Predlog resolucije - B8-0227/2017Predlog resolucije
B8-0227/2017

PREDLOG RESOLUCIJE o strategiji za obveščanje in skupen boj proti uveitisu

15.3.2017

v skladu s členom 133 Poslovnika

Lorenzo Fontana

B8-0227/2017

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o strategiji za obveščanje in skupen boj proti uveitisu

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 168(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker je v okviru oftalmologije diagnoza in zdravljenje vnetij očesa zelo zapleteno;

B.  ker se posledice bolezni stopnjujejo in ker skoraj vsi bolniki, ki zbolijo za to boleznijo, ne morejo nadaljevati svoje poklicne dejavnosti, kar neizbežno negativno vpliva na njihov prihodek;

1.  opozarja na pomen posodobljenih statističnih podatkov o številu bolnikov v EU, ki so zboleli za uveitisom;

2.  poudarja, kako pomembno je, da države članice vzpostavijo oblike ekonomske in drugačne pomoči;

3.  poziva Komisijo, naj v skladu s pooblastili iz Pogodb in z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti izdela strategijo za obveščanje, skupen boj in pomoč bolnikom, ki so zboleli za to boleznijo, da se zmanjšajo njene negativne posledice.