Πρόταση ψηφίσματος - B8-0186/2017Πρόταση ψηφίσματος
B8-0186/2017

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών το 2017

  13.3.2017 - (2017/2598(RSP))

  εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
  σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

  Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

  Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0183/2017

  Διαδικασία : 2017/2598(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B8-0186/2017
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B8-0186/2017
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B8-0186/2017

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών το 2017

  (2017/2598(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

  –  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προαιρετικά πρωτόκολλά τους,

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 60/251 για την ίδρυση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (UNHRC),

  –  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

  –  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών,

  –  έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 7ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την 71η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών[1],

  –  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των επειγόντων ψηφισμάτων του, το 2016, σχετικά με την Αιθιοπία, τη Βόρεια Κορέα, την Ινδία, την Κριμαία, το Χονγκ Κονγκ, το Καζακστάν, την Αίγυπτο, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Πακιστάν, την Ονδούρα, τη Νιγηρία, τη Γκάμπια, το Τζιμπουτί, την Καμπότζη, το Τατζικιστάν, το Βιετνάμ, το Μαλάουι, το Μπαχρέιν, τη Μιανμάρ, τις Φιλιππίνες, τη Σομαλία, τη Ζιμπάμπουε, τη Ρουάντα, το Σουδάν, την Ταϊλάνδη, την Κίνα, τη Βραζιλία, το Θιβέτ, το Ιράκ, την Ινδονησία, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το Μπουρούντι, τη Νικαράγουα, το Κουβέιτ και τη Γουατεμάλα,

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2015 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος[2],

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 5 και τα άρθρα 18, 21, 27 και 47 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

  –  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 2015 του UNHRC προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

  Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαγωγή και η διαφύλαξη της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί τμήμα του ηθικού και νομικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ευρωπαϊκής ενότητας και ακεραιότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να ενσωματωθεί σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι σταθερά προσηλωμένη στην πολυμέρεια και στα όργανα του ΟΗΕ όσον αφορά την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τακτικές σύνοδοι του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC), ο ορισμός ειδικών εισηγητών, ο μηχανισμός της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης (UPR) και οι Ειδικές Διαδικασίες που αφορούν σε ειδικές καταστάσεις χωρών είτε σε θεματικά ζητήματα συμβάλλουν, στο σύνολό τους, στην προώθηση και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

  Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

  1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Zeid Ra’ad Al Hussein και του Ιδιαίτερου Γραφείου του (OHCHR)· υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να συνεχίσει να στηρίζει και να προασπίζει την ακεραιότητα, την ανεξαρτησία και τη λειτουργία της· επικροτεί τον ρόλο που διαδραματίζει το OHCHR στην προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των διεθνών και περιφερειακών μηχανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην εξεύρεση τρόπων ενίσχυσης του ρόλου των «περιφερειακών ρυθμίσεων» σε σχέση με τα οικουμενικά πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

  2.  είναι της γνώμης ότι η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία του UNHRC εξαρτάται από την ειλικρινή δέσμευση των μελών του να προστατεύουν όλα τα άτομα σε όλες τις χώρες από τυχόν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την προώθηση της οικουμενικότητας, της αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας, της μη επιλεκτικότητας, του εποικοδομητικού διαλόγου και της συνεργασίας· τονίζει την ανάγκη να αποφευχθεί η πόλωση των συζητήσεων στο πλαίσιο του UNHRC και ενθαρρύνει τον εποικοδομητικό διάλογο·

  3.  καλεί τα κράτη να παρέχουν πρόσβαση στους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες του UNHRC, τους ειδικούς εισηγητές ή τους εμπειρογνώμονες του OHCHR για τη διερεύνηση καταγγελιών για πιθανές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να δεσμευτούν με εποικοδομητικό τρόπο να διορθώνουν την κατάσταση, να τηρούν τις δεσμεύσεις τους όπως απορρέουν από συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να προσφέρουν την πλήρη συνεργασία τους στο πλαίσιο των ειδικών διαδικασιών (UPR) του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών· προτρέπει όλα τα κράτη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να δοθεί συνέχεια στις συστάσεις της UPR και να ξεπεραστούν οι ανεπάρκειες με τη θέσπιση ενός μηχανισμού εφαρμογής και παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης εθνικών σχεδίων δράσης και εθνικών μηχανισμών συντονισμού·

  4.  υπενθυμίζει την υποχρέωση της Γενικής Συνέλευσης, στο πλαίσιο της εκλογής των μελών του UNHRC, να λαμβάνει υπόψη την προσήλωση των υποψηφίων στην προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία· εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του UNHRC βάσει της οποίας ζητείται από την συμβουλευτική επιτροπή του UNHRC να εκπονήσει έκθεση αξιολόγησης για την πρόοδο που σημειώθηκε ως προς τη θέσπιση περιφερειακών και υποπεριφερειακών ρυθμίσεων για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να μεριμνήσουν ώστε να αντικατοπτρίζεται στις πρακτικές ψηφοφορίας τους η αρχή ότι όλα τα δικαιώματα είναι εξίσου σημαντικά και να βελτιώσουν τον συντονισμό των θέσεων της ΕΕ προς την κατεύθυνση αυτή· ζητεί μετ’ επιτάσεως από την ΕΕ να ομιλεί με μία φωνή και να υιοθετεί κοινή θέση της ΕΕ στις ψηφοφορίες του UNHRC·

