από την ειλικρινή δέσμευση των μελών του να προστατεύουν όλα τα άτομα σε όλες τις χώρες από τυχόν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την προώθηση της οικουμενικότητας, της αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας, της μη επιλεκτικότητας, του εποικοδομητικού διαλόγου και της συνεργασίας· ζητεί να αποφευχθεί η πόλωση των συζητήσεων στο πλαίσιο του ΣΑΔΗΕ και στηρίζει τον εποικοδομητικό διάλογο·

3.  καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν πρόσβαση στους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες του ΣΑΔΗΕ, τους ειδικούς εισηγητές ή τους εμπειρογνώμονες του OHCHR για τη διερεύνηση καταγγελιών για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να δεσμευτούν με εποικοδομητικό τρόπο να διορθώσουν την κατάσταση, να τηρούν τις δεσμεύσεις τους ως προς τις συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να προσφέρουν την πλήρη συνεργασία τους στο πλαίσιο των ειδικών διαδικασιών του ΣΑΔΗΕ·

4.  παροτρύνει όλα τα κράτη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να δοθεί συνέχεια στις συστάσεις της UPR και να ξεπεραστούν οι ανεπάρκειες με τη θέσπιση ενός μηχανισμού εφαρμογής και παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης εθνικών σχεδίων δράσης και εθνικών μηχανισμών συντονισμού· συμμερίζεται τις ανησυχίες του ΣΑΔΗΕ σχετικά με τις αναφορές για απειλές και αντίποινα εις βάρος μελών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και ΜΚΟ που έχουν συνεργαστεί με το ΣΑΔΗΕ στη διαδικασία της καθολικής περιοδικής εξέτασης (UPR)·

5.  υπενθυμίζει την υποχρέωση της Γενικής Συνέλευσης, κατά την εκλογή των μελών του ΣΑΔΗΕ, να λαμβάνει υπόψη τον σεβασμό των υποψηφίων για την προαγωγή και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία· εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του ΣΑΔΗΕ να ζητήσει από τη συμβουλευτική επιτροπή του ΣΑΔΗΕ να εκπονήσει έκθεση αξιολόγησης για την πρόοδο που σημειώθηκε ως προς τη θέσπιση περιφερειακών και υποπεριφερειακών ρυθμίσεων για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να μεριμνήσουν ώστε να αντικατοπτρίζεται στις πρακτικές ψηφοφορίας τους η αρχή ότι όλα τα δικαιώματα είναι εξίσου σημαντικά και να βελτιώσουν τον συντονισμό των θέσεων της ΕΕ προς την κατεύθυνση αυτή· ζητεί μετ’ επιτάσεως από την ΕΕ να ομιλεί με μία φωνή και να εμφανίζεται με μία κοινή ενωσιακή θέση στις ψηφοφορίες στο ΣΑΔΗΕ·

6.  καταδικάζει το γεγονός ότι έδρες του ΣΑΔΗΕ εξακολουθούν να κατέχονται από χώρες με αποδεδειγμένο ιστορικό σοβαρών και συστηματικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτή την περίοδο η Σαουδική Αραβία, η Κίνα και η Αίγυπτος, και καλεί, για άλλη μια φορά, τα κράτη μέλη της ΕΕ να δημοσιοποιούν τι ψηφίζουν στο ΣΑΔΗΕ· καλεί εν προκειμένω την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να φροντίσουν ώστε να αντικατοπτρίζεται στις πρακτικές ψηφοφορίας τους η αρχή ότι όλα τα δικαιώματα είναι εξίσου σημαντικά και να καθορίζουν την ψήφο τους επί των ψηφισμάτων του ΣΑΔΗΕ με βάση την ουσία και όχι τους συντάκτες των κειμένων αυτών·

7.  επαναλαμβάνει τη σημασία της διασφάλισης της ενεργού και διαρκούς συμμετοχής της ΕΕ στους μηχανισμούς του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδίως στην Τρίτη Επιτροπή, τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στο ΣΑΔΗΕ, με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας του· επικροτεί τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), των αντιπροσωπειών της ΕΕ στη Νέα Υόρκη και στη Γενεύη, καθώς και των κρατών μελών για την περαιτέρω βελτίωση της συνοχής της ΕΕ στα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον ΟΗΕ·

Θεματικές προτεραιότητες

8.  υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου των ΜΚΟ και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες πρέπει να προστατεύονται, σε όλες τις διαστάσεις της έκφρασής τους, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο των νέων τεχνολογιών· συμμερίζεται τις ανησυχίες του ΣΑΔΗΕ σχετικά με τις αναφορές για απειλές και αντίποινα εις βάρος μελών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και ΜΚΟ που έχουν συνεργαστεί με το ΣΑΔΗΕ, μεταξύ άλλων με τις Ειδικές Διαδικασίες του, και στη διαδικασία της καθολικής περιοδικής εξέτασης (UPR)·

