Διαδικασία : 2017/2598(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0188/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0188/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/03/2017 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0089

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 514kWORD 56k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0183/2017
13.3.2017
PE598.541v01-00
 
B8-0188/2017

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών το 2017 (2017/2598(RSP))


Karol Karski, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών το 2017 (2017/2598(RSP))  
B8-0188/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προαιρετικά πρωτόκολλά τους,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 60/251 για την ίδρυση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΣΑΔΗΕ),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 7ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την 71η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών(1),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των επειγόντων ψηφισμάτων του το 2016 σχετικά με την Αιθιοπία, τη Βόρεια Κορέα, την Ινδία, την Κριμαία, το Χονγκ Κονγκ, το Καζακστάν, την Αίγυπτο, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Πακιστάν, την Ονδούρα, τη Νιγηρία, τη Γκάμπια, το Τζιμπουτί, την Καμπότζη, το Τατζικιστάν, το Βιετνάμ, το Μαλάουι, το Μπαχρέιν, τη Μιανμάρ, τις Φιλιππίνες, τη Σομαλία, τη Ζιμπάμπουε, τη Ρουάντα, το Σουδάν, την Ταϊλάνδη, την Κίνα, τη Βραζιλία, τη Ρωσία, το Θιβέτ, το Ιράκ, την Ινδονησία, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το Μπουρούντι, τη Νικαράγουα, το Κουβέιτ και τη Γουατεμάλα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2015 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 5, και τα άρθρα 18, 21, 27 και 47 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 2015 του ΣΑΔΗΕ προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαγωγή και η διαφύλαξη της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί τμήμα του ηθικού και νομικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ευρωπαϊκής ενότητας και ακεραιότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να ενσωματωθεί σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεσμεύεται σθεναρά στους φορείς του ΟΗΕ όσον αφορά την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τακτικές σύνοδοι του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΔΗΕ), ο ορισμός ειδικών εισηγητών, ο μηχανισμός της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης (UPR) και οι Ειδικές Διαδικασίες που απευθύνονται είτε σε ειδικές καταστάσεις χωρών είτε σε θεματικά ζητήματα συμβάλλουν, στο σύνολό τους, στις διεθνείς προσπάθειες για προώθηση και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Zeid Ra’ad Al Hussein και του Γραφείου του (OHCHR)· επικροτεί τον ρόλο που διαδραματίζει η OHCHR στην προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των διεθνών και περιφερειακών μηχανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην εξεύρεση τρόπων αύξησης του ρόλου των «περιφερειακών ρυθμίσεων» σε σχέση με τα οικουμενικά πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

2.  είναι της άποψης ότι η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία του ΣΑΔΗΕ εξαρτάται από την ειλικρινή δέσμευση των μελών του να προστατεύονται όλα τα άτομα σε όλες τις χώρες από οιεσδήποτε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που προωθούν την οικουμενικότητα, την αμεροληψία, την αντικειμενικότητα, τη μη επιλεκτικότητα, τον εποικοδομητικό διάλογο και τη συνεργασία·

3.  καλεί τα κράτη να παρέχουν πρόσβαση στους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες του ΣΑΔΗΕ, τους ειδικούς εισηγητές και τους εμπειρογνώμονες του OHCHR για τη διερεύνηση καταγγελιών για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να δεσμευτούν με εποικοδομητικό τρόπο προκειμένου να διορθώνουν την κατάσταση, να τηρούν τις δεσμεύσεις τους σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να προσφέρουν την πλήρη συνεργασία τους στο πλαίσιο των ειδικών διαδικασιών του ΣΑΔΗΕ (της UPR περιλαμβανομένης)· παροτρύνει όλα τα κράτη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να δοθεί συνέχεια στις συστάσεις της UPR και να καλυφθούν τα κενά με την εφαρμογή ενός μηχανισμού εφαρμογής και παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης εθνικών σχεδίων δράσης και εθνικών μηχανισμών συντονισμού·

4.  υπενθυμίζει τη σημασία της διασφάλισης της ενεργού και διαρκούς συμμετοχής των κρατών μελών στους μηχανισμούς του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδίως στην Τρίτη Επιτροπή, τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στο ΣΑΔΗΕ, με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας τους·