  5.  υπενθυμίζει, και πάλι, τη σημασία του να εξασφαλίζεται η ενεργός και διαρκής συμμετοχή της ΕΕ στους μηχανισμούς του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδίως στην Τρίτη Επιτροπή, τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας του· επικροτεί τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), των αντιπροσωπειών της ΕΕ στη Νέα Υόρκη και στη Γενεύη, καθώς και των κρατών μελών για την περαιτέρω βελτίωση της συνοχής της ΕΕ στα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον ΟΗΕ·

  Θεματικές προτεραιότητες

  6.  υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου των ΜΚΟ και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες πρέπει να προστατεύονται σε όλες τις διαστάσεις και εκφάνσεις τους, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο των νέων τεχνολογιών· συμμερίζεται τις ανησυχίες του UNHRC σχετικά με τις αναφορές για απειλές και αντίποινα εις βάρος μελών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και ΜΚΟ που έχουν συνεργαστεί με το UNHRC στη διαδικασία της καθολικής περιοδικής εξέτασης (UPR)·

  7.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις πολυάριθμες, συνεχώς αυξανόμενες απόπειρες συρρίκνωσης των περιθωρίων δράσης της κοινωνίας των πολιτών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων μέσω της θέσπισης αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας· καταδικάζει κάθε πράξη βίας, παρενόχλησης, εκφοβισμού ή δίωξης υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταγγελτών, δημοσιογράφων ή μπλόγκερ, είτε στο διαδίκτυο είτε εκτός διαδικτύου· καλεί όλα τα κράτη να προωθήσουν και να διασφαλίσουν ένα ασφαλές και ευνοϊκό περιβάλλον στο οποίο να μπορούν να δραστηριοποιούνται ανεξάρτητα και χωρίς παρεμβάσεις οι ΜΚΟ, η κοινωνία των πολιτών, δημοσιογράφοι και προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι γυναίκες και τα παιδιά, καθώς και τα μέλη ευάλωτων ομάδων, όπως οι ΛΟΑΔΜ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη που έχουν υιοθετήσει περιοριστική νομοθεσία κατά των ανεξάρτητων οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να φροντίσουν για την άρση της νομοθεσίας αυτής·

  8.  φρονεί ότι τα ελεύθερα, ανεξάρτητα και αμερόληπτα μέσα ενημέρωσης αποτελούν ένα από τα βασικά θεμέλια μιας δημοκρατικής κοινωνίας, όπου ο ανοικτός διάλογος διαδραματίζει καίριο ρόλο· υποστηρίζει την έκκληση για τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την ασφάλεια των δημοσιογράφων· ζητεί να τεθούν σε όλα τα διεθνή φόρουμ τα θέματα της ελευθερίας της έκφρασης στο διαδίκτυο, των ψηφιακών ελευθεριών και της σημασίας ενός ελεύθερου και ανοικτού διαδικτύου· ζητεί να μειωθεί το ψηφιακό χάσμα και να υπάρχει απεριόριστη πρόσβαση στην πληροφόρηση και την επικοινωνία, καθώς και αλογόκριτη πρόσβαση στο διαδίκτυο·

  9.  υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση· εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για το έργο του ειδικού εισηγητή για τα δικαιώματα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικά, Maina Kiai· καλεί όλα τα κράτη να λάβουν δεόντως υπόψη τις εκθέσεις·

  10.  καλεί όλα τα κράτη να κυρώσουν χωρίς χρονοτριβές το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (ICESCR) το οποίο θεσπίζει μηχανισμούς καταγγελίας και έρευνας·

  11.  αντιτίθεται σε κάθε μορφή διακρίσεων και διώξεων για οιονδήποτε λόγο ή ιδιότητα, όπως λόγω φυλής, χρώματος, γλώσσας, θρησκείας και πεποιθήσεων, ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού, κοινωνικής προέλευσης, κάστας, γέννησης, ηλικίας ή αναπηρίας· υποστηρίζει τη συνεργασία της ΕΕ με τις σχετικές Ειδικές Διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένου του νέου ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για την προστασία κατά της βίας και των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει ενεργά την προώθηση της ισότητας και της καταπολέμησης των διακρίσεων, καθώς και την καταπολέμηση της βίας και των διακρίσεων εις βάρος όλων των ατόμων·

  12.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι πολλά άτομα, μεμονωμένα ή συλλογικά, υφίστανται παραβιάσεις του δικαιώματός τους στην ελευθερία θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, που διαπράττονται από κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες και οδηγούν σε διακρίσεις, ανισότητες και στιγματισμό· υπενθυμίζει την ανάγκη καταπολέμησης της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων λόγω θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, προκειμένου να διασφαλισθεί ο σεβασμός άλλων αλληλεξαρτώμενων ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως η ελευθερία έκφρασης·