9.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις πολυάριθμες, συνεχώς αυξανόμενες απόπειρες συρρίκνωσης των περιθωρίων δράσης της κοινωνίας των πολιτών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων μέσω της θέσπισης αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας· καταδικάζει κάθε πράξη βίας, παρενόχλησης, εκφοβισμού ή δίωξης υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταγγελτών, δημοσιογράφων ή μπλόγκερ, είτε στο διαδίκτυο είτε εκτός διαδικτύου· καλεί όλα τα κράτη να προωθήσουν και να διασφαλίσουν ένα ασφαλές και ευνοϊκό περιβάλλον για τις ΜΚΟ, την κοινωνία των πολιτών, τους δημοσιογράφους, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση σε όλες τις ευάλωτες ομάδες, ώστε να δραστηριοποιούνται ανεξάρτητα και χωρίς παρεμβάσεις· ζητεί τη μείωση του ψηφιακού χάσματος και τη διευκόλυνση της απεριόριστης πρόσβασης στην πληροφόρηση και την επικοινωνία, καθώς και την αλογόκριτη πρόσβαση στο διαδίκτυο· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη που έχουν υιοθετήσει περιοριστική νομοθεσία ή καταπιεστικά μέτρα όπως απαγορεύσεις ταξιδιού και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων εναντίον ανεξάρτητων οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να τα άρουν·

10.  φρονεί ότι τα ελεύθερα, ανεξάρτητα και αμερόληπτα μέσα ενημέρωσης αποτελούν ένα από τα βασικά θεμέλια μιας δημοκρατικής κοινωνίας, στην οποία ο ανοικτός διάλογος διαδραματίζει καίριο ρόλο· υποστηρίζει την έκκληση για τον διορισμό Ειδικού Εκπροσώπου στη Γενική Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών για την ασφάλεια των δημοσιογράφων· καλεί την ΕΕ να θέτει σε όλα τα διεθνή φόρουμ τα ζητήματα της ελευθερίας της έκφρασης στο διαδίκτυο, των ψηφιακών ελευθεριών και της σημασίας ενός ελεύθερου και ανοικτού διαδικτύου· ζητεί να μειωθεί το ψηφιακό χάσμα και να υπάρχει απεριόριστη πρόσβαση στην πληροφόρηση και την επικοινωνία, καθώς και αλογόκριτη πρόσβαση στο διαδίκτυο·

11.  υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι εξακολουθεί να παραβιάζεται σε παγκόσμια κλίμακα· επικροτεί θερμά το έργο του Ειδικού Εισηγητή για τα δικαιώματα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς Maina Kiai· καλεί όλα τα κράτη να λάβουν δεόντως υπόψη τις εκθέσεις·

12.  υπογραμμίζει ότι οι καταγγέλτες διαδραματίζουν ζωτικής σημασίας ρόλο στην αποκάλυψη πληροφοριών και καλεί όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νόμους για την προστασία των καταγγελτών από την απειλή ή την επιβολή αντιποίνων·

13.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν ταχέως το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (ICESCR) το οποίο θεσπίζει μηχανισμούς καταγγελίας και έρευνας·

14.  τονίζει τη σημασία που έχει μια βασισμένη στα δικαιώματα προσέγγιση, που να καλύπτει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε σχέση με την υλοποίηση των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η επισιτιστική ασφάλεια, η στέγασης, η ύδρευσης και αποχέτευση, η αξιοπρεπής εργασία, η ανάπτυξη και αυξημένη κάλυψη των κατώτατων ορίων κοινωνικής προστασίας, και η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των δύο φύλων·

15.  αντιτίθεται σε κάθε μορφή διακρίσεων και διώξεων για οιονδήποτε λόγο ή ιδιότητα, όπως λόγω φυλής, χρώματος, γλώσσας, θρησκείας και πεποιθήσεων, ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού, κοινωνικής προέλευσης, κάστας, γέννησης, ηλικίας ή αναπηρίας· υποστηρίζει τη συνεργασία της ΕΕ με τις σχετικές Ειδικές Διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένου του νέου ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για την προστασία κατά της βίας και των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει ενεργά την προώθηση της ισότητας και της αποφυγής των διακρίσεων και την καταπολέμηση της βίας και των διακρίσεων εις βάρος όλων των ατόμων·

16.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι πολλά άτομα, μεμονωμένα ή συλλογικά, υφίστανται παραβιάσεις του δικαιώματός τους στην ελευθερία θρησκείας ή πεποιθήσεων, που διαπράττονται από κρατικούς και μη παράγοντες και οδηγούν σε διακρίσεις, ανισότητες και στιγματισμό· υπενθυμίζει την ανάγκη καταπολέμησης της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων λόγω θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, προκειμένου να διασφαλισθεί ο σεβασμός άλλων αλληλεξαρτώμενων ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως η ελευθερία έκφρασης·

17.  ζητεί από την ΕΕ να συνεργαστεί για μεγαλύτερη προστασία των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων από τις διώξεις και τη βία και για την κατάργηση των νόμων που ποινικοποιούν τη βλασφημία ή την αποστασία, οι οποίοι χρησιμεύουν ως πρόσχημα για τη δίωξη θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων και μη πιστών· ζητεί να υποστηριχθεί το έργο του ειδικού εισηγητή για την ελευθερία θρησκεύματος ή πεποιθήσεων·