Θεματικές Προτεραιότητες

5.  υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου των ΜΚΟ και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες πρέπει να προστατεύονται, σε όλες τις διαστάσεις της έκφρασής τους, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο των νέων τεχνολογιών· συμμερίζεται τις ανησυχίες του ΣΑΔΗΕ σχετικά με τις αναφορές για απειλές και αντίποινα εις βάρος μελών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και ΜΚΟ που έχουν συνεργαστεί με το ΣΑΔΗΕ στη διαδικασία της UPR·

6.  καταδικάζει κάθε πράξη βίας, παρενόχλησης, εκφοβισμού ή δίωξης που διαπράττεται εις βάρος υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων ή συντακτών ιστολογίου (μπλόγκερ), είτε μέσω διαδικτύου είτε εκτός διαδικτύου· καλεί όλα τα κράτη να προωθήσουν και να διασφαλίσουν ένα ασφαλές και ευνοϊκό περιβάλλον στο οποίο να μπορούν να δραστηριοποιούνται ανεξάρτητα και χωρίς παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων, οι ΜΚΟ, η κοινωνία των πολιτών, οι δημοσιογράφοι, οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι ευάλωτες ομάδες· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη, που έχουν υιοθετήσει περιοριστική νομοθεσία κατά των ανεξάρτητων οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να άρουν τη νομοθεσία αυτή·

7.  πιστεύει ότι τα ελεύθερα, ανεξάρτητα, αμερόληπτα μέσα ενημέρωσης συνιστούν ένα από τα σημαντικότερα θεμέλια μιας δημοκρατικής κοινωνίας, όπου οι ανοικτές συζητήσεις διαδραματίζουν καίριο ρόλο· υποστηρίζει την έκκληση για τον διορισμό Ειδικού Εκπροσώπου στη Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ για την ασφάλεια των δημοσιογράφων· ζητεί τα θέματα της ελευθερίας της έκφρασης στο διαδίκτυο, των ψηφιακών ελευθεριών και της σημασία ενός ελεύθερου και ανοιχτού διαδικτύου, να εξετασθούν σε όλα τα διεθνή φόρα· ζητεί να μειωθεί το ψηφιακό χάσμα και να υπάρχει απεριόριστη πρόσβαση στην πληροφόρηση και την επικοινωνία, καθώς και αλογόκριτη πρόσβαση στο διαδίκτυο·

8.  υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι εξακολουθεί να αποτελεί μείζον διακύβευμα· εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για το έργο του ειδικού εισηγητή για τα δικαιώματα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικά και του συνεταιρίζεσθαι, Maina Kiai· καλεί όλα τα κράτη να λάβουν δεόντως υπόψη τις εκθέσεις·

9.  αντιτίθεται σε κάθε μορφή διάκρισης και δίωξης που διαπράττεται λόγω φυλής, χρώματος, γλώσσας, θρησκείας και πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού, κοινωνικής προέλευσης, γέννησης, ηλικίας ή αναπηρίας, ή νομικής υπόστασης·

10.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι πολλά άτομα, μεμονωμένα ή συλλογικά, υφίστανται παραβιάσεις του δικαιώματός τους στην ελευθερία θρησκείας ή πεποιθήσεων, που διαπράττονται από κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες και οδηγούν σε διάκριση, ανισότητα και στιγματισμό· υπενθυμίζει την ανάγκη καταπολέμησης της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων λόγω θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, προκειμένου να εξασφαλισθεί ο σεβασμός άλλων αλληλεξαρτώμενων ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως η ελευθερία έκφρασης·

11.  ζητεί από την ΕΕ να εργαστεί για τη διασφάλιση μεγαλύτερης προστασίας των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων από τις διώξεις και τη βία και για την κατάργηση των νόμων που ποινικοποιούν τη βλασφημία ή την αποστασία και οι οποίοι χρησιμεύουν ως πρόσχημα για τη δίωξη θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων και μη πιστών· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι χριστιανοί εξακολουθούν να είναι η θρησκευτική ομάδα που διώκεται περισσότερο από όλες στον κόσμο, με πάνω από 90.000 νεκρούς το 2016 λόγω της πίστης τους: δολοφονημένοι σε φυλετικές συγκρούσεις, τρομοκρατικές επιθέσεις, στη διάρκεια προγραμματισμένων καταστροφών χριστιανικών χωριών ή στο πλαίσιο κρατικών διώξεων· καλεί τις αρχές της ΕΕ να συμμετέχουν πιο ενεργά στην προάσπιση των διωκόμενων χριστιανών, οι οποίοι προέρχονται από μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά·