  13.  ζητεί από την ΕΕ να εργαστεί για τη διασφάλιση μεγαλύτερης προστασίας των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων από τις διώξεις και τη βία και για την κατάργηση των νόμων που ποινικοποιούν τη βλασφημία ή την αποστασία και οι οποίοι χρησιμεύουν ως πρόσχημα για τη δίωξη θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων και μη πιστών· ζητεί να υποστηριχθεί το έργο του ειδικού εισηγητή για την ελευθερία θρησκεύματος ή πεποιθήσεων·

  14.  απευθύνει θερμή παρότρυνση να συνεχίσει η ΕΕ να υποστηρίζει την προσέγγιση της μηδενικής ανοχής στη θανατική ποινή και την καλεί να επιδιώξει περαιτέρω να ενισχυθεί η διαπεριφερειακή στήριξη του ψηφίσματος της επόμενης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για μορατόριουμ στη θανατική ποινή· χαιρετίζει την απόφαση που ελήφθη το 2015 από τη Μαδαγασκάρη, τις Νήσους Φίτζι, το Σουρινάμ και τη Δημοκρατία του Κονγκό να καταργήσουν τη θανατική ποινή για όλα τα εγκλήματα· εκφράζει τη λύπη του για την επανέναρξη των εκτελέσεων σε ορισμένες χώρες, μεταξύ των οποίων το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, η Λευκορωσία, το Μπαγκλαντές, η Ινδία, το Ομάν, το Νότιο Σουδάν, η Ινδονησία και το Τσαντ· αποδοκιμάζει περαιτέρω την καταγγελθείσα αύξηση του αριθμού των θανατικών ποινών που επιβλήθηκαν ιδίως στην Κίνα, την Αίγυπτο, το Ιράν, η Νιγηρία, το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία· υπενθυμίζει στις αρχές αυτών των χωρών ότι αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία απαγορεύει αυστηρά τη θανατική ποινή για εγκλήματα που διαπράττονται από πρόσωπα ηλικίας μικρότερης των 18 ετών·

  15.  καλεί την ΕΕ να υψώσει την φωνή και να στηρίξει το έργο του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, των ομαδικών εκτελέσεων, των εκτελέσεων για εγκλήματα μεταξύ άλλων για παραβάσεις που σχετίζονται με τα ναρκωτικά, και ζητεί από την ΕΥΕΔ να εντείνει, σε όλα τα επίπεδα διαλόγου και σε όλα τα φόρουμ, τις προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση των συνοπτικών εκτελέσεων, των βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική της ΕΕ έναντι τρίτων χωρών όσον αφορά τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας· ζητεί την οικουμενική κύρωση και την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και του προαιρετικού πρωτοκόλλου της·

  16.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις διαρκείς και σοβαρές παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως· υποστηρίζει αταλάντευτα το ΔΠΔ ως βασικό όργανο για την προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη και την παροχή συνδρομής στα θύματα ώστε να απονέμεται δικαιοσύνη με βάση την αρχή της συμπληρωματικότητας για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίες· ζητεί από όλα τα μέρη να παρέχουν πολιτική, διπλωματική, οικονομική και υλικοτεχνική στήριξη στην καθημερινή λειτουργία του ΔΠΔ·

  17.  ζητεί από την ΕΕ να εξακολουθήσει να ενισχύει το έργο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ)· υποστηρίζει τον ισχυρό διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ του Δικαστηρίου, του ΟΗΕ και των υπηρεσιών του και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση ορισμένων αφρικανικών χωρών να αποχωρήσουν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) και τις καλεί να επανεξετάσουν τη θέση τους· καλεί όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να προσχωρήσουν στο Δικαστήριο, κυρώνοντας το Καταστατικό της Ρώμης, και να ενθαρρύνουν την κύρωση των τροποποιήσεων της Καμπάλα·

  18.  καταδικάζει την έλλειψη σεβασμού προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, και εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον αυξανόμενο βαθμό μη στρατιωτικών ζημιών σε ένοπλες συγκρούσεις ανά τον κόσμο, καθώς και για τις θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον νοσοκομείων, σχολείων, ανθρωπιστικών αποστολών και άλλων μη στρατιωτικών στόχων· επιμένει ότι αυτές οι παραβιάσεις πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις ειδικές, ανά χώρα, διαδικασίες του UNHRC και στις σχετικές επισκοπήσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού UPR·

  19.  καταδικάζει δριμύτατα τις συνεχιζόμενες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως αυτές που προκαλούνται από το Ισλαμικό Κράτος (ISIS/Daesh), και τις επιθέσεις της Boko Haram με στόχο τα παιδιά, καθώς και άλλες επιθέσεις από τρομοκρατικές ή παραστρατιωτικές οργανώσεις κατά του άμαχου πληθυσμού, ιδίως των γυναικών και των παιδιών· καταγγέλλει τη συχνότητα και την κλίμακα των πράξεων καταστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς και ζητεί την υποστήριξη των σχετικών προσπαθειών που έχουν αναληφθεί σε διάφορα φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών·