18.  απευθύνει θερμή παρότρυνση στην ΕΕ να συνεχίσει να υποστηρίζει τη μηδενική ανοχή στη θανατική ποινή και να επιδιώξει περαιτέρω να ενισχυθεί η διαπεριφερειακή στήριξη του ψηφίσματος της επόμενης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για μορατόριουμ στη θανατική ποινή· χαιρετίζει την απόφαση που ελήφθη το 2015 από τη Μαδαγασκάρη, τις Νήσους Φίτζι, το Σουρινάμ και τη Δημοκρατία του Κονγκό να καταργήσουν τη θανατική ποινή για όλα τα εγκλήματα· εκφράζει τη λύπη του για την επανέναρξη των εκτελέσεων σε ορισμένες χώρες, μεταξύ των οποίων το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, η Λευκορωσία, το Μπαγκλαντές, η Ινδία, το Ομάν, το Νότιο Σουδάν, η Ινδονησία και το Τσαντ· αποδοκιμάζει περαιτέρω την καταγγελθείσα αύξηση του αριθμού των θανατικών ποινών που επιβλήθηκαν ιδίως στην Κίνα, την Αίγυπτο, το Ιράν, η Νιγηρία, το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία· υπενθυμίζει στις αρχές αυτών των χωρών ότι αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία απαγορεύει αυστηρά τη θανατική ποινή για εγκλήματα που διαπράττονται από πρόσωπα ηλικίας μικρότερης των 18 ετών·

19.  παροτρύνει την ΕΕ να υψώσει τη φωνή της και να στηρίξει το έργο του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, των ομαδικών εκτελέσεων, των εκτελέσεων για αδικήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά, και ζητεί από την ΕΥΕΔ να εντείνει, σε όλα τα επίπεδα διαλόγου και σε όλα τα φόρουμ, τις προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση των συνοπτικών εκτελέσεων, των βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική της ΕΕ έναντι τρίτων χωρών όσον αφορά τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας· ζητεί την οικουμενική κύρωση και την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και του προαιρετικού πρωτοκόλλου της·

20.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις διαρκείς και σοβαρές παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως· υποστηρίζει αταλάντευτα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) ως βασικό όργανο για την προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη και την παροχή συνδρομής στα θύματα ώστε να απονέμεται δικαιοσύνη με βάση την αρχή της συμπληρωματικότητας για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου· ζητεί από όλα τα μέρη να παρέχουν πολιτική, διπλωματική, οικονομική και υλικοτεχνική στήριξη στην καθημερινή λειτουργία του ΔΠΔ· ζητεί από την ΕΕ να εξακολουθήσει να ενισχύει το έργο του ΔΠΔ· υποστηρίζει τον ισχυρό διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ του Δικαστηρίου, του ΟΗΕ και των υπηρεσιών του και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση ορισμένων αφρικανικών χωρών να αποχωρήσουν από το ΔΠΔ και τις καλεί να επανεξετάσουν τη θέση τους· καλεί όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να προσχωρήσουν στο Δικαστήριο, κυρώνοντας το Καταστατικό της Ρώμης το ταχύτερο δυνατό, και να ενθαρρύνουν την κύρωση των τροποποιήσεων της Καμπάλα·

21.  καλεί τα κράτη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και για να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο για τους δράστες διεθνών εγκλημάτων και σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων με την έγκριση, σε εθνικό επίπεδο, διατάξεων για τη διεθνή δικαιοδοσία και την άσκησή της·

22.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την έλλειψη σεβασμού του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον ανησυχητικά αυξανόμενο ρυθμό παράπλευρων ζημιών σε ένοπλες συγκρούσεις ανά τον κόσμο, και για τις θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον νοσοκομείων, σχολείων, ανθρωπιστικών αποστολών και άλλων μη στρατιωτικών στόχων·

23.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών εκτός του διεθνούς νομικού πλαισίου· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προωθήσουν ένα διεθνές πλαίσιο σχετικά με τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, το οποίο να υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να αντιμετωπίζει ζητήματα όπως το νομικό πλαίσιο, η αναλογικότητα, η υποχρέωση λογοδοσίας, η προστασία των αμάχων και η διαφάνεια· καλεί και πάλι την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τα οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τα πλήρως αυτόνομα όπλα στους συναφείς ευρωπαϊκούς και διεθνείς μηχανισμούς αφοπλισμού και ελέγχου των εξοπλισμών και καλεί τα κράτη μέλη να εκφράσουν την προσήλωσή τους στους μηχανισμούς αυτούς και να τους ενισχύσουν·

24.  καταδικάζει δριμύτατα τις συνεχιζόμενες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που προκαλούνται από το Daesh, τη Boko Haram και άλλες τρομοκρατικές ή παραστρατιωτικές οργανώσεις εναντίον του άμαχου πληθυσμού, ιδιαίτερα των γυναικών και των παιδιών· καταδικάζει τη συχνότητα και την κλίμακα των πράξεων καταστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς και ζητεί την υποστήριξη των σχετικών προσπαθειών που αναλαμβάνονται σε διάφορα φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών·

25.  καλεί την ΕΕ να εργασθεί ενεργά για μια πρωτοβουλία του ΟΗΕ σχετικά με την αναγνώριση της γενοκτονίας εις βάρος εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων που έχει διαπράξει το Daesh, και για την παραπομπή στο ΔΠΔ των υποθέσεων εικαζόμενων εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, εγκλημάτων πολέμου και γενοκτονίας· ενθαρρύνει τον ισχυρό διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ του Δικαστηρίου, του ΟΗΕ και των υπηρεσιών του και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ·