12.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις προσπάθειες του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, μαζικών εκτελέσεων και εκτελέσεων για αδικήματα σχετιζόμενα με τα ναρκωτικά· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να εντείνει, σε όλα τα επίπεδα διαλόγου και σε όλα τα φόρα, τις προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση των συνοπτικών εκτελέσεων, των βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική της ΕΕ έναντι τρίτων χωρών όσον αφορά τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας· ζητεί την οικουμενική κύρωση και την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και του προαιρετικού πρωτοκόλλου της·

13.  ζητεί από τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να ενισχύουν το έργο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ)· ενθαρρύνει τον ισχυρό διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ του Δικαστηρίου, του ΟΗΕ και των υπηρεσιών του και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· θεωρεί λυπηρή την απόφαση ορισμένων χωρών να αποχωρήσουν από το ΔΠΔ και τις καλεί να επανεξετάσουν τη θέση τους· καλεί όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να προσχωρήσουν στο Δικαστήριο, κυρώνοντας το Καταστατικό της Ρώμης, και να ενθαρρύνουν την κύρωση των τροποποιήσεων της Καμπάλα·

14.  καταδικάζει δριμύτατα τις συνεχιζόμενες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως αυτές που προκαλούνται από το Ισλαμικό Κράτος (ISIS/Daesh), και τις επιθέσεις της Boko Haram με στόχο παιδιά, καθώς και όλες τις άλλες επιθέσεις από τρομοκρατικές ή παραστρατιωτικές οργανώσεις κατά του άμαχου πληθυσμού, ιδίως των γυναικών και των παιδιών· καταγγέλλει τη συχνότητα και την κλίμακα των πράξεων καταστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς, και ζητεί την υποστήριξη των σχετικών προσπαθειών που έχουν αναληφθεί σε διάφορα φόρουμ του ΟΗΕ·

15.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εργαστούν ενεργά για μια πρωτοβουλία για την αναγνώριση από τον ΟΗΕ της γενοκτονίας εις βάρος εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων που έχει διαπράξει το λεγόμενο ISIS/Daesh, και για την παραπομπή στο ΔΠΔ των υποθέσεων εικαζόμενων εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, εγκλημάτων πολέμου και γενοκτονίας· ενθαρρύνει τον ισχυρό διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ του Δικαστηρίου, του ΟΗΕ και των υπηρεσιών του και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ·

16.  ζητεί από την ΕΕ να ενθαρρύνει όλα τα κράτη να θέσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο κέντρο των αντίστοιχων αναπτυξιακών πολιτικών τους και να υλοποιήσουν τη διακήρυξη του ΟΗΕ του 1986 για το δικαίωμα στην ανάπτυξη· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον πρόσφατο διορισμό από το ΣΑΔΗΕ ειδικού εισηγητή για το δικαίωμα στην ανάπτυξη, η εντολή του οποίου περιλαμβάνει τη συμβολή στην προαγωγή, την προστασία και την εκπλήρωση του δικαιώματος στην ανάπτυξη στο πλαίσιο του θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και άλλων διεθνών συμφωνιών συνεργασίας για την ανάπτυξη· υπογραμμίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους πρέπει να αποτελούν κοινό, αναπόσπαστο στοιχείο για την επίτευξη όλων των στόχων και των σκοπών του θεματολογίου του 2030·

17.  ζητεί συνεχή στήριξη των μέτρων για την ενίσχυση της χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών και την εξάλειψη κάθε μορφής βίας και διακρίσεων κατά των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένης της έμφυλης βίας· ζητεί μετ’ επιτάσεως από την ΕΕ να επιδιώξει διαπεριφερειακές πρωτοβουλίες για την προαγωγή, την προστασία και την εκπλήρωση των δικαιωμάτων των γυναικών·