  20.  καλεί την ΕΕ να εργαστεί ενεργά για μια πρωτοβουλία του ΟΗΕ για την αναγνώριση της γενοκτονίας εις βάρος εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων που έχει διαπράξει το λεγόμενο ISIS/Daesh, και για την παραπομπή στο ΔΠΔ των υποθέσεων εικαζόμενων εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, εγκλημάτων πολέμου και γενοκτονίας· υποστηρίζει τον ισχυρό διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ του Δικαστηρίου, του ΟΗΕ και των υπηρεσιών του και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ·

  21.  ζητεί από την ΕΕ να ενθαρρύνει όλα τα κράτη να θέσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο κέντρο των αντίστοιχων αναπτυξιακών πολιτικών τους και να υλοποιήσουν τη διακήρυξη του ΟΗΕ του 1986 για το δικαίωμα στην ανάπτυξη· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον πρόσφατο διορισμό από το UNHRC ειδικού εισηγητή για το δικαίωμα στην ανάπτυξη, η εντολή του οποίου περιλαμβάνει τη συμβολή στην προαγωγή, την προστασία και την εκπλήρωση του δικαιώματος στην ανάπτυξη στο πλαίσιο του θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και άλλων διεθνών συμφωνιών συνεργασίας για την ανάπτυξη· υπογραμμίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους πρέπει να αποτελούν κοινό, αναπόσπαστο στοιχείο για την επίτευξη όλων των στόχων και των σκοπών του θεματολογίου του 2030·

  22.  καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να προωθεί την ισότητα γυναικών και ανδρών και να υποστηρίξει ενεργά το έργο του ΟΗΕ για τις γυναίκες καθώς και των πρωτοβουλιών για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις δραστηριότητες και τα προγράμματά του· ζητεί τη συνέχιση των υποστηρικτικών μέτρων για την ενίσχυση της χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών και την εξάλειψη κάθε μορφής βίας και διακρίσεων κατά των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένης της βίας με βάση το φύλο· ζητεί επιμόνως από την ΕΕ να επιδιώξει διαπεριφερειακές πρωτοβουλίες για την προαγωγή, την προστασία και την εκπλήρωση των δικαιωμάτων των γυναικών και για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου και του Προγράμματος Δράσης της ICPD και να παραμείνει δεσμευμένη στα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα στο πλαίσιο αυτό·

  23.  υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ για ενσωμάτωση των πτυχών που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ζητήματα φύλου κατά τρόπο σύμφωνο προς τα ψηφίσματα-ορόσημα 1325 (2000) και 1820 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει διεθνώς την αναγνώριση της προστιθέμενης αξίας που έχει η συμμετοχή των γυναικών στην πρόληψη και την επίλυση διενέξεων, καθώς και στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, την ανθρωπιστική βοήθεια, την ανασυγκρότηση μετά τη λήξη των συγκρούσεων και τη βιώσιμη συμφιλίωση·

  24.  καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να προάγει τα δικαιώματα των παιδιών, ειδικότερα συμβάλλοντας στην εξασφάλιση της πρόσβασης των παιδιών στο νερό, τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης, την περίθαλψη και στην εκπαίδευση, μεταξύ άλλων και σε ζώνες συγκρούσεων και καταυλισμούς προσφύγων, και στην εξάλειψη της παιδικής εργασίας, της στρατολόγησης παιδιών στρατιωτών, της στέρησης της ελευθερίας, των βασανιστηρίων, της εμπορίας παιδιών, των πρόωρων και καταναγκαστικών γάμων, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και επιβλαβών πρακτικών, όπως ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων· ζητεί μέτρα για τη στήριξη και την ενίσχυση των διεθνών προσπαθειών μέσω του ΟΗΕ προκειμένου να δοθεί τέλος στη χρήση παιδιών στις ένοπλες συγκρούσεις και να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι επιπτώσεις των συγκρούσεων και των καταστάσεων που διαμορφώνονται μετά από συγκρούσεις στις γυναίκες και στα κορίτσια· καλεί όλες τις χώρες του ΟΗΕ να τηρήσουν τις απορρέουσες από τις συνθήκες υποχρεώσεις τους και τις δεσμεύσεις τους δυνάμει της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, η οποία εγκρίθηκε το 1989, με σκοπό τη διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των παιδιών που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους και χωρίς κανενός είδους διάκριση·

  25.  καλεί τα κράτη μέλη να προαγάγουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης της ισότιμης συμμετοχής και της κοινωνικής τους ένταξης· καλεί όλα τα κράτη να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρία·