26.  ζητεί από την ΕΕ να καλέσει όλα τα κράτη να θέσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο κέντρο των αντίστοιχων αναπτυξιακών πολιτικών τους και να υλοποιήσουν τη διακήρυξη του ΟΗΕ του 1986 για το δικαίωμα στην ανάπτυξη· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον πρόσφατο διορισμό από το ΣΑΔ ενός Ειδικού Εισηγητή για το δικαίωμα στην ανάπτυξη, η εντολή του οποίου περιλαμβάνει τη συμβολή στην προαγωγή, την προστασία και την εκπλήρωση του δικαιώματος στην ανάπτυξη στο πλαίσιο του Θεματολογίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030 και σε άλλων διεθνών συμφωνιών συνεργασίας για την ανάπτυξη· υπογραμμίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους πρέπει να αποτελούν εγκάρσιο στοιχείο για την επίτευξη όλων των στόχων και των σκοπών του θεματολογίου του 2030·

27.  καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να προωθεί την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και να υποστηρίξει ενεργά το έργο της Μονάδας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες καθώς και πρωτοβουλιών ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις δραστηριότητες και τα προγράμματά του· ζητεί τη συνέχιση των υποστηρικτικών μέτρων για την ενίσχυση της χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών και την εξάλειψη κάθε μορφής βίας και διακρίσεων κατά των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένης της βίας με βάση το φύλο· ζητεί επιμόνως από την ΕΕ να επιδιώξει διαπεριφερειακές πρωτοβουλίες για την προαγωγή, την προστασία και την εκπλήρωση των δικαιωμάτων των γυναικών και για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου και του Προγράμματος Δράσης της ICPD και να παραμείνει δεσμευμένη στα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα στο πλαίσιο αυτό·

28.  υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ για ενσωμάτωση των πτυχών που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ζητήματα φύλου κατά τρόπο σύμφωνο προς τα ψηφίσματα-ορόσημα 1325 (2000) και 1820 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει διεθνώς την αναγνώριση της προστιθέμενης αξίας που έχει η συμμετοχή των γυναικών στην πρόληψη και την επίλυση διενέξεων, καθώς και στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, την ανθρωπιστική βοήθεια, την ανασυγκρότηση μετά τη λήξη των συγκρούσεων και τη βιώσιμη συμφιλίωση·

29.  καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να προωθεί τα δικαιώματα των παιδιών, ειδικότερα συμβάλλοντας στην εξασφάλιση της πρόσβασης των παιδιών στο νερό, στην υγιεινή, στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση, μεταξύ άλλων και σε ζώνες συγκρούσεων και καταυλισμούς προσφύγων, και στην εξάλειψη της παιδικής εργασίας, της στρατολόγησης παιδιών στρατιωτών, βασανιστήρια, της στέρησης της ελευθερίας, της εμπορίας παιδιών, των πρόωρων και οι καταναγκαστικών γάμων, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και επιβλαβών πρακτικών, όπως ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων· ζητεί μέτρα για τη στήριξη και την ενίσχυση των διεθνών προσπαθειών μέσω του ΟΗΕ προκειμένου να δοθεί τέλος στη χρήση παιδιών στις ένοπλες συγκρούσεις και να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι επιπτώσεις των συγκρούσεων και των καταστάσεων που διαμορφώνονται μετά από συγκρούσεις στις γυναίκες και στα κορίτσια· καλεί όλες τις χώρες του ΟΗΕ να τηρήσουν τις απορρέουσες από τις συνθήκες υποχρεώσεις τους και τις δεσμεύσεις τους δυνάμει της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, η οποία εγκρίθηκε το 1989, με σκοπό τη διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των παιδιών που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους και χωρίς κανενός είδους διάκριση· καλεί τις ΗΠΑ, ως το μοναδικό κράτος που δεν έχει κυρώσει τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, να προσχωρήσουν επειγόντως σε αυτόν τον μηχανισμό·

30.  καλεί τα κράτη να προαγάγουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης της ισότιμης συμμετοχής και της κοινωνικής τους ένταξης· καλεί όλα τα κράτη να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρία·

31.  καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί με τους εταίρους για την εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων ενθαρρύνοντας περισσότερα κράτη να εγκρίνουν εθνικά σχέδια δράσης και να ενταχθούν στη ροή εργασίας των ομάδων εργασίας του ΟΗΕ και του OHCHR· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή της ΕΕ και μεγάλου αριθμού κρατών μελών της στη σύνοδο του Οκτωβρίου 2016 του IGWG η οποία συζήτησε τα στοιχεία μιας δεσμευτικής συνθήκης του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλα τα κράτη και την ΕΕ να συμμετέχουν ενεργά και εποικοδομητικά στη διαδικασία αυτή ώστε να καταλήξουν σε ένα νομικώς δεσμευτικό μέσο με σκοπό την πρόληψη, τη διερεύνηση της αποκατάστασης και την πρόσβαση σε αποζημίωση στις περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

32.  καλεί την ΕΕ να αναδεικνύει στα φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών τα ζητήματα της αρπαγής γης από εταιρείες και της μεταχείρισης των υπερασπιστών των δικαιωμάτων στη γη και των περιβαλλοντικών ακτιβιστών, οι οποίοι συχνά είναι θύματα αντιποίνων, μεταξύ άλλων με απειλές, όχληση, αυθαίρετες συλλήψεις, επιθέσεις και δολοφονίες·