18.  καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να προάγει τα δικαιώματα των παιδιών, ειδικότερα συμβάλλοντας στην εξασφάλιση της πρόσβασης των παιδιών στο νερό, τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης, την περίθαλψη και στην εκπαίδευση, μεταξύ άλλων και σε ζώνες συγκρούσεων και καταυλισμούς προσφύγων, και εξαλείφοντας την παιδική εργασία, τη στρατολόγηση παιδιών στρατιωτών, τη στέρηση της ελευθερίας, τα βασανιστήρια, την εμπορία παιδιών, τους πρόωρους και τους καταναγκαστικούς γάμους, τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τις επιβλαβείς πρακτικές, όπως ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων· ζητεί μέτρα για τη στήριξη και την ενίσχυση των διεθνών προσπαθειών μέσω του ΟΗΕ προκειμένου να δοθεί τέλος στη χρήση παιδιών στις ένοπλες συγκρούσεις και να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι επιπτώσεις των συγκρούσεων και των καταστάσεων που διαμορφώνονται μετά από συγκρούσεις στις γυναίκες και στα κορίτσια· καλεί όλες τις χώρες του ΟΗΕ να τηρήσουν τις απορρέουσες από τις συνθήκες υποχρεώσεις τους και τις δεσμεύσεις τους δυνάμει της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, η οποία εγκρίθηκε το 1989, με σκοπό τη διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των παιδιών που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους και χωρίς κανενός είδους διάκριση·

19.  καλεί τα κράτη να προαγάγουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της ισότιμης συμμετοχής και της κοινωνικής τους ένταξης· καλεί όλα τα κράτη να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρίες·

20.  καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί με τους εταίρους για την εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων ενθαρρύνοντας περισσότερα κράτη να εγκρίνουν εθνικά σχέδια δράσης και να αναλάβουν δεσμεύσεις υπέρ του έργου των ομάδων εργασίας του ΟΗΕ και της OHCHR· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλα τα κράτη και την ΕΕ να συμμετέχουν ενεργά και εποικοδομητικά στη διαδικασία αυτή ώστε να καταλήξουν σε ένα νομικώς δεσμευτικό μέσο με σκοπό την πρόληψη, τη διερεύνηση της αποκατάστασης και την πρόσβαση σε αποζημίωση στις περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την Δήλωση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες σχετικά με το ζήτημα των εκτεταμένων μετακινήσεων προσφύγων και μεταναστών, η οποία οδήγησε στην έγκριση παγκόσμιου συμφώνου για ένα συνολικό πλαίσιο απόκρισης στο ζήτημα των προσφύγων, και τη δέσμευση που ισχύει για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες προκειμένου να σωθούν ζωές και να καταπολεμηθεί η εμπορία ανθρώπων· υπενθυμίζει ότι το ζήτημα της μετανάστευσης θα πρέπει να εξακολουθήσει να εξετάζεται σε παγκόσμια κλίμακα και όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο· ζητεί την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων, των μεταναστών και όλων των εκτοπισμένων, καθώς και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, των παιδιών και των ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες·

22.  καλεί όλα τα κράτη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα προς το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών προσφύγων και μεταναστών, με βάση τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, και να θεσπίσουν μέτρα για την ενίσχυση των συστημάτων προστασίας των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των κοινωνικών λειτουργών και άλλων επαγγελματικών ομάδων, καθώς και της συντονισμένης προσπάθειας από κοινού με μη κυβερνητικές οργανώσεις·