  26.  καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί με τους εταίρους για την εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενθαρρύνοντας, μεταξύ άλλων, περισσότερα κράτη να εγκρίνουν εθνικά σχέδια δράσης και να δεσμευτούν υπέρ του έργου των ομάδων εργασίας του ΟΗΕ και του OHCHR· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλα τα κράτη, περιλαμβανομένης της ΕΕ, να συμμετέχουν ενεργά και εποικοδομητικά στη διαδικασία αυτή ώστε να καταλήξουν σε ένα νομικώς δεσμευτικό μέσο με σκοπό την πρόληψη, τη διερεύνηση, την αποκατάσταση και την εξασφαλισμένη πρόσβαση σε αποζημίωση στις περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

  27.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την Δήλωση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες σχετικά με το ζήτημα των μαζικών μετακινήσεων προσφύγων και μεταναστών, η οποία οδήγησε στην έγκριση παγκόσμιου συμφώνου για ένα συνολικό πλαίσιο αντιμετώπισης του ζητήματος των προσφύγων και στη δέσμευση που αφορά τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, αποσκοπεί δε στο να σωθούν ζωές, με την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών, την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, και με διασφάλιση της ισότιμης αναγνώρισης και προστασίας ενώπιον του νόμου και της ένταξης στα εθνικά σχέδια ανάπτυξης· καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να διασφαλίσουν πολιτική δέσμευση, χρηματοδότηση και συγκεκριμένες πράξεις αλληλεγγύης για την υποστήριξη της Δήλωση της Νέας Υόρκης για τους Πρόσφυγες και Μετανάστες, και υπενθυμίζει ότι το ζήτημα της μετανάστευσης θα πρέπει να εξακολουθήσει να εξετάζεται σε παγκόσμια κλίμακα και όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να πρωτοστατήσουν σε αυτές τις διεθνείς προσπάθειες, καθώς και να τηρήσουν, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, τις δεσμεύσεις τους για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων, των μεταναστών και όλων των εκτοπισμένων, ιδίως των γυναικών, των παιδιών και των ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία·

  28.  υπενθυμίζει ότι η επιστροφή μεταναστών πρέπει να πραγματοποιείται μόνον υπό όρους πλήρους σεβασμού προς τα δικαιώματά τους, και μόνο εφόσον υπάρχουν εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων τους στην οικεία χώρα· καλεί τις κυβερνήσεις να θέσουν τέρμα στην αυθαίρετη σύλληψη και κράτηση μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων· καλεί όλα τα κράτη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα προς το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών προσφύγων και μεταναστών, με βάση τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, και να θεσπίσουν μέτρα για την ενίσχυση των συστημάτων προστασίας των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των κοινωνικών λειτουργών και άλλων επαγγελματικών ομάδων, καθώς και της συντονισμένης προσπάθειας από κοινού με μη κυβερνητικές οργανώσεις· καλεί όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα όλων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους·

  29.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι να υποστηριχθεί ο οικουμενικός χαρακτήρας και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών και πολιτικών, των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Γενικές Διατάξεις για την Εξωτερική Δράση της Ένωσης·

  30.  υπογραμμίζει την ανάγκη να υιοθετηθεί προσέγγιση βασιζόμενη στα δικαιώματα και να ενσωματωθεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, μεταξύ άλλων στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, των δημόσιων υπηρεσιών, τη συνεργασία για την ανάπτυξη, τις μεταναστευτικές πολιτικές καθώς και στην κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας·

  31.  υπενθυμίζει ότι η εσωτερική και εξωτερική συνοχή στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την αξιοπιστία της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ στις εξωτερικές της σχέσεις με τρίτες χώρες, και καλεί την ΕΕ να τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο θέμα αυτό·

  Προτεραιότητες ανά χώρα

  Λευκορωσία

  32.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τους συνεχιζόμενους περιορισμούς της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς· καταδικάζει την παρενόχληση ανεξάρτητων δημοσιογράφων και των δημοσιογράφων της αντιπολίτευσης, καθώς και τις διώξεις και κρατήσεις ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καταδικάζει τη συνεχιζόμενη χρήση της θανατικής ποινής· ζητεί να ανανεωθεί η εντολή του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία στην 35η σύνοδο του Συμβουλίου, και καλεί την κυβέρνηση να συνεργαστεί πλήρως με τον ειδικό εισηγητή και να δεσμευτεί στη δρομολόγηση των, από καιρό αναμενόμενων, μεταρρυθμίσεων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των συστάσεων του ειδικού εισηγητή και άλλων μηχανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

  Μπουρούντι

  33.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης και της κατάστασης ασφάλειας στο Μπουρούντι καθώς και για τον αυξανόμενο αριθμό των ανθρώπων που εγκαταλείπουν την χώρα· καταδικάζει τη βία που μαστίζει το Μπουρούντι από το 2015 και που οδηγεί σε θανάτους, βασανιστήρια και στοχευμένη βία κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων ομαδικών βιασμών και παρενόχλησης· καταδικάζει τη φυλάκιση χιλιάδων ανθρώπων και τις αναγκαστικές εκτοπίσεις εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών του Μπουρούντι και τις παραβιάσεις της ελευθερίας του Τύπου και της έκφρασης, καθώς και τη γενικευμένη ατιμωρησία για τις πράξεις αυτές· ζητεί τη διεξαγωγή ενδελεχούς και ανεξάρτητης έρευνας για τις δολοφονίες και παραβιάσεις και την παραπομπή των δραστών στη δικαιοσύνη· υποστηρίζει, εν προκειμένω, την απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ, μετά την αποτυχία των συζητήσεων που δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο του άρθρο 96 της συμφωνίας του Κοτονού, να αναστείλει την άμεση χρηματοδοτική στήριξη προς την κυβέρνηση του Μπουρούντι, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιονομικής στήριξης, αλλά να συνεχίσει να παρέχει πλήρη χρηματοδοτική στήριξη στον πληθυσμό και ανθρωπιστική βοήθεια μέσω απευθείας διαύλων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν μια κοινή δήλωση σχετικά με το Μπουρούντι στην οποία να τίθεται υπό αμφισβήτηση η συμμετοχή του στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκτός και εάν αρχίσει να συνεργάζεται πλήρως με την Επιτροπή Έρευνας (COI) και με το Συμβούλιο και τους μηχανισμούς του, δεσμευτεί να συμβάλει εποικοδομητικά στην COI και αντιμετωπίσει τις σοβαρές ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

  Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

  34.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται σε καθεστώς πλήρους ατιμωρησίας από τις δυνάμεις ασφαλείας, και ζητεί να κατονομαστούν οι υπεύθυνοι για αυτές τις πράξεις· καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης της βίας, να εξετάσει το ενδεχόμενο παράτασης των υφιστάμενων περιοριστικών μέτρων, όπως οι στοχευμένες κυρώσεις της ΕΕ, περιλαμβανομένων των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων και της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων εις βάρος όσων ευθύνονται για τη βίαιη καταστολή και για την υπονόμευση της δημοκρατικής διαδικασίας στη ΛΔΚ, όπως προβλέπεται στη συμφωνία του Κοτονού· καλεί τις αρχές της ΛΔΚ να εφαρμόσουν τη συμφωνία του Δεκεμβρίου 2016 και να διεξαγάγουν εκλογές έως τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους με την υποστήριξη των διεθνών παραγόντων· ζητεί εν προκειμένω από το UNHRC να διατηρήσει τον έλεγχό του έως τις εκλογές και έως ότου επιτευχθεί η δημοκρατική μετάβαση· υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η σταθερότητα στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών και, ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την άκρως ανησυχητική κατάσταση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πράξεις σεξουαλικής βίας·

  Γεωργιανές περιοχές της Αμπχαζίας και της περιφέρειας Τσινχβάλι/Νότιας Οσετίας

  35.  εξακολουθεί να ανησυχεί για την ελευθερία έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης και την έλλειψη πρόσβασης στις κατεχόμενες περιοχές της Αμπχαζίας και του Τσινχβάλι/Νότιας Οσετίας που βρίσκονται υπό ρωσσική κατοχή και όπου οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένουν εκτεταμένες· ζητεί μετ’ επιτάσεως να ενισχυθούν οι διαπροσωπικές επαφές μεταξύ του ελεγχόμενου από την Τιφλίδα εδάφους και των δύο κατεχόμενων περιοχών· ζητεί πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Γεωργίας και του απαραβίαστου των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να επιστρέψουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια οι πρόσφυγες και οι εσωτερικά εκτοπισμένοι στους τόπους μόνιμης κατοικίας τους· καλεί τη γεωργιανή κυβέρνηση να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα για να δοθεί συνέχεια στις συστάσεις που διατυπώθηκαν στη διαδικασία UPR·

  Ιράν

  36.  καλεί το Ιράν να συνεργαστεί πλήρως με όλους τους μηχανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και να ενεργήσει για την εφαρμογή των συστάσεων που έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο αυτό, συμπεριλαμβανομένης της καθολικής περιοδικής εξέτασης, διευκολύνοντας τις διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο έργο τους· καλεί την κυβέρνηση του Ιράν να απαντήσει στις ουσιαστικές ανησυχίες που επισημαίνονται στις εκθέσεις του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών και του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, καθώς και στις συγκεκριμένες εκκλήσεις για ανάληψη δράσης που περιλαμβάνουν οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών· σημειώνει με ανησυχία ότι στο Ιράν παρατηρείται το υψηλότερο επίπεδο εκτελέσεων κατά κεφαλήν παγκοσμίως· καλεί το Ιράν να κηρύξει μορατόριουμ για τη θανατική ποινή· ζητεί την αποφυλάκιση όλων των πολιτικών κρατουμένων·

  Μιανμάρ/Βιρμανία

  37.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις αναφορές περί βίαιων συγκρούσεων στην βόρεια Πολιτεία Ρακίν και εκφράζει τη λύπη του για τις απώλειες ζωών, τις καταστροφές μέσων επιβίωσης και στέγασης και την αναφερόμενη δυσανάλογη χρήση βίας από τις ένοπλες δυνάμεις της Μιανμάρ/Βιρμανίας· προτρέπει τον στρατό και τις δυνάμεις ασφαλείας να σταματήσουν αμέσως τις δολοφονίες, τις παρενοχλήσεις και τους βιασμούς των Ροχίνγκια, καθώς και τους εμπρησμούς των οικιών τους· ζητεί από την κυβέρνηση και τις πολιτικές αρχές της Μιανμάρ να τερματίσουν αμέσως τις διακρίσεις και τον διαχωρισμό της μειονότητας των Ροχίνγκια· ζητεί να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των Ροχίνγκια και να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ισότιμη μεταχείριση για όλους τους πολίτες της Μιανμάρ·

  38.  εκφράζει ικανοποίηση για τις αποφάσεις της κυβέρνησης της Μιανμάρ να θέσει ως βασική προτεραιότητα την ειρήνη και την εθνική συμφιλίωση· χαιρετίζει την αναγγελία από την κυβέρνηση της Μιανμάρ/Βιρμανίας σχετικά με τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα πρόσφατα περιστατικά βίας στην Πολιτεία Ρακίν· υπογραμμίζει την ανάγκη να διωχθούν δεόντως οι υπεύθυνοι, και να παρασχεθεί επαρκής αποζημίωση στα θύματα των παραβιάσεων· καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να συνεχίσει τη διαδικασία εκδημοκρατισμού της χώρας και να σεβαστεί το κράτος δικαίου, την ελευθερία της έκφρασης και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν την ανανέωση της εντολής του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη Μιανμάρ·

  Σαουδική Αραβία

  39.  εκφράζει την ανησυχία του για τις συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα· καταδικάζει το ανησυχητικό ποσοστό των εντολών της θανατικής ποινής στη Σαουδική Αραβία, συμπεριλαμβανομένων των μαζικών εκτελέσεων, και ζητεί από τη Σαουδική Αραβία να επιβάλει μορατόριουμ στη θανατική ποινή· καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να απελευθερώσουν όλους τους κρατουμένους για λόγους συνείδησης, μεταξύ αυτών τον κάτοχο του Βραβείου Ζαχάρωφ 2015 Raif Badawi· καλεί την ΕΕ να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την υπόθεσή του· τονίζει εκ νέου ότι τα μέλη του UNHRC πρέπει να εκλέγονται μεταξύ των κρατών που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία· καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να συνεργαστούν πλήρως με τις Ειδικές Διαδικασίες του UNHRC και την Ύπατη Αρμοστεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

  Συρία

  40.  καταδικάζει απερίφραστα τις θηριωδίες και τις εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από τις δυνάμεις του καθεστώτος Ασάντ με τη στήριξη της Ρωσίας και του Ιράν, καθώς και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από μη κρατικές ένοπλες τρομοκρατικές ομάδες, και ειδικότερα από το Ισλαμικό Κράτος, την Τζαμπχάτ Φατέχ Αλ Σαμ/Μέτωπο Αλ Νούσρα, και άλλες τζιχαντιστικές ομάδες· εμμένει στην άποψη να συνεχιστεί η διερεύνηση της χρήσης και η καταστροφή των χημικών όπλων από όλες τις πλευρές στη Συρία και θεωρεί λυπηρή την απόφαση της Ρωσίας και της Κίνας να μπλοκάρουν μια νέα απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη χρήση χημικών όπλων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για πλήρη και απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση και συνέπειες και υποχρέωση λογοδοσίας για τους ενεχόμενους σε εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· υποστηρίζει την πρωτοβουλία της ΕΕ για την παραπομπή της κατάστασης στη Συρία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να αναλάβει δράση για το θέμα αυτό·

  41.  χαιρετίζει την ομάδα υψηλού επιπέδου που συστάθηκε με το ψήφισμα που εγκρίθηκε κατά την 33η σύνοδο του UNHRC, το οποίο, σε διαβούλευση με την Ανεξάρτητη Διεθνή Επιτροπή Έρευνας, θα διερευνήσει σχετικά με τις βίαιες εξαφανίσεις, τις αυθαίρετες κρατήσεις, την ανάγκη λογοδοσίας για τις αναφερόμενες παραβιάσεις, και θα προβάλει μαρτυρίες και φωνές της Συρίας· υποστηρίζει την εντολή της COI να διενεργήσει ειδική έρευνα το Χαλέπι με υποχρέωση ολοκλήρωσής της το αργότερο έως την 34η σύνοδο του UNHRC τον Μάρτιο και ζητεί η έκθεση να παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση και το Συμβούλιο Ασφαλείας· υποστηρίζει την ανανέωση της εντολής της COI·

  Νότιο Σουδάν

  42.  καλεί όλα τα μέρη να απέχουν από παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων όσων αποτελούν διεθνή εγκλήματα, όπως είναι οι εξωδικαστικές δολοφονίες, η εθνοτικού χαρακτήρα βία, η σχετική με τη σύγκρουση σεξουαλική βία, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού, καθώς και η βία με βάση το φύλο, η στρατολόγηση και χρήση παιδιών, οι βίαιες εξαφανίσεις και οι αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις· σημειώνει ότι η κυβέρνηση του Σουδάν υπέγραψε τη συμφωνία για τον χάρτη πορείας στις 16 Μαρτίου 2016, και ακολούθως αποσαφήνισε τις δεσμεύσεις της όσον αφορά τη συμμετοχή άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων στον εθνικό διάλογο και όσον αφορά τη συνέχιση της στήριξης οποιωνδήποτε αποφάσεων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των υπογραφόντων της αντιπολίτευσης και του Μηχανισμού 7+7, της διευθύνουσας επιτροπής του εθνικού διαλόγου· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να τηρήσουν όλα τα μέρη τις δεσμεύσεις τους και ζητεί να συνεχιστεί ο διάλογος για την επίτευξη οριστικής κατάπαυσης του πυρός· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να τηρούν τη δέσμευσή τους όσον αφορά τη στήριξη των προσπαθειών της Αφρικανικής Ένωσης για επίτευξη ειρήνης στο Σουδάν προς όφελος του σουδανικού λαού στη μεταβατική του πορεία προς τη δημοκρατία μέσω εσωτερικών μεταρρυθμίσεων·

  43.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ανανεώσουν την εντολή της Επιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Νότιο Σουδάν, να ενισχυθεί ο ρόλος της να διεξάγει έρευνες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να προβεί σε χαρτογράφηση της σεξουαλικής βίας· υποστηρίζει την ενσωμάτωση των συστάσεών του σε έκθεση που θα παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ·

  Ουκρανία

  44.  κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα έχει προκαλέσει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στο Ντονμπάς και ότι δεν επιτρέπεται η πρόσβαση των ουκρανικών και διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων στις κατεχόμενες περιοχές· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις δυσμενείς ανθρωπιστικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι που έχουν εκτοπισθεί στο εσωτερικό της χώρας· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην υπό ρωσική κατοχή Κριμαία, ιδίως για τη δεινή κατάσταση των Τατάρων της Κριμαίας, και τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να παράσχει περισσότερη χρηματοδοτική ενίσχυση στην Ουκρανία· επαναβεβαιώνει την απόλυτη δέσμευσή του στην κυριαρχία, την πολιτική ανεξαρτησία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, και στην ελεύθερη και κυρίαρχη επιλογή της να ακολουθήσει ευρωπαϊκή πορεία· καλεί όλα τα μέρη να προχωρήσουν αμέσως στην ειρηνική επανένταξη της κατεχόμενης χερσονήσου της Κριμαίας στην ουκρανική έννομη τάξη, μέσω πολιτικού διαλόγου και με πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο· καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και το Συμβούλιο να εντείνουν τις πιέσεις προς τη Ρωσική Ομοσπονδία ώστε να επιτραπεί η πρόσβαση διεθνών οργανώσεων στην Κριμαία για την παρακολούθηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απέναντι στις συνεχιζόμενες κατάφωρες παραβιάσεις των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χερσόνησο, και για τη θέσπιση μόνιμης διεθνούς παρακολούθησης και μηχανισμών βάσει συμβάσεων·

  Υεμένη

  45.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη· καταδικάζει το γεγονός ότι άμαχοι γίνονται στόχος και εγκλωβίζονται σε μια αφόρητη κατάσταση μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών που τους δίδουν αλληοσυγκρουόμενες οδηγίες, κατά παράβαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι η στρατολόγηση και η χρησιμοποίηση παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις απαγορεύεται αυστηρά από το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, η δε στρατολόγηση παιδιών ηλικίας κάτω των δεκαπέντε ενδέχεται να συνιστά έγκλημα πολέμου· καλεί όλα τα μέρη να ελευθερώσουν αμέσως τα εν λόγω παιδιά και να πάψουν να τα στρατολογούν· παροτρύνει όλες τις πλευρές να αμβλύνουν τις εντάσεις και να εγκαθιδρύσουν μια άμεση και σταθερή κατάπαυση του πυρός η οποία θα οδηγήσει σε μια πολιτική, χωρίς αποκλεισμούς και κατόπιν διαπραγματεύσεων λύση στη σύγκρουση· υποστηρίζει πλήρως, στο πλαίσιο αυτό, τις προσπάθειες του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ για την Υεμένη, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, καθώς και την θέση σε εφαρμογή του ψηφίσματος 33/16 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τον Οκτώβριο 2016, στο οποίο ζητείται από τον ΟΗΕ να συνεργαστεί με την εθνική ανεξάρτητη εξεταστική επιτροπή, υποστηρίζει δε όλες τις προσπάθειες για μια ανεξάρτητη διεθνή έρευνα ώστε να τερματισθεί το κλίμα ατιμωρησίας στην Υεμένη·

  o

  o  o

  46.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο της 71ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, την Ύπατη Αρμόστρια του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.