33.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την Δήλωση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, η οποία αντιμετώπισε το ζήτημα των μαζικών μετακινήσεων προσφύγων και μεταναστών και οδήγησε στην έγκριση παγκόσμιου συμφώνου για ένα συνολικό πλαίσιο αντιμετώπισης των προσφύγων, και στη δέσμευση που ισχύει για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες προκειμένου να σωθούν ζωές, με την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών, την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, διασφαλίζοντας ίση αναγνώριση και προστασία ενώπιον του νόμου και την εξασφάλιση της ένταξης στα εθνικά σχέδια ανάπτυξης· καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να διασφαλίσουν πολιτική δέσμευση, χρηματοδότηση και συγκεκριμένες πράξεις αλληλεγγύης για την υποστήριξη της Δήλωση της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και μετανάστες, και υπενθυμίζει ότι το ζήτημα της μετανάστευσης θα πρέπει να εξακολουθήσει να εξετάζεται σε παγκόσμια κλίμακα και όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να πρωτοστατήσουν σε αυτές τις διεθνείς προσπάθειες και, πρωτίστως, να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, για την προστασία των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων, των μεταναστών και όλων των εκτοπισμένων ατόμων, και ιδίως των γυναικών, των παιδιών και των ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία· προειδοποιεί ότι με το να εστιάζονται κατά πρώτο λόγο σε θέματα όπως ο έλεγχος των συνόρων και οι επιστροφές σε τρίτες χώρες με άθλιες επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της διατρέχουν τον κίνδυνο να υπονομεύσουν τις κατευθυντήριες αυτές αρχές, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την αξιοπιστία τους σε διεθνή φόρουμ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το ΣΑΔΗΕ·

34.  υπενθυμίζει ότι η επιστροφή μεταναστών πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με πλήρη σεβασμό για τα δικαιώματα των μεταναστών, και μόνο όταν υπάρχει εγγύηση για την προστασία των δικαιωμάτων τους στις αντίστοιχες χώρες τους· καλεί τις κυβερνήσεις να θέσουν τέρμα στην αυθαίρετη σύλληψη και κράτηση μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων· καλεί όλα τα κράτη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα προς το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών προσφύγων και μεταναστών, με βάση τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, και να θεσπίσουν μέτρα για την ενίσχυση των συστημάτων προστασίας των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των κοινωνικών λειτουργών και άλλων επαγγελματικών ομάδων, καθώς και της συνεργασίας με μη κυβερνητικές οργανώσεις· καλεί για μία ακόμη φορά όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα όλων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους·

35.  παρατηρεί με ανησυχία ότι συμβάντα που συνδέονται με το κλίμα, όπως η άνοδος της στάθμης των θαλασσών και οι ακραίες μετεωρολογικές αλλαγές που προκαλούν ξηρασίες και πλημμύρες, αναμένεται να οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερες απώλειες ζωών, σε μετατοπίσεις πληθυσμών και σε ελλείψεις τροφής και νερού· καλεί την ΕΕ να αναζητήσει διαπεριφερειακή υποστήριξη στις προσπάθειες να αντιμετωπιστούν οι νομικές ελλείψεις όσον αφορά τη χρήση του όρου «κλιματικός πρόσφυγας», συμπεριλαμβανομένου του ενδεχόμενου ορισμού του στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου ή κάποιας νομικώς δεσμευτικής διεθνούς συμφωνίας·

36.  χαιρετίζει το έργο του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον· τονίζει με μεγάλη ανησυχία ότι η απώλεια βιοποικιλότητας υπονομεύει την άσκηση ευρέος φάσματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στη ζωή, την υγεία και το νερό, και πλήττει κυρίως τις πιο ευάλωτες ομάδες, περιλαμβανομένων των αυτοχθόνων λαών· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει την ανάληψη περαιτέρω δράσης από το ΣΑΔΗΕ στον τομέα αυτόν, που είναι αποφασιστικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας·

37.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι να υποστηριχθεί ο οικουμενικός χαρακτήρας και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών και πολιτικών, των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Γενικές Διατάξεις για την Εξωτερική Δράση της Ένωσης·

38.  υπογραμμίζει την ανάγκη να υιοθετηθεί προσέγγιση βασιζόμενη στα δικαιώματα και να ενσωματωθεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, μεταξύ άλλων στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, των δημόσιων υπηρεσιών, τη συνεργασία για την ανάπτυξη, τις μεταναστευτικές πολιτικές καθώς και στην κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας·

39.  υπενθυμίζει ότι η εσωτερική και εξωτερική συνοχή στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την αξιοπιστία της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ στις εξωτερικές της σχέσεις με τρίτες χώρες, και καλεί την ΕΕ να τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο θέμα αυτό·

Προτεραιότητες ανά χώρα

Λευκορωσία

40.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τους συνεχιζόμενους περιορισμούς της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της ειρηνικής συνάθροισης στη Λευκορωσία· καταδικάζει την παρενόχληση και την κράτηση ανεξάρτητων δημοσιογράφων και δημοσιογράφων της αντιπολίτευσης και ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καταδικάζει τη συνεχιζόμενη χρήση της θανατικής ποινής· ζητεί να ανανεωθεί η εντολή του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία στην 35η σύνοδο του Συμβουλίου, και καλεί την κυβέρνηση να συνεργαστεί πλήρως με τον ειδικό εισηγητή και να δεσμευτεί στη δρομολόγηση των, από καιρό αναμενόμενων, μεταρρυθμίσεων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των συστάσεων του ειδικού εισηγητή και άλλων μηχανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Μπουρούντι

41.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης και της κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας στο Μπουρούντι· καταδικάζει τη βία που μαστίζει το Μπουρούντι από το 2015 και που έχει οδηγήσει σε θανάτους, βασανιστήρια και στοχευμένη βία κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων ομαδικών βιασμών και παρενόχλησης· καταδικάζει τη φυλάκιση χιλιάδων ανθρώπων και τις αναγκαστικές εκτοπίσεις εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών του Μπουρούντι και τις παραβιάσεις της ελευθερίας του Τύπου και της έκφρασης, καθώς και τη γενικευμένη ατιμωρησία για τις πράξεις αυτές· υποστηρίζει την απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ, μετά την αποτυχία των συζητήσεων που διεξήχθησαν βάσει του άρθρου 96 της συμφωνίας του Κοτονού, να αναστείλει την άμεση χρηματοδοτική στήριξη προς την κυβέρνηση του Μπουρούντι, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιονομικής στήριξης, αλλά να διατηρήσει πλήρη χρηματοδοτική στήριξη προς τον πληθυσμό και ανθρωπιστική βοήθεια μέσω απευθείας διαύλων· υποστηρίζει πλήρως τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το Μπουρούντι για την ταυτοποίηση των φερόμενων ως δραστών παραβιάσεων και καταπατήσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη χώρα, με σκοπό να διασφαλιστεί η πλήρης λογοδοσία· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν μια κοινή δήλωση σχετικά με το Μπουρούντι στην οποία να τίθεται υπό αμφισβήτηση η συμμετοχή του στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκτός και εάν αρχίσει να συνεργάζεται πλήρως με την Επιτροπή Έρευνας (COI) και με το Συμβούλιο και τους μηχανισμούς του, δεσμευτεί να συμβάλει εποικοδομητικά στην COI και αντιμετωπίσει τις σοβαρές ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας

42.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας· καλεί την κυβέρνηση της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει των πράξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος και να διασφαλίσει την πρόσβαση στη χώρα και την παροχή της απαιτούμενης συνεργασίας σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, ανεξάρτητους παρατηρητές για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας· καλεί τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας να επιτρέψει την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία του Τύπου για τα εγχώρια και διεθνή μέσα ενημέρωσης και να επιτρέψει στους πολίτες της να έχουν αλογόκριτη πρόσβαση στο διαδίκτυο· καταδικάζει δριμύτατα τη συστηματική χρήση της θανατικής ποινής στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας σε μεγάλη κλίμακα· καλεί την κυβέρνηση της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας να κηρύξει μορατόριουμ για όλες τις εκτελέσεις, με στόχο την κατάργηση της θανατικής ποινής στο εγγύς μέλλον· ζητεί να κληθούν οι κύριοι υπαίτιοι για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττονται στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας να λογοδοτήσουν, να προσαχθούν ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και να τους επιβληθούν στοχευμένες κυρώσεις· καταδικάζει απερίφραστα τις πυρηνικές δοκιμές ως περιττή και επικίνδυνη πρόκληση και ως παραβίαση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σοβαρή απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην κορεατική χερσόνησο και στην περιοχή της Βορειοανατολικής Ασίας· ζητεί την ανανέωση της εντολής του ειδικού εισηγητή· ζητεί την παρουσίαση της έκθεσης της ομάδας εμπειρογνωμόνων στη Γενική Συνέλευση και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ· συνιστά να ενσωματωθούν στο ψήφισμα οι βασικές συστάσεις της έκθεσης των εμπειρογνωμόνων για τη λογοδοσία, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της ικανότητας του Γραφείου της Σεούλ με διερευνητική και εισαγγελική εμπειρογνωσία, καθώς και για τον διορισμό εμπειρογνώμονα για την ποινική δικαιοσύνη ώστε να προωθηθούν μέτρα προς την κατεύθυνση της λογοδοσίας·

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

43.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται σε καθεστώς πλήρους ατιμωρησίας από τις δυνάμεις ασφαλείας, και ζητεί να κατονομαστούν οι υπεύθυνοι για αυτές τις πράξεις· καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης της βίας, να εξετάσει το ενδεχόμενο παράτασης των υφιστάμενων περιοριστικών μέτρων, όπως οι στοχευμένες κυρώσεις της ΕΕ, περιλαμβανομένων των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων και της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων εις βάρος όσων ευθύνονται για τη βίαιη καταστολή και για την υπονόμευση της δημοκρατικής διαδικασίας στη ΛΔΚ, όπως προβλέπεται στη συμφωνία του Κοτονού· καλεί τις αρχές της ΛΔΚ να εφαρμόσουν τη συμφωνία του Δεκεμβρίου 2016 και να διεξαγάγουν εκλογές έως τον Δεκέμβριο του 2017 με την υποστήριξη των διεθνών παραγόντων· υπενθυμίζει ότι η σταθερότητα στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών και ιδίως η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας, είναι θέματα που προκαλούν εξαιρετική ανησυχία· καλεί το ΣΑΔΗΕ να διατηρήσει τον έλεγχο επί της ΛΔΚ έως ότου πραγματοποιηθούν εκλογές και συμβεί η δημοκρατική μετάβαση και ενθαρρύνει την Ύπατη Αρμοστεία να ενημερώνει το Συμβούλιο σχετικά με την κατάσταση στη ΛΔΚ, όποτε ενδείκνυται, και να λαμβάνει αυστηρότερα μέτρα, αν χρειαστεί·