Προτεραιότητες ανά χώρα

  Ουκρανία

23.  κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα έχει προκαλέσει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στο Ντονμπάς και ότι δεν επιτρέπεται η πρόσβαση των ουκρανικών και διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων στις κατεχόμενες περιοχές· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις δυσμενείς ανθρωπιστικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι που έχουν εκτοπισθεί στο εσωτερικό της χώρας· εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη σεξουαλική βία που διαπράττεται στο πλαίσιο της σύγκρουσης, ιδίως στη μεθόριο και στην Κριμαία· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην υπό ρωσική κατοχή Κριμαία, ιδίως δε των Τατάρων της Κριμαίας· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να παράσχει περαιτέρω χρηματοδοτική ενίσχυση στην Ουκρανία· επαναβεβαιώνει την πλήρη δέσμευσή του στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, και στην ελεύθερη και κυρίαρχη επιλογή της να ακολουθήσει ευρωπαϊκή πορεία· καλεί όλα τα μέρη να προχωρήσουν αμέσως στην ειρηνική επανένταξη της κατεχόμενης χερσονήσου της Κριμαίας στην ουκρανική έννομη τάξη, μέσω πολιτικού διαλόγου και με πλήρη συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο· υποστηρίζει την παράταση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας έως την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας του Μινσκ και την επιστροφή της Κριμαίας· καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και το Συμβούλιο να εντείνουν τις πιέσεις προς τη Ρωσική Ομοσπονδία ώστε να επιτραπεί η πρόσβαση διεθνών οργανώσεων στην Κριμαία για την παρακολούθηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απέναντι στις συνεχιζόμενες κατάφωρες παραβιάσεις των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χερσόνησο, και για τη θέσπιση μηχανισμών μόνιμης διεθνούς παρακολούθησης βάσει συμβάσεων· ζητεί, επιπλέον, την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας του Μινσκ· υπενθυμίζει ότι όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση έχουν την υποχρέωση να λάβουν κάθε δυνατό μέτρο για να προστατεύσουν τον άμαχο πληθυσμό που έχουν υπό τον έλεγχό τους από τις συνέπειες των εχθροπραξιών· στηρίζει και ενθαρρύνει τον διαδραστικό διάλογο που προβλέπεται κατά την 34η σύνοδο του ΣΑΔΗΕ·

  Συρία

24.  καταδικάζει απερίφραστα τις θηριωδίες και τις εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από τις δυνάμεις του καθεστώτος Άσαντ με τη στήριξη της Ρωσίας και του Ιράν, καθώς και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από μη κρατικές, ένοπλες τρομοκρατικές ομάδες, και ειδικότερα από το ISIL/Daesh, που ευθύνεται για εγκλήματα που ισοδυναμούν με γενοκτονία, την Τζαμπχάτ Φατέχ Αλ Σαμ/Μέτωπο Αλ Νούσρα και άλλες τζιχαντιστικές ομάδες· τονίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η διερεύνηση της χρήσης και η καταστροφή των χημικών όπλων από όλες τις πλευρές στη Συρία, και θεωρεί λυπηρή την απόφαση της Ρωσίας και της Κίνας να μπλοκάρουν ένα νέο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη χρήση χημικών όπλων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για πλήρη και απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση και για συνέπειες και υποχρέωση λογοδοσίας για τους ενεχόμενους σε εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· υποστηρίζει την πρωτοβουλία της ΕΕ για την παραπομπή της κατάστασης στη Συρία στο ΔΠΔ και καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να αναλάβει δράση προς τον σκοπό αυτό· στηρίζει την εντολή της Επιτροπής Έρευνας (COI) για διενέργεια ειδικής έρευνας στο Χαλέπι με υποχρέωση ολοκλήρωσής της το αργότερο έως την 34η σύνοδο του ΣΑΔΗΕ τον Μάρτιο, και ζητεί η έκθεσή της να υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση και το Συμβούλιο Ασφαλείας·

Γεωργία

25.  εξακολουθεί να ανησυχεί για την ελευθερία έκφρασης, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την έλλειψη πρόσβασης στις περιοχές της Αμπχαζίας και του Τσινχβάλι/Νότιας Οσετίας, που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή και στις οποίες οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένουν εκτεταμένες· ζητεί μετ’ επιτάσεως να ενισχυθούν οι διαπροσωπικές επαφές μεταξύ του ελεγχόμενου από την Τιφλίδα εδάφους και των δύο κατεχόμενων περιοχών· ζητεί πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Γεωργίας και του απαραβίαστου των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να επιστρέψουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια οι πρόσφυγες και οι εσωτερικά εκτοπισμένοι στους τόπους μόνιμης κατοικίας τους· καλεί τη γεωργιανή κυβέρνηση να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα για να διασφαλίσει ότι θα δοθεί συνέχεια και θα εφαρμοστούν οι συστάσεις της UPR·

Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας (Βόρειος Κορέα)

26.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας· καλεί την κυβέρνηση της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει των πράξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος και να διασφαλίσει την πρόσβαση στη χώρα και την παροχή της απαιτούμενης συνεργασίας σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, ανεξάρτητους παρατηρητές για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας· καλεί τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας να επιτρέψει την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία του Τύπου για τα εγχώρια και διεθνή μέσα ενημέρωσης και να επιτρέψει στους πολίτες της να έχουν αλογόκριτη πρόσβαση στο διαδίκτυο· καταδικάζει δριμύτατα τη συστηματική χρήση της θανατικής ποινής στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας σε μεγάλη κλίμακα· καλεί την κυβέρνηση της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας να κηρύξει μορατόριουμ για όλες τις εκτελέσεις, με στόχο την κατάργηση της θανατικής ποινής στο εγγύς μέλλον· ζητεί να κληθούν οι κύριοι υπαίτιοι για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττονται στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας να λογοδοτήσουν, να προσαχθούν ενώπιον του ΔΠΔ και να τους επιβληθούν στοχευμένες κυρώσεις· καταδικάζει απερίφραστα τις πυρηνικές δοκιμές ως περιττή και επικίνδυνη πρόκληση και ως παραβίαση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σοβαρή απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην κορεατική χερσόνησο και στην περιοχή της Βορειοανατολικής Ασίας· ζητεί την ανανέωση της εντολής του ειδικού εισηγητή· ζητεί την παρουσίαση της έκθεσης της ομάδας εμπειρογνωμόνων στη Γενική Συνέλευση και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ· συνιστά να συμπεριληφθούν στο ψήφισμα οι βασικές συστάσεις για τη λογοδοσία από την έκθεση που συνέταξαν οι εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της ικανότητας του Γραφείου της Σεούλ με ερευνητική και διωκτική εμπειρογνωσία, καθώς και του διορισμού εμπειρογνώμονα της ποινικής δικαιοσύνης για την προώθηση μέτρων προς την κατεύθυνση της λογοδοσίας·

Μιανμάρ/Βιρμανία

27.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις αναφορές περί βίαιων συγκρούσεων στην βόρεια Πολιτεία Ρακίν και εκφράζει τη λύπη του για τις απώλειες ζωών, μέσων επιβίωσης και κατοικιών και για την αναφερόμενη δυσανάλογη χρήση βίας από τις ένοπλες δυνάμεις της Μιανμάρ· προτρέπει τον στρατό και τις δυνάμεις ασφαλείας να σταματήσουν αμέσως τις δολοφονίες, τις παρενοχλήσεις και τους βιασμούς που διαπράττονται εις βάρος των Ροχίνγκια, καθώς και τους εμπρησμούς των οικιών τους· ζητεί από την κυβέρνηση και τις πολιτικές αρχές της Μιανμάρ να τερματίσουν αμέσως τις διακρίσεις και τον διαχωρισμό εις βάρος της μειονότητας των Ροχίνγκια· ζητεί να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των Ροχίνγκια και να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ισότιμη μεταχείριση για όλους τους πολίτες της Μιανμάρ· εκφράζει ικανοποίηση για τις αποφάσεις της κυβέρνησης της Μιανμάρ να θέσει ως βασική προτεραιότητα την ειρήνη και την εθνική συμφιλίωση· χαιρετίζει την αναγγελία της κυβέρνησης της Μιανμάρ σχετικά με τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα πρόσφατα περιστατικά βίας στην Πολιτεία Ρακίν· υπογραμμίζει την ανάγκη να διωχθούν δεόντως οι υπεύθυνοι, και να παρασχεθεί επαρκής αποζημίωση στα θύματα των παραβιάσεων· καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να συνεχίσει τη διαδικασία εκδημοκρατισμού και να σέβεται το κράτος δικαίου, την ελευθερία της έκφρασης και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν την ανανέωση της εντολής του ειδικού εισηγητή για τη Μιανμάρ·

o

o    o

28.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο της 71ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0317.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0502.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου