Propunere de rezoluţie - B8-0227/2017Propunere de rezoluţie
B8-0227/2017

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la strategia de informare privind uveita și combaterea coordonată a acestei boli

15.3.2017

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură

Lorenzo Fontana

B8-0227/2017

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la strategia de informare privind uveita și combaterea coordonată a acestei boli

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 168 alineatul (1) din TFUE,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în domeniul oftalmologiei, diagnosticarea și tratamentul bolilor inflamatorii oculare sunt deosebit de complexe;

B.  întrucât această boală duce treptat la invaliditate și, în aproape toate cazurile, pacienții nu își mai pot continua activitatea profesională, ceea ce are, inevitabil, repercusiuni negative asupra venitului lor,

1.  subliniază că este important să existe statistici actualizate cu privire la numărul de pacienți care suferă de uveită în UE;

2.  subliniază că este extrem de important ca statele membre să ofere forme de sprijin economic și nu numai;

3.  invită Comisia să elaboreze, în conformitate cu prerogativele care îi sunt conferite de tratate și cu principiile subsidiarității și proporționalității, o strategie de informare privind uveita, de combatere coordonată a acesteia și de sprijinire a pacienților care să permită reducerea consecințelor negative ale acestei boli asupra persoanelor care suferă de ea.