Ιράν

43.  καλεί το Ιράν να συνεργαστεί πλήρως με όλους τους μηχανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και να ενεργήσει για την εφαρμογή των συστάσεων που έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο αυτό, συμπεριλαμβανομένης της καθολικής περιοδικής εξέτασης, διευκολύνοντας τις διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο έργο τους· καλεί την κυβέρνηση του Ιράν να απαντήσει στις ουσιαστικές ανησυχίες που επισημαίνονται στις εκθέσεις του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών και του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, καθώς και στις συγκεκριμένες εκκλήσεις για ανάληψη δράσης που περιλαμβάνουν οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών· σημειώνει με ανησυχία ότι στο Ιράν παρατηρείται το υψηλότερο επίπεδο εκτελέσεων κατά κεφαλήν παγκοσμίως· καλεί το Ιράν να κηρύξει μορατόριουμ στη θανατική ποινή· ζητεί την αποφυλάκιση όλων των πολιτικών κρατουμένων·

Μιανμάρ/Βιρμανία

44.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις αναφορές περί βίαιων συγκρούσεων στην βόρεια Πολιτεία Ρακίν και εκφράζει τη λύπη του για τις απώλειες ζωών, μέσων επιβίωσης και κατοικιών και για την αναφερόμενη δυσανάλογη χρήση βίας από τις ένοπλες δυνάμεις της Μιανμάρ· προτρέπει τον στρατό και τις δυνάμεις ασφαλείας να σταματήσουν αμέσως τις δολοφονίες, τις παρενοχλήσεις και τους βιασμούς των Ροχίνγκια, καθώς και τους εμπρησμούς των οικιών τους· ζητεί από την κυβέρνηση και τις πολιτικές αρχές της Μιανμάρ/Βιρμανίας να τερματίσουν αμέσως τις διακρίσεις και τον διαχωρισμό της μειονότητας των Ροχίνγκια· ζητεί να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των Ροχίνγκια και να διασφαλιστεί η ασφάλεια, η προστασία και η ισότιμη μεταχείριση για όλους τους πολίτες της Μιανμάρ· εκφράζει ικανοποίηση για τις αποφάσεις της κυβέρνησης της Μιανμάρ να αναγάγει σε βασική προτεραιότητα την ειρήνη και την εθνική συμφιλίωση· χαιρετίζει την αναγγελία της κυβέρνησης της Μιανμάρ σχετικά με τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα πρόσφατα περιστατικά βίας στην Πολιτεία Ρακίν· υπογραμμίζει την ανάγκη να διωχθούν δεόντως οι υπεύθυνοι, και να παρασχεθεί επαρκής αποζημίωση στα θύματα των παραβιάσεων· καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να συνεχίσει τη διαδικασία εκδημοκρατισμού της χώρας και να σεβαστεί το κράτος δικαίου, την ελευθερία της έκφρασης και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν την ανανέωση της εντολής του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη Μιανμάρ·

Σαουδική Αραβία

45.  εκφράζει ανησυχία για τις συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην χώρα, μεταξύ άλλων όσον αφορά την καταστολή εις βάρος των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις παραβιάσεις της ελευθερίας της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και τα δικαιώματα των γυναικών· καταδικάζει το ανησυχητικό ποσοστό των εντολών της θανατικής ποινής στη Σαουδική Αραβία, συμπεριλαμβανομένων των μαζικών εκτελέσεων, και ζητεί από τη Σαουδική Αραβία να επιβάλει μορατόριουμ στη θανατική ποινή· καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να απελευθερώσουν όλους τους κρατουμένους για λόγους συνείδησης, μεταξύ αυτών τον Raif Badawi, κάτοχο του Βραβείου Ζαχάρωφ 2015· καλεί την ΕΕ να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την υπόθεσή του·

Νότιο Σουδάν

46.  καλεί όλα τα μέρη να απέχουν από παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων όσων αποτελούν διεθνή εγκλήματα, όπως είναι οι εξωδικαστικές δολοφονίες, η εθνοτικού χαρακτήρα βία, η σχετική με τη σύγκρουση σεξουαλική βία, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού, καθώς και η βία με βάση το φύλο, η στρατολόγηση και χρήση παιδιών, οι βίαιες εξαφανίσεις και οι αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις· σημειώνει ότι η κυβέρνηση του Σουδάν υπέγραψε τη συμφωνία για τον χάρτη πορείας στις 16 Μαρτίου 2016, και ακολούθως αποσαφήνισε τις δεσμεύσεις της όσον αφορά τη συμμετοχή άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων στον εθνικό διάλογο και όσον αφορά τη συνέχιση της στήριξης οποιωνδήποτε αποφάσεων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των υπογραφόντων της αντιπολίτευσης και του Μηχανισμού 7+7, της διευθύνουσας επιτροπής του εθνικού διαλόγου· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να τηρήσουν όλα τα μέρη τις δεσμεύσεις τους και ζητεί να συνεχιστεί ο διάλογος για την επίτευξη οριστικής κατάπαυσης του πυρός· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να τηρούν τη δέσμευσή τους όσον αφορά τη στήριξη των προσπαθειών της Αφρικανικής Ένωσης για επίτευξη ειρήνης στο Σουδάν προς όφελος του σουδανικού λαού στη μεταβατική του πορεία προς τη δημοκρατία μέσω εσωτερικών μεταρρυθμίσεων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ανανεώσουν την εντολή της Επιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Νότιο Σουδάν, να ενισχυθεί ο ρόλος της να διεξάγει έρευνες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να προβεί σε χαρτογράφηση της σεξουαλικής βίας· υποστηρίζει την ενσωμάτωση των συστάσεών του σε έκθεση που θα παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ·

Συρία

47.  καταδικάζει απερίφραστα τις θηριωδίες και τις εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράττονται στη Συρία, καθώς και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από μη κρατικές ένοπλες τρομοκρατικές ομάδες, και ειδικότερα από το Daesh, που ευθύνεται για εγκλήματα που ισοδυναμούν με γενοκτονία, την Jabhat Fateh al-Sham/Μέτωπο Αλ Νούσρα και άλλες τζιχαντιστικές ομάδες· επιμένει στην άποψη να συνεχιστεί η διερεύνηση της χρήσης και η καταστροφή των χημικών όπλων από όλες τις πλευρές στη Συρία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για πλήρη και απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση και συνέπειες και υποχρέωση λογοδοσίας για τους ενεχόμενους σε εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

Δυτική Σαχάρα

48.  ζητεί να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα του λαού της Δυτικής Σαχάρας, μεταξύ άλλων η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, η ελευθερία έκφρασης και το δικαίωμα του συνέρχεσθαι· ζητεί την απελευθέρωση όλων των Σαχράουι πολιτικών κρατουμένων· ζητεί να έχουν πρόσβαση στα εδάφη της Δυτικής Σαχάρας οι εκπρόσωποι των Ηνωμένων Εθνών, οι βουλευτές, οι ανεξάρτητοι παρατηρητές, οι ΜΚΟ και ο Τύπος· ζητεί επιμόνως από τα Ηνωμένα Έθνη να δώσουν στην Αποστολή του ΟΗΕ για το δημοψήφισμα στη Δυτική Σαχάρα (MINURSO) εντολή στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως συμβαίνει και με όλες τις άλλες ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ σε όλο τον κόσμο· υποστηρίζει τη δίκαιη και μόνιμη διευθέτηση της διένεξης στη Δυτική Σαχάρα, με βάση το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των Σαχράουι, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να θέσουν την κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα κατά την προσεχή σύνοδο της UPR όσον αφορά το Μαρόκο·

Υεμένη

49.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη· καταδικάζει το γεγονός ότι άμαχοι γίνονται στόχος και εγκλωβίζονται σε μια αφόρητη κατάσταση μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών που τους δίδουν αλληλοσυγκρουόμενες οδηγίες, κατά παράβαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι η στρατολόγηση και η χρησιμοποίηση παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις απαγορεύεται αυστηρά από το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, στις δε περιπτώσεις στρατολόγησης παιδιών ηλικίας κάτω των δεκαπέντε ενδέχεται να συνιστά έγκλημα πολέμου· καλεί όλα τα μέρη να απελευθερώσουν αμέσως τα εν λόγω παιδιά· παροτρύνει όλα τα μέρη να διαθέσουν δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, μεταξύ άλλων μέσω της επείγουσας παράδοσης πετρελαίου για τις αντλίες προκειμένου να αντληθεί νερό από το έδαφος, χωρίς το οποίο η ανθρωπιστική κρίση θα επιδεινωθεί· καλεί όλα τα μέρη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο κλιμακούμενο πρόβλημα υγείας στο Άντεν, εξαιτίας της κατάρρευσης της κρατικής εξουσίας και της έλλειψης καθαρού νερού· καλεί το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου και την κυβέρνηση της Υεμένης να διασφαλίσουν τη δίκαιη διαχείριση του λιμένα και του αερολιμένα του Άντεν, όσον αφορά την πρόσβαση, και ότι η ανθρωπιστική βοήθεια που διακινείται μέσω του λιμένα αποστέλλεται προς τους παραλήπτες έγκαιρα· παροτρύνει όλα τα μέρη να αμβλύνουν τις εντάσεις και να εγκαθιδρύσουν μια άμεση και σταθερή κατάπαυση του πυρός η οποία θα οδηγήσει σε μια πολιτική, χωρίς αποκλεισμούς και κατόπιν διαπραγματεύσεων λύση στη σύγκρουση· στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ για την Υεμένη, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, καθώς και την εφαρμογή του ψηφίσματος 33/16 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οκτωβρίου 2016 που ζητεί από τον ΟΗΕ να συνεργαστεί με την εθνική ανεξάρτητη εξεταστική επιτροπή, και υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες για μια ανεξάρτητη διεθνή έρευνα ώστε να τερματισθεί το κλίμα ατιμωρησίας στην Υεμένη· καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την προωθούμενη από τις Κάτω Χώρες κοινή δήλωση στην οποία εκφράζονται ανησυχίες για παραβιάσεις και καταπατήσεις στην Υεμένη και ζητείται να διερευνηθούν ενδελεχώς και αμερόληπτα οι σχετικές καταγγελίες· ενθαρρύνει τον Ύπατο Αρμοστή να χρησιμοποιεί τη μεσολαβητική μέθοδο ενημέρωσης ώστε να ενημερώνει τακτικά το ΣΑΔΗΕ για τα αποτελέσματα των ερευνών του·

o

o  o

50.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο της 71ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0317.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0502.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου